Město Hořovice
Hořovice

Návody pro řešení situací

O informace při řešení životních situací můžete požádat na Úřadu města.

Současně však doporučujeme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vítání občánků

Rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého děťátka, se mohou přihlásit u pí místostarostky Evy Kaufmanové, tel.:724 263 699 nebo u Mgr. Ulčové,
tel.: 724 716 300. Přihlá­šení obdrží v před­stihu pozvánku s časovým termínem.