Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah


Správa města

Hořovice jsou městem, které podle zákona o obcích je územním samosprávným společenstvím občanů, tvořících veřejnoprávní korporaci a spravující vlastní majetek.
 

Samospráva města

Město v rámci své samostatné působnosti pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, přitom chrání veřejný zájem. Tyto úkoly jsou zajišťovány volenými zastupiteli, organizovanými do orgánů města.
Těmito orgány jsou:

Starosta je v době své nepřítomnosti zastupován místostarostou,
popřípadě místostarostkou.
 
Státní správa

Vedle samostatné působnosti je na město přenesen státem specifikovaný výkon státní správy. Tato přenesená působnost je vykonávána téměř ve všech případech městským úřadem.

Městský úřad Hořovice je též orgánem města, jemuž je svěřena tzv. rozšířená působnost při výkonu státní správy s místní působností ve správním obvodu tvořeném územím 37 obcí.
 

 
 
Orgány města - volené Orgán města - nevolený
(s výjimkou starosty a místostarostů)
   
 • Zastupitelstvo
  Rozhoduje ve věcech patřících do 
  samostatné působnosti města. Ve věcech patřících do přenesené
  působnosti jen výjimečně stanoví-li
  tak zákon (např. schvalování územního
  plánu). Zastupitelstvo zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány kontrolnífinanční výbor. 
 • Rada 
  Je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat výjimečně stanoví-li tak zákon (např. vydání nařízení města). Rada zřídila jako své iniciativní a kontrolní orgány více
 • Starosta
  zastupuje město navenek podle vůle zastupitelstva a rady, rozhoduje v záležitostech samostatné působnosti svěřených mu radou.
  Starosta zřídil jako zvláštní orgány města tři komise:
  komisi k projednávání přestupků
  povodňovou komisi
  bezpečnostní radu
  .
 • Městský úřad 
  Je tvořen starostou, a dvěma místostarosty, tajemníkem a zaměstnanci. Úřad v samostatné působnosti plní úkoly od zastupitelstva a rady (samosprávy). Úřad v přenesené působnosti (státní správě) aplikuje zákony a jiné předpisy vůči občanům a právnickým osobám.
  Za výkon úřadu v obou působnostech odpovídá tajemník.
 


Organizace zřízené městem
 
Město Hořovice je zřizovatelem osmi příspěvkových organizací,jejichž seznam je zde.
Město Hořovice je také vlastníkem majetkových podílů ve firmách
Hořovická teplárenská, s r.o. (80%) a Městská akciová společnost, a. s. ,Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (10,19%)