Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Obsah

 

Vážení spoluobčané,                                                                                                  
naším životem se prolínají šťastné okamžiky s okamžiky méně šťastnými až dramatickými mnohdy končící pro nás samotné s méně či vážně tragickými následky a důsledky až do konce našeho působení na krásné modré planetě.                                   Během života se můžeme totiž potkat či být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, neboť přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy zdraví nás a našich blízkých. Mimořádné události mohou vznikat škodlivým působením sil a jevů vyvolaných naší činností, přírodními vlivy nebo jejich kombinací.                                                                                                                 
Takovými událostmi jsou např.:povodeň,orkán, ale i prudká vichřice, technologická havárie spojená s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár,  teroristický čin.                                                                                      
                                                                                                                                 
Tyto stránky obsahují některé užitečné obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a ani nemohou být vyčerpávající, protože každá událost a její průběh je jiný a bude vyžadovat specifické postupy našeho chování a jednání tak aby následky vzniklých mimořádných událostí byly co nejmenší.
 
 

V případě krize pracuje
 Bezpečnostní rada města Hořovice

Povodňová komise města Hořovice  
Povodňová komise ORP Hořovice  

telefonní čísla pro mimořádné situace:  krizové číslo 725022794

 

Vodní stav Hořovice Červený potok

Meteorologické výstrahy: Evropa

Co dělám když...