Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Navigace

Obsah

Stránka

Revitalizace rybníka Valcverk

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

11. 8. 2016 Zobrazit více

Rekonstrukce ulice Strmá v Hořovicích

U K O N Č E N O  !

16. 6. 2015 Zobrazit více

Zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640 v Hořovicích

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
U K O N Č E N O !

12. 12. 2014 Zobrazit více

Výzva - HOŘOVICE – MATEŘSKÁ ŠKOLA – JIRÁSKOVA – REPASE OKEN

U k o n č e n o !

Výzva k podání cenové nabídky

 

HOŘOVICE – MATEŘSKÁ ŠKOLA – JIRÁSKOVA – REPASE OKEN

 

Veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 

Město Hořovice vyzývá k podání cenové nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

 

1. Zadavatel

 

Město Hořovice

Palackého náměstí 2/2

268 01 Hořovice

IČ: 00233242

Tel.: 311 545 301

E-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz

Zastoupené panem Ondřejem Vaculíkem, starostou města

Kontaktní osoba: Ing. Milan Šnajdr, e-mail: snajdr@mesto-horovice.cz, tel.: 311 545 322

 

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava okenních výplní v objektu mateřské školy adrese Jiráskova 602, Hořovice. Vesměs se jedná o klasická špaletová okna v celkovém počtu 31 ks (špaletových je 28 ks + 3 ks sklepních dvojitě zasklených oken). Orientační rozměry oken jsou: 7 x 60/180, 1 x 120/120, 9 x 120/180, 6 x 120/210, 3 x 150/180, 2 x prům. 60 cm a 3 x sklepní okno 50/120.

Požadované práce jsou:

  1. odstranění starých nátěrů
  2. obroušení na původní dřevo
  3. oprava poškozených dřevěných částí
  4. provedení impregnačního nátěru vůči hnilobám a dřevokazným houbám
  5. provedení základní vrstvy
  6. provedení mezivrstvy a konečné vrstvy. Povrchová úprava bude provedena lazurovacími laky
  7. součástí dodávky bude montáž těsnění, leštění původního kování vč. doplnění chybějících částí a výměna okeniček.

Zadavatel upozorňuje, že výše uvedené rozměry oken jsou pouze orientační. Pro podání nabídky je potřebné si okna přeměřit. K případným rozdílům nebude brán po ukončení soutěže ohled.

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

 

Termín zahájení stavby je stanoven po 1. 7. 2013 a termín dokončení stavby nejpozději do 31. 8. 2013.

Místem plnění je objekt mateřské školy, Jiráskova 602, Hořovice

 

4. Způsob zpracování cenové nabídky – obsah a forma

 

Celková cena za provedení stavby bez DPH a včetně DPH

 

5. Podklady pro podání nabídky

 

Uchazeči musí provést vlastní změření konstrukcí, u kterých je požadována jejich oprava. Zaměření může být provedeno kdykoliv, po předchozí domluvě (alespoň jeden den předem) a to maximálně do 27. 05. 2013

 

6. Náležitosti nabídky

 

Nabídka musí být podána v českém jazyce a musí obsahovat:

 

  • uchazečem podepsaný návrh smlouvy o dílo s návrhem ceny (bez DPH) a s návrhem ceny (včetně DPH) s uvedením termínu dokončení zakázky, s uvedením kontaktních údajů uchazeče (telefonické a e-mailové spojení, popř. adresa provozovny, pokud se neshoduje s adresou sídla firmy nebo místem podnikání). Text smlouvy nebude v rozporu s ustanoveními této výzvy.
  • živnostenský list pro předmět činnosti týkající se zakázky,

 

7. Prohlídka místa plnění

 

Prohlídka místa plnění bude zajištěna individuálně, po předchozí domluvě, v pracovní dny, v době mezi 8.00 a 13.00 hod.

 

8. Místo a způsob podání nabídky

 

Nabídku je nutno doručit do podatelny MěÚ Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice nejpozději do pátku 31. 05. 2013, 10.00 hodin v uzavřené obálce opatřené razítkem nebo podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Obálky je nutné označit heslem „VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - Hořovice – městské kino – OPRAVA STŘECHY – NEOTEVÍRAT“.

 

Úřední hodiny podatelny MěÚ Hořovice jsou: Po, St 8:00 až 17:00, Út, Čt 8:00 až 14:30 a Pá 8:00 až 13:00 hodin.

 

9. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

 

Otevírání obálek je neveřejné.

 

10. Kritéria hodnocení nabídky

 

Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena, která bude za práce uvedené v odst. 2, této výzvy nepřekročitelná. Úprava smluvní ceny nebude akceptována.

Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem, který splní všechny podmínky této výzvy a ve smlouvě o dílo uvede nejnižší cenu.

 

11. Informace o výběru nejvýhodnější nabídky a výsledku výběrového řízení

 

Nejvýhodnější nabídku posoudí Rada města Hořovice na svém zasedání, které se bude konat dne 05. 06. 2013. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně.

 

12. Platební podmínky

 

Splatnost daňových dokladů bude 60 dní od doručení daňového dokladu do podatelny MěÚ Hořovice.

 

13. Další podmínky

 

Zadavatel je oprávněn podmínky výběrového řízení, včetně podmínek uvedených v této výzvě změnit. Oznámení o změně zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení, a současně zašle oznámení o změně všem dodavatelům, kterým byla tato výzva zaslána. Změnu podmínek je zadavatel oprávněn učinit nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je po celou dobu výběrového řízení, až do okamžiku podpisu smlouvy o dílo zadavatelem, oprávněn výběrové řízení zrušit a smlouvu neuzavřít. Dodavatelé nejsou v takovém případě oprávněni požadovat úhradu jakýchkoli nákladů, výloh nebo náhrady škody.

 

 

V Hořovicích dne 06. 05. 2013

 

 

Ing. Milan Šnajdr

vedoucí odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice


6. 5. 2013 Zobrazit méně

Stránka