Město Hořovice
Hořovice

Komunitní plán

1. Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)  

 Základní informace                     

Co je komunitní plánování?                       

Komunitní plánování sociálních služeb aktivně zjišťuje potřeby lidí na území města Hořovice a spádových obcí  a hledá způsoby, jak tyto potřeby uspokojit vzhledem ke zdrojům, které jsou v tomto regionu k dispozici. Procesu se účastní uživatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb, zadavatel (Město) a široká veřejnost. Všichni občané Hořovic i okolních obcí mají jedinečnou příležitost se do tohoto procesu zapojit, vyjádřit svůj názor k dané problematice a ovlivnit tak vývoj sociálních služeb v regionu. V rámci pracovních skupin uskutečňujeme setkávání k diskusím o sociálních tématech

Uživatelé chtějí vést plnohodnotný a rovnoprávný život. Chtějí, aby služby byly kvalitní a dostupné.
Poskytovatelé chtějí poskytovat své služby a uživit se jejich poskytováním.
Zadavatelé chtějí mít pro své občany co nejlepší služby za co nejméně peněz.

V rámci KPSS jsou vytvořeny čtyři pracovní skupiny:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním znevýhodněním
 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Řeší odbor sociálních věcí ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy

Kontaktní osoby

Koordinátorky komunitního plánování

- Bc. Michaela Mužíková, michaela.muzikova@cpkp.cz, 725 985 856

- Alena Ratajová, DiS.: alena.ratajova@cpkp.cz, 775 760 351

***

„Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí

na období 2020 – 2024“

CpKP střední Čechy od ledna 2018 realizuje projekt s názvem„Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020 – 2024“, který je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt bude realizován po dobu dvou let a to od ledna 2018 do prosince 2019. Město Hořovice vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a podpory služeb reagujících na potřeby osob ohroženýchsociálním vyloučením a sociálně vyloučených prostřednictvím realizace procesu plánování dostupnosti sociálních a návazných služeb na území ORP Hořovice, a to formou vyhodnocení současného plánu a aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb ORP Hořovice.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace aktivit:

 • Zpracování analytických podkladů
 • Podpora spolupráce v území
 • Vyhodnocení platného plánu, zpracování aktuálního Plánu a akčních plánů
 • Zpracování informačních materiálů pro cílové skupiny projektu
 • Realizace vzdělávání účastníků procesu plánování
 • Monitoring a nastavování financování pro celé území

V rámci projektu bude vytvořen Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020-2024 a Akční plány na roky 2019 a 2020-2021. Dále vznikne Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb v tištěné a elektronické podobě, 4 druhy letáků a 2 videospoty informující o možnostech a způsobech poskytování pomoci na území mikroregionu.

Kontaktní osoba:
Petra Štěpová, petra.stepova@cpkp.cz, tel.: 773 661 130
Bc. Michaela Mužíková, michaela.muzikova@cpkp.cz, tel: 725 985 856
Alena Ratajová, DiS.: ratajova@mesto-horovice.cz, tel: 778 766 918

* * *

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006561

Logo OPZ barevné

 2. Komunitní plánování sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018

 Projekt "Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018" č. CZ.1.04/3.1.03/97.00039/ je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

logo

Žadatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Partner projektu: město Hořovice

Realizace: 1. dubna 2013 – 31. listopad 2014

Projekt předkládán v rámci výzvy č. 97

OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory

Prioritní osa:               3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory:         3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Popis projektu:

Cílem je podpořit již rozběhlé plánování sociálních služeb na území ORP Hořovice. Obsahem projektu je naplánovat dostupnost sociálních služeb na následující období prostřednictvím metody komunitního plánování a posílit udržitelnost procesu.

Přínos projektu:

Město Hořovice a spádové obce, díky projektu získají podporu při účinném plánování sociálních služeb. Město Hořovice využije vhodné a účinné metody založené na principech plánování sociálních služeb doporučených MPSV stejně jako v předešlém roce. Město Hořovice díky projektu bude mít jasnou strategii udržitelnosti a rozvoje v oblasti sociálních služeb na další období.

V rámci projektu proběhnou tyto aktivity:

 • tvorba analýz mapujících aktuální stav v místní sociální oblasti ve vazbě na již existující analýzy
 • zpracování přehledu poskytovatelů sociálních služeb, zdrojů systému sociálních služeb a potřeb uživatelů
 • realizaci setkání s cílovou skupinou projektu za účelem tvorby podkladů pro popis území a návrh aktuální strategie území  - dokumentu KPSS
 • cílené zjišťování potřeb cílových skupin projektu
 • realizace workshopů pro účastníky pro účastníky projektu za účelem zajištění odbornosti týmu a konzultace pro zapojené poskytovatele ve vazbě k jejich potřebám a přednášeným tématům
 • zpracování komunitního plánu na období 2014 – 2018 a akčního plánu na období 2014 a 2015
 • podpora partnerství

Role partnera – města Hořovice

 • zajištění pracovního prostoru v budově úřadu
 • aktivní účast při aktualizaci KPSS
 • součinnost sociálního odboru a dalších souvisejících odborů v rámci jednotlivých aktivit – poskytnutí potřebných dokumentů, dat, řešení témat souvisejících s potřebami klientů
 • aktivní spolupráce s koordinátorkou města
 • politická podpora realizace projektu

 3. Komunitní plánování sociálních služeb v Hořovicích 2012

 3.1 zápisy ze setkání

3.1.1  setkání řídící skupiny 8.2.2012

3.1.2  setkání pracovní skupiny 7.3.2012: Senioři

3.1.3  setkání pracovní skupiny 21.3.2012: Osoby se zdravotním znevýhodněním

3.1.4  setkání pracovní skupiny 4.4.2012: Rodina, děti a mládež

3.1.5  setkání pracovní skupiny 18.4 2012: Osoby ohrožené sociálním vyloučením

3.1.6  setkání řídící skupiny 27.6.2013

 3.2 články v tisku

3.2.1 únor 2012, Měšťan, str. 1: „Komunitní plánování“

3.2.2 březen 2012, Měšťan, str. 7: „Komunitní plánování – pozvánka na setkání“

3.2.3 květen 2012, Měšťan, str. 2: „Komunitní plánování – spolupráce se Svazem tělesně postižených“

 3.3 fotogalerie

setkání

setkání
 
setkání

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
5
13
4
14
4
15
4
16
6
17
5
18
6
19
9
20
9
21
5
22
4
23
5
24
4
25
5
26
7
27
5
28
7
29
3
30
3
1
2
2
2
3
3
4
1
5
1

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...