Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Obsah

 

Vážení spoluobčané,                                                                                                  
naším životem se prolínají šťastné okamžiky s okamžiky méně šťastnými až dramatickými mnohdy končící pro nás samotné s méně či vážně tragickými následky a důsledky až do konce našeho působení na krásné modré planetě.                                   Během života se můžeme totiž potkat či být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, neboť přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy zdraví nás a našich blízkých. Mimořádné události mohou vznikat škodlivým působením sil a jevů vyvolaných naší činností, přírodními vlivy nebo jejich kombinací.                                                                                                                 
Takovými událostmi jsou např.:povodeň,orkán, ale i prudká vichřice, technologická havárie spojená s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár,  teroristický čin.                                                                                      
                                                                                                                                 
Tyto stránky obsahují některé užitečné obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a ani nemohou být vyčerpávající, protože každá událost a její průběh je jiný a bude vyžadovat specifické postupy našeho chování a jednání tak aby následky vzniklých mimořádných událostí byly co nejmenší.
 

Bezpečnostní rada města Hořovice.

V případě krize pracuje Bezpečnostní rada Hořovice

Bezpečnostní rada  města Hořovice
Povodňová komise města Hořovice Povodňová komise města Hořovice
Povodňová komise ORP Hořovice Povodňová komise ORP Hořovice

telefonní čísla pro mimořádné situace:  krizové číslo 725022794

 

Vodní stav Hořovice Červený potok

Meteorologické výstrahy: Evropa

Co dělám když...