Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

PROFIL MĚSTA  
zde ke stažení (2598 kB)

Obsah dokumentu:

 

1. Úvod                                                                                                
2. Město Hořovice                                                                             
2.1 Forma organizace, předmět činnosti                                     
2.2 Městský úřad Hořovice                                                              
2.3 Historie města                                                                            
2.3.1 Název města                                                                            
2.3.2 Krátká historie města                                                             
2.4 Poloha a vnější vztahy                                                               
2.5 Fyzicko-geografické podmínky                                                  
2.5.1 Klimatologie                                                                             
2.5.2 Hydrologie                                                                                
2.5.3 Pedologie                                                                                 
2.5.4 Městské lesy                                                                            
3. Administrativní význam města Hořovice                                    
3.1 Středočesky kraj                                                                          
3.2 Okres Beroun                                                                               
3.3 Správní obvod obce s rozšířenou působnosti Hořovice        
3.4 Mikroregion Hořovicko                                                                 
3.5 Dobrovolný svazek obci regionu Hořovicka                              
4. Obyvatelstvo                                                                                     
4.1 Historicky vývoj městské populace                                            
4.2 Současny stav městské populace                                             
4.3 Pohyb obyvatel                                                                              
4.4 Věková struktura populace města                                             
4.5 Vzdělanostní struktura populace města                                   
4.6 Dojížďka do zaměstnání                                                             
4.7 Socio-patologické jevy ve městě                                                
4.7.1 Bezpečnostní situace ve městě                                              
4.7.2 Prevence kriminality v Hořovicích                                            
5. Bydlení                                                                                              
5.1 Struktura domácností                                                                  
5.2 Domovní fond                                                                                
5.3 Bytový fond                                                                                     
6. Ekonomika města                                                                           
6.1 Ekonomický profil města                                                             
6.1.1 Struktura podle odvětvové klasifikace ekonomické činnosti    
6.1.2 Struktura podle právní formy                                                   
6.1.3 Povoleni k podnikání                                                                
6.2 Zaměstnavatelé a firmy ve městě                                              
6.3 Trh práce                                                                                        
6.3.1 Nezaměstnanost a její vývoj                                                    
6.3.2 Volna pracovní místa                                                                
6.4 Hospodařeni města                                                                      
6.4.1 Celkový rozpočet města a jeho vývoj                                      
6.4.2 Příjmy města                                                                              
6.4.3 Výdaje města                                                                             
7. Občanská vybavenost                                                                    
7.1 Školství ve městě                                                                          
7.1.1 Předškolní vzdělávání                                                               
7.1.2 Základní vzdělávání                                                                   
7.1.3 Střední a učňovské vzdělávání                                                
7.1.4 Ostatní vzdělávací instituce ve městě                                    
7.2 Zdravotní zařízeni a péče                                                             
7.3 Sociální zařízení a péče                                                               
8. Kultura, sport a volný čas                                                              
8.1 Kultura                                                                                            
8.1.1 Kulturní akce                                                                              
8.1.2 Kulturní zařízení a zázemí ve městě                                        
8.1.3 Kulturní spolky a sdružení                                                        
8.1.4 Místní tisk a zpravodaje                                                              
8.2 Sport a volný čas                                                                            
8.2.1 Sportovní infrastruktura                                                              
8.2.2 Sportovní kluby ve městě                                                          
8.2.3 Volnočasové aktivity                                                                   
9. Cestovní ruch                                                                                   
9.1 Kulturně-historické artefakty                                                        
9.1.1 Kulturně-historické artefakty města                                        
9.1.2 Kulturně-historické artefakty okolí Hořovic                             
9.2 Přírodní artefakty                                                                            
9.2.1 Přírodní artefakty Hořovic                                                          
9.2.2 Přírodní artefakty okolí Hořovic                                                
9.3 Ubytováni a stravováni                                                                  
9.4 Propagace města a marketing                                                    
9.4.1 Informační centrum                                                                   
10. Doprava                                                                                          
10.1 Silniční doprava                                                                          
10.1.1 Silniční síť                                                                                
10.1.2 Místní komunikace                                                                  
10.1.3 Statická doprava – parkováni                                                
10.2 Železniční doprava                                                                     
10.3 Letecká doprava                                                                         
10.4 Cyklistická doprava                                                                    
10.5 Dopravní obslužnost                                                                  
10.5.1 Veřejná železniční doprava                                                    
10.5.2 Veřejná autobusová doprava                                                
10.5.3 Městská hromadná doprava                                                  
11. Technická infrastruktura                                                              
11.1 Vodovodní síť                                                                              
11.2 Kanalizační síť                                                                             
11.3 Zásobování elektrickou energií                                                 
11.4 Zásobování plynem                                                                    
11.5 Zásobování teplem                                                                    
11.6 Spoje                                                                                            
11.7 Územně plánovací dokumentace města                              
12. Životní prostředí                                                                            
12.1 Pozemkový fond                                                                         
12.2 Kvalita ovzduší                                                                            
12.3 Odpadové hospodářství                                                             
12.4 Kvalita vody                                                                                  
SEZNAM TABULEK                                                                             
SEZNAM GRAFŮ                                                                                 
SEZNAM OBRÁZKŮ