Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Obsah

Czech point - odkaz na celorepublikový web

Budova čp.2, Palackého náměstí
tel.: 311 545 373
Prokopová Lenka
email: czechpoint@mesto-horovice.cz
 

Úřední dny pondělí a středa  8:00 - 17:00
Ostatní dny po telefonické domluvě na tel.čísle 311 545 373  /Czech Point/
nebo 311 545 301  /tel.ústředna/


 
 


 

SLUŽBY CZECH POINT

 

 • Vystavení výpisů z rejstříků:
  • živnostenského rejstříku
  • rejstříku trestů
  • obchodního rejstříku
  • katastru nemovitostí
  • insolvenčního rejstříku
  • seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • bodového hodnocení řidiče
 • Ověřování podpisů a opisů listin
 • Provádění autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu 
   
 • Provádění autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Provádění podání:
  • do Registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu
  • do Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
    
 • Podání prostřednictvím agendy Informačního systému datových schránek:
  • žádost o zřízení datové schránky
  • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
  • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
  • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
  • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na  žádost
  • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
  • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
  • Žádosti o informace

 Poplatky jsou počítány z tiskové strany

 • první strana 100 Kč
 • každá další 50 Kč
 • výpis z rejstříku trestů 100 Kč
 • ověření podpisu 30 Kč
 • ověření listin 30 Kč za 1 stranu