Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

 

Formuláře dostupné v sídle úřadu

a odkazy na weby, kde je možno formuláře získat
 

 


 Odbor vnitřních věcí a právní

 • Žádost o vydání občanského průkazu
 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů

Potřebné formuláře získáte osobní návštěvou odboru.
Další informace, ev. formuláře získáte na stránkách
Ministerstva vnitra české republiky 

 Odbor vnitřních věcí a právní – matrika

 
Prohlášení k narození dítěte - zde ke stažení
 
Vážení rodiče !
 
Očekáváte radostnou událost – narození dítěte. K tomu, aby mohl matriční úřad tomuto občánkovi brzy a správně vystavit rodný list a zapsat jej správně do knihy narození potřebujeme znát některé údaje.Prohlášení k narození dítěte vyplňte čitelně a správně ve všech rubrikách a podepište.
Dále je třeba předložit v porodnici tyto doklady:
 
Dítě narozené za trvání manželství
1.      oddací list (originál, popř. kopie)
2.      prohlášení podepsané oběma rodiči
 
Dítě narozené mimo manželství
1.      rodný list matky dítěte
2.      prohlášení podepsané matkou
3.      rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci (rozvedená matka)
 
Dítě, k němuž bylo určeno otcovství před narozením
1.      souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
2.      prohlášení podepsané oběma rodiči
 
Dítě narozené svobodné matce
1.      rodný list matky dítěte
2.      prohlášení podepsané matkou
 
S těmito doklady je třeba vždy předložit občanský průkaz. Občanský průkaz Vám bude vrácen ještě v porodnici.
 
Pokyny pro vyplnění
 
Rodné číslo – je uvedeno na rodném nebo oddacím listě, případně v občanském průkazu
Místo trvalého pobytu - uvádějte vždy bydliště, které máte uvedeno v občanském průkazu i když případně bydlíte jinde.
Jméno dítěte – uveďte možnost pro syna i dceru (od 1.7.2001 lze zapsat i dvě jména)
 
V případě, že nejsou rodiče manželé, dostaví se oba před narozením dítěte na kterýkoli matriční úřad, kde s nimi bude sepsán „ Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů „
 
Rodný list dítěte Vám bude předán osobně na adrese: 
Městský úřad Hořovice – matrika
Palackého náměstí 2, Hořovice
tel. 311 54 53 06, 311 54 53 05

 


 Odbor organizační a obecní živnostenský úřad

Více informací a potřebné formuláře získáte na stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu  

Formuláře pro zemědělské podnikatele:

pdfŽádost o zápis 
    do evidence zemědělského podnikatele (vzor č. 3b) PO

pdfPříloha k žádosti 
    do evidence zemědělského podnikatele ZPO - organ. složka

pdfŽádost o vyřazení 
    z evidence zemědělského podnikatele (vzor č. 17a) PO

pdfPříloha k žádosti do evidence 
    
zemědělského podnikatele PO - statut. orgán

pdfOznámení změny skutečností 
    v evidenci zemědělského podnikatele (vzor č. 9b) PO

pdfŽádost o vydání potvrzení 
    o vyřazení z evidence SHR (vzor č. 16b) FO SHR

pdfŽádost o vyřazení z evidence 
    zemědělského podnikatele (vzor č. 16a) FO

pdfŽádost o zápis do evidence 
    zemědělského podnikatele (vzor č. 1b) FO

pdfOznámení změny skutečností 
    v evidenci zemědělského podnikatele (vzor č. 7a) FO

pdfOznámení právního nástupce 
    o pokračování v podnikání (vzor č. 25) FO PrN

pdfDotazník k bytovým účelům

   Odbor výstavby a životního prostředí
- Formuláře přejaté z webu Ministerstva pro místní rozvoj

Stavební řád - podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
word 
zde ke stažení
pdf zde ke stažení (pdf - 250 KB)

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

word zde ke stažení
pdf zde ke stažení (pdf - 252 KB)

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

word  zde ke stažení
pdf  zde ke stažení (pdf - 343 KB)

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

word  zde ke stažení
pdf  zde ke stažení (pdf - 157 KB)

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

word zde ke stažení
pdf zde ke stažení (pdf - 155 KB)

6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

word zde ke stažení
pdf zde ke stažení (pdf - 253 KB)

7. Žádost o územní souhlas

word zde ke stažení
pdf zde ke stažení (pdf - 243 KB)

8. Ohlášení stavby

word zde ke stažení
pdf zde ke stažení (pdf - 160 KB)

 

9. Žádost o stavební povolení (503/2006 Sb.)

 

10. OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora
(526/2006 Sb.)

 
11. Oznámení o užívání stavby (526/2006 Sb.)

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
word 
zde ke stažení
pdf zde ke stažení (pdf - 252 KB)

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby
word zde ke stažení
pdf zde ke stažení (pdf - 254 KB)

14. Oznámení změny v užívání stavby (503/2006 Sb.)

word zde ke stažení
pdf zde ke stažení (pdf - 154 KB)

 

15. Ohlášení odstranění (526/2006 Sb.)

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

pdf VZOR (pdf - 134,64 KB)
word formular (doc - 112,50 KB)
pdf formular (pdf - 113,01 KB)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

word formular (doc - 74,00 KB)
pdf formular (pdf - 163,93 KB)
pdf VZOR (pdf - 124,58 KB)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

word formular (doc - 100,00 KB)
pdf formular (pdf - 177,16 KB)
pdf VZOR (pdf - 132,62 KB)

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

word formular (doc - 110,50 KB)
pdf formular (pdf - 191,19 KB)
pdf VZOR (pdf - 134,94 KB)

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo

word priloha4 (doc - 63,50 KB)
pdf priloha4 (pdf - 150,24 KB)

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti
o vydání rozhodnutí o změně využití území

word priloha6 (doc - 57,00 KB)
pdf priloha6 (pdf - 150,13 KB)

 


 

 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ


pdf formular Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití (pdf - 134 KB)

word Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití zde ke stažení

pdf formular Žádost o závazné stanovisko  (pdf - 50 KB)

word Žádost o závazné stanovisko zde ke stažení

 

 


 

PAMÁTKOVÁ PÉČE

Více informací k řízení naleznete zde

word  PLNÁ MOC zde ke stažení
pdf  PLNÁ MOC zde ke stažení

pdf  Příručka vlastníka památky zde ke stažení

pdf  Zákon o státní památkové péči zde ke stažení

word  Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování KP zde ke stažení
pdf  Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování KP zde ke stažení

word  Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově v památkové zóně nebo v ochranné zóně NKP zde ke stažení
pdf  Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově v památkové zóně nebo v ochranné zóně NKP zde ke stažení

word Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově KP zde ke stažení
pdf Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově KP zde ke stažení

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
word zde ke stažení
pdf zde ke stažení

Žádost o vydání závazného stanoviska k dokončené stavbě - nemovité kulturní památky
word  zde ke stažení

pdf  zde ke stažení

  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodní zákon  podle vyhlášky číslo 183/2018

Studna, ČOV - Žádost o závazné stanovisko vodopravniho úřadu PDFzde

ČOV stavba,  vypouštění do podzemnich vod žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod podzemních a stavební povoleni k domovni čistirně odpadnich vod z domacností   PDF zde

ČOV stavba, vypouštění do povrchových vod žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadnich vod domácností PDF  zde

Žádost o stavební povolení k vodním dílům PDF  zde

Žádost o udělení souhlasu PDF  zde

Žádost o vyjádření  PDF  zde

Žádost o povolení k nakladaní s povrchovými nebo podzemními vodami, nebo jeho změnu PDF zde

Žádost o vydani kolaudačního souhlasu k užívání vodnich děl PDF zde

Žádost o povolení k vypouštěni odpadnich vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu PDF zde

Žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu PDF zde

Žádost o stavební povoleni k domovní čistírně odpadnich vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemnich vod domacnosti PDF zde

Studna stavba + odběr. Žádost o povoleni k odběru podzemnich vod a stavebni povoleni ke studni domácnosti  PDF  zde  

Ohlášení vodních děl určených pro čistěni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel PDF  zde

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky  do kanalizace PDF zde

Žádost o povolení k vypouštění  odpadních vod do vod podzemních, nebo jeho změnu PDF  zde

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovych, nebo o jeho zmenu  PDF  zde

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav PDF  zde

Žádost o povolení k některým činnostem, nebo jeho změnu PDF  zde

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF  zde

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek, nebo o povoleni vyjímky při použití závadných látek nebo, jeho změnu PDF zde

 

 

 

 Čistírny odpadních vod do 50 EO - ohlášení výrobků označených CE
 
Základní informace:
K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejíchž podstatnou součástí jsou výrobky označené CE podle zákona o technických požadavcích na výrobky, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu.
 
Postup:
Provedení ohlášené stavby může vodoprávní úřad rozhodnutím zakázat. Lhůta pro zákaz provedení ohlášené stavby činí 30 dní.
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru výstavby a životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

rtf_ikonaOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do 50 EO

 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář.
Správní (případně jiný) poplatek:
souhlas s ohlášením - 500 Kč

 

 Čistírny odpadních vod – kombinovaná žádost o stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod
Základní informace:
K provedení vodních děl (domovní ČOV), k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.
Lhůta pro vyřízení:
Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).
Další účastníci řízení:
 
 • obec,
 • správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,
 • popř. další.
   
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města.
 

ke stažení zde:
 
 ***
 
 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních popatcích
Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.
Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář.
Správní (případně jiný) poplatek:
 • stavba čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
 • stavba čistírny odpadních vod nad 50 ekvivalentních obyvatel 3000 Kč
Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

 
 Domovní studna - kombinovaná žádost o stavební povolení a o povolení k odběru vod
 
Základní informace:
provedení vodních děl (domovní studny), k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.
Lhůta pro vyřízení:
Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).
Další účastníci řízení:
 • obec,
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,
 • popř. další.
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:
 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních popatcích
   
Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.
Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář.
Správní (případně jiný) poplatek:
- stavba studny 300 Kč
Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.
 

 
 Manipulační řád vodního díla
Základní informace:
Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit mu ke schválení manipulační řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí o schválení vydá, a lhůtu k předložení nebo k předloženému manipulačnímu řádu uložit provést doplnění nebo jiné úpravy. Dále může uložit provést změnu schváleného manipulačního řádu vodního díla a jeho předložení ke schválení. Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad na časově omezenou dobu.
Lhůta pro vyřízení:
Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.


ke stažení zde:
 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář


 
 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských a stavebních úprav
 
Základní informace:
Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií (§ 15 odst. 2 vodního zákona, § 177 odst. 3 stavebního zákona). Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled a nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (§ 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona) podléhají ohlášení.
Postup:
Ohlášené udržovací práce a stavební úpravy může stavebník provést na základě písemného souhlasu vodoprávního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo úřadu, ani mu v této době nebude doručen zákaz dle § 107 stavebního zákona, platí, že vodoprávní úřad udělil souhlas. Souhlas platí 12 měsíců. nepozbývá platnosti, pokud v této době bylo se stavbou započato.
Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že k obnově vodních děl zničených živelnou pohromou nebo havárií nemá námitek je 15 dnů.
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.


ke stažení zde:
 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Náležitosti žádosti:
Viz. formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:
Není stanoven.


 
 Povolení k některým vybranným činnostem dle zákona o vodách
Základní informace:
Povolení je třeba:
a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
b) k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
c) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
d) k zasypávání odstavených ramen vodních toků,
k vrácení vodního toku do původního koryta.
Postup se nevztahuje na:
Na vymezené činnosti, které vykonává správce vodního toku v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže. Dále se nevztahuje na některé činnosti, které provádí vlastník lesa z důvodu obnovy porostů a při činnostech uložených zákonem o lesích.
Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Vlastník pozemku nebo ten kdo prokáže jiné právo k dotčeným nemovitostem.
Další účastníci řízení:
 • obec,
 • správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • a další.
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:
 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.
Náležitosti žádosti:
Viz. formulář žádosti.
Správní (případně jiný) poplatek:
Není stanoven.
Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

 
 Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace
 
Základní informace:
K vypouštění odpadních vod do kanalizace, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (§ 39 odst. 3 zákona o vodách) je třeba povolení vodoprávního úřadu.
Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Vlastník nebo uživatel nemovitosti, kde k vypouštění dochází.
Další účastníci řízení:
 • provozovatel kanalizace,
 • obec,
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • popř. další.
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:
 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Postup podle správního řádu :
povolení je vydáváno ve správním řízení.
Náležitosti žádosti:
Viz. formulář žádosti.
Správní (případně jiný) poplatek:
Není stanoven.
Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

 
 Povolení nakládání s vodami
Základní informace:
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
 1. k jejich odběru,
 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
 3. k využívání jejich energetického potenciálu,
 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže,
  popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,k jinému nakládání s nimi

b) jde-li o podzemní vody

 1. k jejich odběru,
 2. k jejich akumulaci,
 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
 5. k jinému nakládání s nimi,
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.
Postup se nevztahuje na:
Povolení k nakládání s vodami není třeba
a) k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají
trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s,
b) k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod,
c) k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných prací při mimořádných událostech,
požárech a jiných živelních pohromách,
d) k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu HZS ČR a jednotek požární ochrany, Policie ČR nebo ozbrojených sil ČR; toto nakládání musí být při cvičení předem projednáno s vodoprávním úřadem (MěÚ OŽP).
Lhůta pro vyřízení:
Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Ten kdo hodlá s vodami nakládat.
Další účastníci řízení:
 • obec,
 • správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • a další.
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:
 
 ***
 
 
 ***
 
 
 ***
 
 
 ***
 
 
 ***
 
 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.
Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář.
Správní (případně jiný) poplatek:
Není stanoven.
Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

 


 
 Souhlas vodoprávního úřadu
Základní informace:
souhlas vodoprávního úřadu je třeba:
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutináchm jakož i ke skladům, skládkám, popř. nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty hráze vodního toku,
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů.
Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Vlastníci pozemku nebo stavby, nebo jejich zmocněnec
Další účastníci řízení:
 • obec,
 • správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • a další.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

ikona_pdfŽádost o udělení souhlasu  

rtf_ikonaŽádost o udělení souhlasu

Právní předpis podle kterého se postupuje:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Postup podle správního řádu :

Souhlas je vydáván ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:

Viz. formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:

Není stanoven.

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Související:

Souhlas je podkladem pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

 


 
 Stanovení ochranných pásem
 
Základní informace:
Ochranná pásma vodního zdroje:
K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
Ochranná pásma vodního díla:
Vodoprávní úřad může na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma podél něho a zakázat nebo omezit na nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností.
Lhůta pro vyřízení:
Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:
 
***
 
 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář.
 
 

 
 Stavební povolení k vodním dílům
 
Základní informace:
K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.
Vodním dílem jsou např. studny, přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů, včetně úpraven vody, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k využití vodní ebergie a energetického potenciálu, odkaliště.
Postup se nevztahuje na:
Udržovací práce ve smyslu a postupem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dále se nezvtahuje na:
 • jímky (žumpy) k akumulaci odpadních vod,
 • vodovodní a kanalizační přípojky,
 • vnitřní vodovody a kanalizace;
 • průzkumné hydrogeologické vrty.
Lhůta pro vyřízení:
Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci)
Další účastníci řízení:
 • obec,
 • správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,
 • popř. další.
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:
 
 ***
 
 
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních popatcích
Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.
Náležitosti žádosti:
Viz. formulář žádosti.
Správní (případně jiný) poplatek:
 • stavba studny, čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - 300 Kč
 • ostatní stavby vodních děl - 3000 Kč
 • prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč
Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

 
 Užívání vodních děl
 
Základní informace:
Dokončenou stavbu, popř. její část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení lze užívat na základě oznámení nebo kolaudačního souhlasu (u vodních děl stavebně povolených dle zákona č. 50/1976 Sb. kolaudačního rozhodnutí).
Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).
Další účastníci řízení:
Oznámení o užívání stavby ani vydání kolaudačního souhlasu nemá charakter správního rozhodnutí.
Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:
 
 ***
 
 
 
 ***
 
      
Právní předpis podle kterého se postupuje:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Postup podle správního řádu :
Povolení je vydáváno ve správním řízení.
Náležitosti žádosti:
Viz. formulář žádosti.
Správní (případně jiný) poplatek:
Není stanoven.
 
 
  


 
 
 

 Životní prostředí

pdf Žádost o souhrnné vyjádření    Aktualizováno 6.2.2019

pdf Žádost o povolení kácení dřevin

pdf Žádost o vydání souhlasu 

     k umístění a povolení stavby (činnosti) v krajině

pdf Žádost o vydání závazného stanoviska 

     k zásahu do významného krajinného prvku

pdf Oznámení o výpočtu poplatku 

     za znečišťování ovzduší a souhrnné provozní evidence

pdf Oznámení údajů 

     pro stanovení ročního poplatku pro malé zdroje

    znečišťování ovzduší

pdf Žádost o povolení lovu zvěře 

     dle ustanovení § 39 zákona o myslivosti

pdf  Žádost o vydání plomb

Aktualizováno 14. 12. 2018

 

 

 Zemědělský půdní fond 

 

pdf Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu zde ke stažení   Aktualizováno 6.2.2019

pdf Žádost o vyjádření  k návrhu trasy přes pozemky zde ke stažení Aktualizováno 6.2.2019

pdf Žádost o rozhodnutí v pochybnosti, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu zde ke stažení Aktualizováno 6.2.2019

pdf Žádost o vydání souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků... zde ke stažení Aktualizováno 6.2.2019

pdf Oznámení zahájení realizace záměru zde ke stažení Aktualizováno 6.2.2019

pdf Tabulka výpočtu odvodů zde ke stažení

Aktualizováno 5. 10.2018

 

 

 Odpadové hospodářství a ovzduší

pdf Žádost o udělení souhlasu 

      k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.

pdf Žádost o udělení souhlasu 

     k nakládání s nebezpečnými odpady

pdf Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady  a ochrany ovzduší zde ke stažení (28.2.2018)   

   

 Lesní hospodářství

pdf  Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) zde ke stažení

pdf  Žádost o prodloužení doby zajištění zde ke stažení

pdf  Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa zde ke stažení

pdf  Žádost o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let zde ke stažení

pdf  Žádost o prodloužení doby zalesnění  zde ke stažení

pdf  Žádost o odnětí PUPFL  zde ke stažení

pdf  Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 2014
     
zde ke stažení

pdf  Formulář  - Změna závazného ustanovení LHO zde ke stažení

pdf  Výjimka ze zákazu některých činností v lesích zde ke stažení

pdf  Souhlas s návrhem územního rozhodnutí zde ke stažení

pdf  Žádost o rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL zde ke stažení

 

 

Rybářská povolení

pdf Vydávání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku mládeži do 15 let

Žádost o vydání - prodloužení tříročního rybářského lístku pro dospělé

 

 Lovecké lístky

pdf Žádost o vydání loveckého lístku zde ke stažení

pdf Ustanovení mysliveckého hospodáře zde ke stažení

pdf Ustanovení myslivecké stráže zde ke stažení

 Interaktivní formuláře ke stažení z webu eAGRI
- Plány mysliveckého hospodaření MYSL 1 – 8.

Přílohy č. 1 až 8 vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánů mysliveckého hospodaření v honitbě.

Přílohy

  

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Potřebné formuláře týkající se dávek naleznete na stránkách

Ministerstva práce a sociálních věcí

pdf Žádost o sociální byt zde ke stažení

 

Potřebné formuláře pro umístění do domova pro seniory, pro poskytnutí odlehčovacích služeb a pečovatelské služby naleznete na stránkách  Domova Na Výsluní.

pdf Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou zde ke stažení

 


 

Odbor technický a dopravní

EVIDENCE VOZIDEL - TISKOPISY

V souvislosti se změnami zákona č. 56/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek jsou na webových stránkách Ministerstva dopravy umístěny ke stažení elektronické formuláře, klikni zde
 

 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci 

wordzde ke stažení 
pdf zde ke stažení

Žádost o povolení dočasného / trvalého připojení sousední nemovitosti na silnice II. / III. třídy
wordzde ke stažení
pdf zde ke stažení

Žádost o stanovení místní / přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích
wordzde ke stažení
pdf zde ke stažení

Žádost o povolení uzavírky silnice II. / III. třídy
wordzde ke stažení
pdf zde ke stažení

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. / III. třídy
wordzde ke stažení
pdf zde ke stažení

Žádost o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace
wordzde ke stažení
pdf zde ke stažení

 


 

Odbor finanční

Místní poplatek ze psa (PDF)

Místní poplatek ze psa (DOC)

 

Místní poplatek z užívání veřejného prostranství (PDF)

Místní poplatek z užívání veřejného prostranství (DOC)

 

Místní poplatek z ubytovací kapacity (PDF)

Místní poplatek z ubytovací kapacity (DOC)

 

 Žádosti o poskytnutí DOTACE města Hořovice zájmovým organizacím zde