Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Obsah

Strategický plán rozvoje města 2008-2025  
zde ke stažení (2349 kb)


1. Úvod ........................................................................................... 5

2. Východiska Strategického plánu.....................................................6

3. SWOT analýza města Hořovice.......................................................9

3.1 Použitá metodika ........................................................................9

3.2 Dílčí SWOT analýzy kritických oblastí ..........................................10

4. Vize města Hořovice..................................................................... 17

5. Kritické oblasti............................................................................ .19

6. Popis jednotlivých kritických oblastí................................................ 24

6.1 Kritická oblast Územní rozvoj ........................................................24

6.1.1 Podrobná specifikace navržených opatření a aktivit........................25

6.2 Kritická oblast Doprava a dopravní infrastruktura ..............................34

6.2.1 Podrobná specifikace navržených opatření a aktivit .......................35

6.3 Kritická oblast Životní prostředí .......................................................46

6.3.1 Podrobná specifikace navržených opatření a aktivit.........................47

6.4 Kritická oblast Sociální prostředí a občanská vybavenost ..................54

6.4.1 Podrobná specifikace navržených opatření ....................................55

7. Implementace Strategického plánu ...................................................65

7.1 Institucionální zabezpečení ............................................................66

7.2 Monitoring ....................................................................................67

7.3 Vyhodnocování .............................................................................68

7.4 Aktualizace ..................................................................................68