Město Hořovice
Hořovice

Odpadové hospodářství

Pondělí -    zavřeno
Úterý -       08:00 - 17:00
Středa -     08:00 - 16:00
Čtvrtek -    08:00 - 17:00
Pátek -      08:00 - 14:00
Sobota -    08:00 - 12:00
Neděle -    zavřeno

 • Obsluha - Pavlína Šmerhovská   601 594 888
 • Obsluha - Martin Hůrka    725 796 029
  Odpovědná osoba Roman Šmerhovský
 • Sběrný dvůr je určen pro občany města Hořovice, Tlustice, Rpety, Podluhy, Praskolesy, Kotopeky, Cerhovice, Drozdov, Osek, Felbabka

Od 1. 1. 2024 JE MOŽNÉ NA SBĚRNÝ DVŮR ODEVZDAT

 • OBJEMNÝ ODPAD ( různý starý nábytek a materiál podobné povahy)
 • SKLO
 • KOVY
 • PAPÍR ( kartonové obaly )
 • NEBEZPEČNÉ ODPADY OZNAČENÉ ETIKETOU  (např. plechovky od barev, fritovací a motorové oleje atd…)
 • 8 KS PNEUMATIK / OSOBA / ROK -  BEZ DISKU Z OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
 • VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE (lednice, mrazáky, pračky, myčky, sporáky - tyto spotřebiče musí být kompletní tzn. musí mít chladící agregát, motory apod.)
 • DROBNÉ ELEKTRO
 • ODPAD S AZBESTEM 50 KG / OSOBA/ ROK (tento odpad je přijímán pouze od občanů města Hořovice, odpad musí být zabalen v neprodyšných obalech a označen, že se jedná o odpad s azbestem)
 • STAVEBNÍ MATERIÁL ( cihly, beton, tašky, suť…). Stavební materiál je odebírán bezúplatně od občanů města Hořovice do maximálního množství 500 kg / osoba/rok. Po vyčerpání limitu bude odpad zpoplatněn. Ostatní občané obcí mají tyto odpady zpoplatněny.
 • BIO ODPAD NEPŘIJÍMÁME! - svoz
 • NEBEZPEČNÝ ODPAD NEZNÁMÉHO PŮVODU NEPŘIJÍMÁME !
 • ODPADY, KTERÉ OBSAHUJÍ ASFALTOVÉ SMĚSI NEPŘIJÍMÁME ( např. IPA, střešní šindel )
 • HASICÍ PŘÍSTROJE NEPŘIJÍMÁME

 

 

 Svoz biologického odpadu

 
V období od 1. dubna do 30. listopadu se biologický odpad sváží každé pondělí.

Nádoby by občané měli mít připraveny celý den (6:00 – 22:00 hod.).

V období od 1. prosince do 31. března se prodlužije interval na svozy na čtrnáct dnů. 

V prosinci se začíná takto:
 • v části města, kde se vyváží obyčejný komunální odpad ve středu (Višňovka, Příbramská, Pražská...), se bude od prosince vyvážet BIO odpad v lichém týdnu (1. svoz – 1. lichý týden)
 • v části města, kde se vyváží obyčejný komunální odpad v pátek (Západní sídliště, Valdecká, 9. května...), se bude od prosince vyvážet BIO odpad v sudém týdnu (1. svoz – 1. sudý týden)

V dalších měsících (leden, únor, březen) střídání svozů pravidelně pokračuje. (Navazuje na prosinec).

 Skládka Hrádek,
Skládka hrádek odpad nepřijímá, je již zakonzervována.
 

 Sběrný dvůr v areálu bývalého Školního statku v Pražské ulici (při výjezdu z města směrem na Lochovice 

 Harmonogram svozu komunálního odpadu.

Aktuální informace podají ve společnosti AVE CZ,
tel.:
725 780 186

 

Harmonogram svozu SKO a BIO pro město Hořovice

Středa – SKO

9. května, Dr. Holého, Hradební, Jabloňová, Jahodová, Jasmínová, Jiráskova, K Nemocnici, Kalinová, Ke Stadionu, Klostermannova, Komenského, Konečná, Letenská, Lipová, Milinovského, Modřínová, Na Hořičkách, Nádražní, Palackého náměstí, Pionýrská, Příbramská, Rpetská, Sadová, sídliště Karla Sezimy, Smetanova, Spojovací, Šeříková, Šípková, Tyršova, U Koupaliště, U Remízku, Vísecká, Vísecké náměstí, Višňová, Vrbnovská, Zámecká

Pátek – SKO

1.Máje, Anýžova, Dlouhá, Dolní, Fügnerova, Herainova, Horní, Husovo náměstí, Jílová, Jungmanova2, K Plevnu, Kosmonautů, Krátká, Lesní, Lidická, Luční, Masarykova, Na Radosti, Na Tržišti, Na Vršku, nábřeží Hynka Šlosara, náměstí B. Němcové, náměstí Svobody, Nerudova, Nová, Obránců Míru, Palachova, Plzeňská, Pod Dražovkou, Pod Nádražím, Podlužská, Polní, Potoční, Pražská, Sklenářka, Sládkova, Slavíkova, Slunečná, Strmá1,2, Svatopluka Čecha, Tichá, U Cihelny, U Mlýna, U Nádraží, U Náhonu, U Rybníčka, Valdecká, K Výrovně, Na Lukách, Větrná, Vilová, Vítězná, Vrchlického, Západní, Žižkova, Místní

Pátek – SKO

Buková, Cihlářská, Dlážděná, Malá, Sportovní, Cvočkařská, Nožířská, U Potoka, Nádražní, Vísecká, Vísecké náměstí

 

Zimní svoz BIO – od 1. 12. do 31. 3.

Pondělí lichý týden – BIO

9. května, Dr. Holého, Hradební, Jabloňová, Jahodová, Jasmínová, Jiráskova, K Nemocnici, Kalinová, Ke Stadionu, Klostermannova, Komenského, Konečná, Letenská, Lipová, Milinovského, Modřínová, Na Hořičkách, Nádražní, Palackého náměstí, Pionýrská, Příbramská, Rpetská, Sadová, sídliště Karla Sezimy, Smetanova, Spojovací, Šeříková, Šípková, Tyršova, U Koupaliště, U Remízku, Vísecká, Vísecké náměstí, Višňová, Vrbnovská, Zámecká

Pondělí sudý týden – BIO

1. Máje, Anýžova, Dlouhá, Dolní, Fügnerova, Herainova, Horní, Husovo náměstí, Jílová, Jungmanova2, K Plevnu, Kosmonautů, Krátká, Lesní, Lidická, Luční, Masarykova, Na Radosti, Na Tržišti, Na Vršku, nábřeží Hynka Šlosara, náměstí B. Němcové, náměstí Svobody, Nerudova, Nová, Obránců Míru, Palachova, Plzeňská, Pod Dražovkou, Pod Nádražím, Podlužská, Polní, Potoční, Pražská, Sklenářka, Sládkova, Slavíkova, Slunečná, Strmá1,2, Svatopluka Čecha, Tichá, U Cihelny, U Mlýna, U Nádraží, U Náhonu, U Rybníčka, Valdecká, Větrná,K Výrovně, Na Lukách, Vilová, Vítězná, Vrchlického, Západní, Žižkova, Místní

Pondělí lichý týden – BIO

Buková, Cihlářská, Dlážděná, Malá, Sportovní, Cvočkařská, Nožířská, U Potoka, Nádražní, Vísecká, Vísecké náměstí

 Odpadové hospodářství v Hořovicích zajišťuje:

 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Adresa:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pracoviště Hořovice
Valdecká 826 
268 01 Hořovice

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Vladimír Kolbaba

Poskytované činnosti a služby:

 • svoz a odstranění směsného komunálního odpadu
 • svoz a dotřídění separovaných složek odpadu
 • zpracování biologického odpadu (kompostování)
 • provoz skládky komunálního odpadu Hořovice-Hrádek
 • kontejnerová služba

www.avecz.cz

Základní informace pro správné třídění odpadu - kontejnery

Město Hořovice zajišťuje pro občany města sběr tříděných odpadů. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly, kovové obaly a upotřebený olej. 

Žlutý kontejner na plasty

Plasty označení

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.  Nápojové kartony (např. obaly od mléka, džusů apod.)

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír

Papír označení

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

 

Zelený kontejner na sklo

Sklo označení

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Červený kontejner označený nálepkou na kovy

Sklo označení

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Upotřebené tuky

Tuky označení

ANO

občané do těchto kontejnerů ukládají olej a tuky pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích z důvodu následné manipulace, kde by v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu.

NEU 

Motorové oleje sem nepaří

 

 

 Hnědý kontejner / popelnice / na bioodpad

Tuky označení

ANO

Do nádob pro bioodpad, které mají hnědou barvu, patří pouze kuchyňský odpad rostlinného původu zbytky pečiva, skořápky od vajec, kávová sedlina i s filtrem, papírové čajové sáčky. Tráva a listí ze zahrad. Zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.

NE

Do nádob nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

 

Pro občana

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
2
26
2
27
4
28
3
29
3
30
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...