Město Hořovice
Hořovice

Komunitní plán / archív

JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ ŘÍDÍCÍ SKUPINY Hořovice

Datum: 19. 2. 2020

-

Aktualizace KPSS pro města Hořovice a spádových obcí na roky 2020 - 2024

Datum: 17. 1. 2018

-

Komunitní plán

Datum: 10. 12. 2014

-

Akční plán pro město Hořovice a ORP Hořovice

Datum: 10. 12. 2014

-

Statut řídící skupiny komunitního plánování

Datum: 15. 10. 2014

-

Jednací řád řídící skupiny komunitního plánování

Datum: 15. 10. 2014

-

Podpora péče o seniory v Hořovicích a ve spádových obcích

Datum: 12. 8. 2014

-

Analýza potřeb seniorů

Datum: 12. 8. 2014

-

Zkušenosti zástupců organizací pečujících o seniory a osoby se zdravotním postižením v ORP Hořovice

Datum: 12. 8. 2014

-

Analýza - Shrnutí výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči pečujícími o děti se zdravotním postižením ve spádovém území ORP Hořovice

Datum: 14. 5. 2014

-

Analýza - Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Datum: 29. 4. 2014

-

Sociodemografická analýza SO ORP Hořovice

Datum: 14. 2. 2014

-

Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných občanům Hořovic a spádových obcí

Datum: 14. 2. 2014

-

VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR NA BUDOUCNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Datum: 21. 1. 2014

-

Fotografie ze setkání řídící skupiny 12. 6. 2013

Datum: 19. 7. 2013

-

Co se děje v projektu: Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí

Datum: 25. 6. 2013

-

Podařilo se rozšířit aktivity komunitního plánování

Datum: 25. 6. 2013

-

Komunitní plán sociálních služeb v Hořovicích 2013 – 2017

Datum: 21. 6. 2013

-