Město Hořovice
Hořovice

2014 - volby do zastupitelstva města Hořovice

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Volby do Zastupitelstva města Hořovice

 

VÝSLEDKY voleb

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Hořovice
zde ke stažení

Přehled tel. spojení do volebních místností zde ke stažení

informace o způsobu hlasování zde ke stažení

služba ve dnech voleb vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v souvislosti s výkonem volebního práva občanů ve dnech 10. a 11. května 2014 Městským úřadem v Hořovicích (§ 24c) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů). zde ke stažení

 

Upozornění pro občany

Městský úřad Hořovice upozorňuje občany na povinnost označení budov číslem popisným dle §31 odst.1 zákona č. 128/2000Sb., - o obcích. V případě nesplnění této povinnosti není zaručeno dodání hlasovacích lístků voličům dle § 25 odst.5 zákona č. 491/2001Sb., - o volbách do zastupitelstev obcí – nejpozději 3 dny před konáním voleb, tedy do 7.10.2014.
Ing. Anna Křížková

 

ROZHODNUTÍ o registraci kandidátních listin ORP Hořovice
více na úřední desce v části Volby...

INFORMACE  o počtu a sídlech volebních okrsků Hořovice
zde ke stažení

Oznámení počtu členů Zastupitelstva města Hořovice na volební období 2014 - 2018 zde ke stažení

Informace k podání kandidátní listiny zde ke stažení

Potřebný počet podpisů na peticích v obvodu registračního úřadu Hořovice
zde ke stažení

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu Hořovice zde ke stažení
Odůvodnění změny dokumentu:
Dne 14.7.2014 zastupitelstvo obce Malá Víska snížilo na svém zasedání počet zastupitelů, proto musela být část dokumentu pův. č. 133 / 2014 upravena ve smyslu tohoto usnesení.

Oznámení POÚ - MěÚ Hořovice (dále jen registrační úřad)
o podávání kandidátních listin podle... zde ke stažení

 

Městský úřad

Rizika a nebezpečí

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...