Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

 

Programové prohlášení rady města Hořovice

pro volební období 2014 až 2018

 

Rada města Hořovice si v rámci své působnosti vytkla pro volební období 2014 až 2018 následující cíle:

 1. Prioritou je vyřešení dopravní přetíženosti centra města za spoluúčasti Středočeského kraje. Je třeba hledat účinné řešení nadměrné dopravní zátěže ve městě vč. realizace tzv. severního obchvatu.

   

 2. Zlepšení vzhledu veřejných prostranství města a parkových úprav, věnovat větší péči sadovým úpravám. Vést občany ke vztahu k veřejnému prostoru a motivovat je k údržbě objektů a ploch v osobním vlastnictví.

   

 3. Dbát aby soukromé zájmy a požadavky úzkých zájmových skupin nebyly zaměňovány za zájmy veřejné. Nedopustit parazitování na veřejném, městském rozpočtu a šetrně hospodařit při vědomí, že „obec se skládá z toho, co do ní občané vloží, a nikoli z toho, co z ní vytěží“. V široké diskusi s občany stanovit priority větších investičních záměrů města a jeho schopnosti získávat nové příznivce a turisty.

   

 4. Vytvářet prostředí pro větší zaměstnanost místních občanů, zejména uplatnění lidí  ze sociálně slabého prostředí.Iniciovat vznik tzv. sociálních podniků. Důrazem na komunitní plánování sociálních služeb a jejich podporou zamezit vyčleňování ze společnosti sociálně slabším rodinám a občanů. Potírat tzv. bytovou lichvu v ubytovnách. Navodit s podnikateli prostředí důvěry, aby cítili, že se jim vyplatí podporovat aktivity města i občanských spolků v zájmu jejich podnikání a života ve městě.

   

 5. Podpora sportu a kultury ve městě jednak starostí o sportovní a kulturní zařízení, a jednak přispíváním na činnost sportovních klubů a oddílů vychovávajících mládež, a přispíváním na kulturní počiny amatérů divadelních, hudebních, výtvarných a dalších s vědomím, že je to důležitá investice do společnosti, která se zaručeně vyplatí.

   

 6. Podněcovat cestovní ruch nejen upravenější tváří města, ale také děním v něm – oživováním a udržováním tradic a dalším rozvojem partnerství s městem Gau-Algesheim, SRN.

   

 7. Působit na větší sounáležitost občanů s městem obnovením historických vazeb – oživení areálu Starého zámku jako společenského a kulturního centra: zřízení regionálního muzea, adaptace prostor na městskou knihovnu, sálu pro komorní společenské akce atd. Současně zajistit obnovu historické budovy radnice vč. divadelního sálu.

   

 8. Dobudovat podchod pod vlakovým nádražím se vstupem k sídlišti Sklenářka v rámci zlepšení dostupnosti této části města a bezpečnosti chodců.

   

 9. Revitalizovat zanedbaný potok Stareč a řešit zaplavování části čtvrti Letná při přívalových deštích v souladu s projektem VaK.

   

 10. Podporovat činnost Městské policie a rozumně ji řídit, tak aby bezpečnostní situace ve městě se postupně zlepšovala a občané k ní mohli mít stále větší důvěru. Věnovat pozornost krizovému řízení a spolupráci s hasiči, Policií ČR v rámci pomoci při živelných pohromách a ochrany osob a majetku.

   

 11. Věnovat pozornost tzv. meziobecní spolupráci, která jako aktivita Svazu měst a obcí může v novém systému dotací přinést prospěch všem obcím hořovického mikroregionu, tedy i samotným Hořovicím. Pěstovat dobré vztahy s okolními obcemi a soustředit pozornost na společný sociální program, umožňující například vznik Centra pro lidi v nouzi.

   

 12. V zájmu zdraví občanů města rozvíjet spolupráci s nemocnicí v Hořovicích a privátními lékaři, věnovat náležitou pozornost zařízením pro seniory a zdravotně postiženým občanům.

   

 13. Věnovat pozornost chodníkům a komunikacím zejména pro chodce a cyklisty, k nimž patří například zřízení přechodu pro chodce přes Tyršovu ulici u Společenského domu (cesta k nádraží ČD) nebo přes Příbramskou v úrovni Pražské ulice. Dobudovat chodníky v ulici Tyršově, Klostermannově a Příbramské. Oživit projekt na zřízenícesty úbočímrokle od Společenského domu ke Starému zámku. Ve spolupráci s obcemi Kotopeky a Praskolesy budovat cyklostezku podél Červeného potoka.

   

 14. V souladu se základními principy dobré správy dbát na vstřícné jednání jednotlivých úředníků Městského úřadu Hořovice s občany přicházejícími na Městský úřad Hořovice se svými žádostmi, stížnostmi a návrhy.

 

V Hořovicích, 28. 1. 2015

 

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                                    Ondřej Vaculík, místostarosta

 

 

Mgr. Renata Wachtlová, radní                    
Phdr. Jiří Vlček, radní