Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Obsah

 
 
 
 
***

Pravidelný harmonogram svozu komunálního odpadu
Pravidelný harmonogram svozu biologického odpadu
 
***
 
Drobný elektroodpad
 
AVE
AVE
 
papír odpady
Plasty odpad
***

O poplatku za komunální odpad
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Svoz biologického odpadu
 
V období od 1. dubna do 30. listopadu
se biologický odpad sváží každé pondělí.

Nádoby by občané měli mít připraveny celý den (6:00 – 22:00 hod.).

Zimní sezóna je stanovena od 1. prosince do 31. března

V zimním období bude interval mezi jednotlivými svozy čtrnáct dnů. 
 
V prosinci se začíná takto:
 • v části města, kde se vyváží obyčejný komunální odpad ve středu (Višňovka, Příbramská, Pražská...), se bude od prosince vyvážet BIO odpad v lichém týdnu (1. svoz – 1. lichý týden)
 • v části města, kde se vyváží obyčejný komunální odpad v pátek (Západní sídliště, Valdecká, 9. května...), se bude od prosince vyvážet BIO odpad v sudém týdnu (1. svoz – 1. sudý týden)

V dalších měsících (leden, únor, březen) střídání svozů pravidelně pokračuje. (Navazuje na prosinec).

 

 

 
 
 Skládka Hrádek,
Provozní doba:

01.04.- 30.09.
Po-Pá 6:30 - 15:30, První a poslední sobota v měsíci  8-12:00
01.10. - 31.03.
Po-Pá 7:00 - 15:30, První a poslední sobota v měsíci  8-12:00

Pokud by měl občan jakýkoli problém, může kontaktovat skládku Hrádek, telefon: 606 640 581.

 

 Sběrný dvůr v areálu bývalého Školního statku v Pražské ulici (při výjezdu z města směrem na Lochovice

Vzhledem k problémům plynoucím z nouzového stavu  bude sběrný dvůr v Hořovicích až do odvolání v sobotu otevřen pouze do 12 hodin.  Za toto omezení se omlouváme.    Ondřej Vaculík  (místostarosta)  

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

Sběrný dvůr Hořovice – otevírací doba:

Úterý                     8.00 – 10:30   11:30 – 16:00

Čtvrtek                  8.00 – 10:30   11:30 – 16:00

Sobota                 8:00 – 12:00

V době omezeného provozu SD budou odebírány odpady uvedené v tomto ceníku pro občany Hořovic, Tlustice, Rpety, Podluhy, Praskolesy, Kotopeky, Cerhovice, Felbabka, Drozdov, Osek Chaloupky zdarma dle volné kapacity SD. Pro občany ostatních obcí bude SD otevřen po telefonické dohodě: Ing. Jaroslav Pelán   603 743 861 

Kontakty:

Jana Vacherlohnová
Jaroslav Vlček
Tel.+420 606 107 695

Ceník odpadů  zde ke stažení

Pro hořovické občany a obce Mikroregionu Hořovicko je odběr všech druhů obvyklých odpadů zdarma. Upozorňujeme, že příjem stavební suti zdarma je omezen jeho množstvím na cca jeden náklad na přívěsném vozíku. Větší množství od stavebních firem sběrný dvůr nemůže přijímat, k tomu je určena hořovická skládka. Kromě Města Hořovice a MSBNF má zásluhu na zřízení sběrného dvora také Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hořovicko, jenž v rámci podmínek pro dotaci zajistil účast některých okolních obcí, pro něž je odběr odpadů rovněž zdarma, a to alespoň po dobu pěti let.  Kéž provoz sběrného dvora bude mít vliv na zlepšení pořádku kolem kontejnerů a také přestane docházet k zakládání černých skládek v okolí města.

Ve sběrném dvoře můžou občané odevzdávat elektroodpad zdarma, jedná se totiž o zpětný odběr (tudíž nezáleží na tom, jestli je občan z Hořovic, Prahy, Brna atd.)

Dále můžou na sběrném dvoře odevzdávat nebezpečné odpady (vyjetý olej, zbytky barev, prázdné obaly od nebezpečných látek, AKU bat. atd.) – tyto služby mají zdarma pouze občané Hořovic, kteří se prokážou občanským průkazem – za občany Hořovic to potom platí město Hořovice.

Dále se také dají do sběrného dvora odevzdat zářivky, výbojky, monočlánky...

Pokud se ale jedná o vyklízení nemovitosti a občan na skládku přiveze např. starý nábytek, lino, koberce, staré oblečení – tak tento odpad již nepatří do sběrného dvora, ale půjde na těleso skládky jako objemný odpad a tyto odpady jsou zpoplatněny pro všechny občany. Pokud nemá občan možnost dovézt odpad na skládku, můžeme k nemovitosti přistavit kontejner a poté co občan naloží, tak odvezeme na skládku.

 

 

 

 


 

 Pravidelný harmonogram svozu komunálního odpadu.

Aktuální informace podají ve společnosti AVE CZ,
tel.: 725 780 186

  

9.května
středa
1. máje
pátek
Buková
středa
Anýžová
pátek
Cihlářská
středa
Cvočkařská
pátek
Dlážděná
středa
Dlouhá
pátek
Dr. Holého
středa
Dolní
pátek
Hradební
středa
Fügnerova
pátek
Jabloňová
středa
Herainova
pátek
Jahodová
středa
Horní
pátek
Jasmínová
středa
Husovo náměstí
pátek
Jiráskova
středa
Jílová
pátek
K Nemocnici
středa
Jungmanova
pátek
Kalinová
středa
K Plevnu
pátek
Ke Stadionu
středa
Kosmonautů
pátek
    K výrovně
 
pátek
 
Klostermannova
středa
Krátká
pátek
Komenského
středa
Lesní
pátek
Konečná
středa
Lidická
pátek
Letenská
středa
Luční
pátek
Lipová
středa
Masarykova
pátek
Malá
středa
Na Radosti
pátek
Milinovského
středa
Na Schůdkách
pátek
Modřínová
středa
Na Tržišti
pátek
Na Hořičkách
středa
Na Vršku
pátek
Nádražní
středa
nábřeží Hynka Šlosara
pátek
Palackého náměstí
středa
náměstí B. Němcové
pátek
Pionýrská
středa
náměstí Svobody
pátek
Příbramská
středa
Nerudova
pátek
Rpetská
středa
Nová
pátek
Sadová
středa
Nožířská
pátek
sídliště Karla Sezimy
středa
Obránců míru
pátek
Smetanova
středa
Palachova
pátek
Spojovací
středa
Plzeňská
pátek
Sportovní
středa
Pod Dražovkou
pátek
Šeříková
středa
Pod Nádražím
pátek
Šípková
středa
Podlužská
pátek
Tyršova
středa
Polní
pátek
U Koupaliště
středa
Potoční
pátek
U Potoka
středa
Pražská
pátek
U Remízku
středa
Sklenářka
pátek
Vísecká
středa
Sládkova
pátek
Vísecké náměstí
středa
Slavíkova
pátek
Višňová
středa
Slunečná
pátek
Vrbnovská
středa
Strmá
pátek
Vrchlického
pátek
*2
Svatopluka Čecha
pátek
 
Zámecká
středa
Tichá
pátek
*1)od Nad školou po Dr. Holého
U Cihelny
pátek
*2) od Nad školou po Valdeckou
U Mlýna
pátek
U Nádraží
pátek
U Náhonu
pátek
U Rybníčka
pátek
Úzká
pátek
Valdecká
pátek
Větrná
pátek
Vilová
pátek
Vítězná
pátek
Vrchlického
pátek
Západní
pátek
Žižkova
pátek

 


 


 
 

 Odpadové hospodářství v Hořovicích zajišťuje:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Adresa:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pracoviště Hořovice
Valdecká 826 
268 01 Hořovice

Kontakt:
tel.: +420 725 780 186
e-mail: horovice@avecz.cz

Kontaktní osoba:
Vladimír Kolbaba

Poskytované činnosti a služby:
- svoz a odstranění směsného komunálního odpadu
- svoz a dotřídění separovaných složek odpadu
- zpracování biologického odpadu (kompostování)
- provoz skládky komunálního odpadu Hořovice-Hrádek
- kontejnerová služba

Vlastní technika:
ano

 

 


 

  Co je bioodpad a co do něj patří:

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Co patří do nádoby na bioodpad

 • listí, tráva
 • zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.
 • kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • skořápky z vajec

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady. 

Proč třídit bioodpad

Třídění a využívání bioodpadu je důležité hned z několika důvodů:

 • Bioodpad, který se ponechá na skládce společně se směsným komunálním odpadem, nemá dostatek kyslíku, dochází k anaerobnímu rozkladu (bez přístupu vzduchu) a organická hmota umírá a hnije (narozdíl od aerobního tlení). Při tom se tvoří skládkový plyn (metan, čpavek, sirovodík a oxid uhličitý), který nepříjemně zapáchá, může ohrožovat zdraví obyvatel v okolí skládek a je významným skleníkovým plynem. Z odpadu, který ve skládce hnije, dále vznikají výluhy organických kyselin, což může vést ke kontaminaci spodních vod.
 • Dalším důvodem pro třídění odpadů je to, že bioodpad uložený na skládku zůstává bez dalšího využití. Živiny a organické látky v něm obsažené se nevrací do přirozeného koloběhu látek. Z bioodpadu lze získat kvalitní hnojivo – kompost.
 • A v neposlední řadě separaci bioodpadu ukládá zákon.

 


 

 Elektroodpad

 
Firma Asekol umístila v Hořovicích dva označené červené kontejnery na drobný elektroodpad (nepatří tam zářivky, televizory a monitory).
Jeden je na křižovatce ulic Anýžova a Svatopluka Čecha a druhý ve Višňovce na křižovatce ulic Višňová a U Remízku.
 
Asekol