Město Hořovice
Hořovice

Sdružení občanů s tělesným postižením

Místní organizace tělesně postižených

  • Kontakt: pí Gruntová, tel.: 605 503 281
  • půjčovna kompenzačních pomůcek 734 130 797
  • Vlastní web 

Svaz nedoslýchavých a neslyšících

Svaz nedoslýchavých a neslyšících v Berouně

Svaz diabetiků

Svaz nevidomých a slabozrakých SONS