Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Navigace

Obsah

Formuláře dostupné v sídle úřadu

a odkazy na weby, kde je možno formuláře získat
 

 


 Odbor vnitřních věcí a právní

  • Žádost o vydání občanského průkazu
  • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů

Potřebné formuláře získáte osobní návštěvou odboru.
Další informace, ev. formuláře získáte na stránkách
Ministerstva vnitra české republiky 

Odbor vnitřních věcí a právní – matrika

Vážení rodiče !
 
Očekáváte radostnou událost – narození dítěte. K tomu, aby mohl matriční úřad tomuto občánkovi brzy a správně vystavit rodný list a zapsat jej správně do knihy narození potřebujeme znát některé údaje.Prohlášení k narození dítěte vyplňte čitelně a správně ve všech rubrikách a podepište.
Dále je třeba předložit v porodnici tyto doklady:
 
Dítě narozené za trvání manželství
1.      oddací list (originál, popř. kopie)
2.      prohlášení podepsané oběma rodiči
 
Dítě narozené mimo manželství
1.      rodný list matky dítěte
2.      prohlášení podepsané matkou
3.      rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci (rozvedená matka)
 
Dítě, k němuž bylo určeno otcovství před narozením
1.      souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
2.      prohlášení podepsané oběma rodiči
 
Dítě narozené svobodné matce
1.      rodný list matky dítěte
2.      prohlášení podepsané matkou
 
S těmito doklady je třeba vždy předložit občanský průkaz. Občanský průkaz Vám bude vrácen ještě v porodnici.
 
Pokyny pro vyplnění
 
Rodné číslo – je uvedeno na rodném nebo oddacím listě, případně v občanském průkazu
Místo trvalého pobytu - uvádějte vždy bydliště, které máte uvedeno v občanském průkazu i když případně bydlíte jinde.
Jméno dítěte – uveďte možnost pro syna i dceru (od 1.7.2001 lze zapsat i dvě jména)
 
V případě, že nejsou rodiče manželé, dostaví se oba před narozením dítěte na kterýkoli matriční úřad, kde s nimi bude sepsán „ Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů „
 
Fornulář: Prohlášení k narození dítěte Prohlášení k narození dítěte
Rodný list dítěte Vám bude předán osobně na adrese: 
Městský úřad Hořovice – matrika
Palackého náměstí 2, Hořovice
tel. 311 54 53 06, 311 54 53 05

 


 Odbor organizační a obecní živnostenský úřad

 

Formulář:  Od 1.10.2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Jednotný registrační formulář

Formulář: Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele(právnická osoba).

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele(právnická osoba)
Formulář: Oznámení změn a doplnění evidence zemědělského podnikatele.
Oznámení změn a doplnění evidence zemědělského podnikatele
Formulář: Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická osoba). Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická osoba)

  Odbor výstavby a životního prostředí
Stavební řád - podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.
Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.    Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.
Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.
Formulář: Ohlášení stavby. Ohlášení stavby.
Formulář: Žádost o stavební povolení. (503/2006 Sb.) Žádost o stavební povolení (503/2006 Sb.).
Formulář: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem  autorizovaného inspektora. (526/2006 Sb.) OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem  autorizovaného inspektora. (526/2006 Sb.)
Formulář: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
Formulář: Žádost o povolení předčasného užívání stavby. Žádost o povolení předčasného užívání stavby.
Formulář: Oznámení změny v užívání stavby (503/2006 Sb.). Oznámení změny v užívání stavby (503/2006 Sb.).
Formulář: Ohlášení odstranění (526/2006 Sb.). Ohlášení odstranění (526/2006 Sb.).
Formulář: Žádost o vydání společného povolení ve společném řízení  s posouzením vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání společného povolení ve společném řízení  s posouzením vlivů na životní prostředí.
Formulář:  Společné oznámení záměru. Společné oznámení záměru.
Formulář:  Oznámení záměru. Oznámení záměru.
Formulář: Žádost o přidělení č.p./č.ev. Žádost o přidělení č.p./č.ev.
Formulář:  Ohlášení dokončení stavby. Ohlášení dokončení stavby.
Formulář: Žádost o vydání společného povolení

 a

 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 

Formulář: Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plánovací informaci
Formulář: Žádost o závazné stanovisko Žádost o závazné stanovisko
Formulář: Žádost o územně plánovací informaci word
Formulář: Žádost o závazné stanovisko w

 PAMÁTKOVÁ PÉČE

Formulář: Žádost o  restaurování KP

word
Formulář: Žádost PZ word
Formulář: Žádost ZS - dělení pozemku word
Formulář: Žádost ZS - dodateč.pov. w
Formulář: Žádost ZS - kolaudace word
Formulář: Žádost ZS - KP word
Formulář: Žádost ZS -  změna stavby w

 

 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodní zákon  podle vyhlášky číslo 183/2018

Formulář: Studna, ČOV - Žádost o závazné stanovisko vodopravniho úřadu. Studna, ČOV - Žádost o závazné stanovisko vodopravniho úřadu
Formulář: ČOV stavba,  vypouštění do podzemnich vod žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod podzemních a stavební povoleni k domovni čistirně odpadnich vod z domacností . ČOV stavba,  vypouštění do podzemnich vod žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod podzemních a stavební povoleni k domovni čistirně odpadnich vod z domacností
Formulář: ČOV stavba, vypouštění do povrchových vod žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadnich vod domácností. ČOV stavba, vypouštění do povrchových vod žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadnich vod domácností
Formulář: Žádost o stavební povolení k vodním dílům. Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Formulář: Žádost o udělení souhlasu. Žádost o udělení souhlasu
Formulář: Žádost o vyjádření. Žádost o vyjádření
Formulář: Žádost o povolení k nakladaní s povrchovými nebo podzemními vodami, nebo jeho změnu. Žádost o povolení k nakladaní s povrchovými nebo podzemními vodami, nebo jeho změnu
Formulář: Žádost o vydani kolaudačního souhlasu k užívání vodnich děl. Žádost o vydani kolaudačního souhlasu k užívání vodnich děl
Formulář: Žádost o povolení k vypouštěni odpadnich vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu. Žádost o povolení k vypouštěni odpadnich vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu.
Formulář: Žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu. Žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu.
Formulář: Žádost o stavební povoleni k domovní čistírně odpadnich vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemnich vod domacnosti. Žádost o stavební povoleni k domovní čistírně odpadnich vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemnich vod domacnosti.
Formulář: Studna stavba + odběr. Žádost o povoleni k odběru podzemnich vod a stavebni povoleni ke studni domácnosti. Studna stavba + odběr. Žádost o povoleni k odběru podzemnich vod a stavebni povoleni ke studni domácnosti.
Formulář: Ohlášení vodních děl určených pro čistěni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. Ohlášení vodních děl určených pro čistěni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Formulář: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky  do kanalizace. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky  do kanalizace.
Formulář: Žádost o povolení k vypouštění  odpadních vod do vod podzemních, nebo jeho změnu. Žádost o povolení k vypouštění  odpadních vod do vod podzemních, nebo jeho změnu.
Formulář: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovych, nebo o jeho zmenu. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovych, nebo o jeho zmenu
Formulář: Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav.
Formulář: Žádost o povolení k některým činnostem, nebo jeho změnu. Žádost o povolení k některým činnostem, nebo jeho změnu
Formulář: Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.
Formulář: Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek, nebo o povoleni vyjímky při použití závadných látek nebo, jeho změnu. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek, nebo o povoleni vyjímky při použití závadných látek nebo, jeho změnu.
Formulář: Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla.
Formulář: Návrh stanovení ochranného pásma vodniho zdroje Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek, nebo o povoleni vyjímky při použití závadných látek nebo, jeho změnu.
Formulář: Žádost o vyjimku z dosahování cílů ochrany vod. Žádost o vyjimku z dosahování cílů ochrany vod.
 
 
  


 

 Životní prostředí

Formulář: Žádost o koordinované závazné stanovisko rtt
Formulář: Žádost o povolení kácení dřevin. Žádost o povolení kácení dřevin
Formulář: Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby (činnosti) v krajině. Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby (činnosti) v krajině.
Formulář: Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku. Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
Formulář: Žádost o povolení lovu zvěře dle ustanovení § 39 zákona o myslivosti v
Formulář: Žádost o vydání plomb ll

 Zemědělský půdní fond 

 

Formulář: Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Formulář: Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky. Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky.
Formulář: Žádost o rozhodnutí v pochybnosti, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu. Žádost o rozhodnutí v pochybnosti, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu.
Formulář: Žádost o vydání souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků. Žádost o vydání souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků.
Formulář: Oznámení zahájení realizace záměru. Oznámení zahájení realizace záměru.
Formulář: Tabulka výpočtu odvodů j

 

 Odpadové hospodářství a ovzduší

 

Formulář: Žádost o vydání závazného stanoviska dle zák. o ovzduší k užívání stavby (kolaudace) word
Formulář: Žádost o vydání závazného stanoviska dle zák. o ovzduší -umístění a provedení stavby w
Formulář: Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady  a ochrany ovzduší. w


 

 Lesní hospodářství

Formulář: Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL). Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL)
Formulář: Žádost o prodloužení doby zajištění. Žádost o prodloužení doby zajištění
Formulář: Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa. Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa
Formulář: Žádost o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let. Žádost o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let
Formulář: Žádost o prodloužení doby zalesnění. Žádost o prodloužení doby zalesnění.
Formulář: Žádost o odnětí PUPFL. Žádost o odnětí PUPFL.
Formulář: Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok. Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok
Formulář: Změna závazného ustanovení LHO. Změna závazného ustanovení LHO.
Formulář: Výjimka ze zákazu některých činností v lesích. Výjimka ze zákazu některých činností v lesích.
Formulář: Souhlas s návrhem územního rozhodnutí. Souhlas s návrhem územního rozhodnutí.
Formulář: Žádost o rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL. Žádost o rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL.

 

 Rybářská povolení

 

Formulář: Žádost o vydání rybářského lístku mládeži do 15 let.
Žádost o vydání - prodloužení tříročního rybářského lístku pro dospělé.

Žádost o vydání rybářského lístku

 

 Lovecké lístky

Formulář: Žádost o vydání loveckého lístku. Žádost o vydání loveckého lístku.
Návod: Ustanovení mysliveckého hospodáře. df
Návod:  Ustanovení myslivecké stráže. Ustanovení myslivecké stráže.

 Interaktivní formuláře ke stažení z webu eAGRI
- Plány mysliveckého hospodaření MYSL 1 – 8.


 


 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Formulář: Žádost o sociální byt Žádost o sociální byt
Formulář: Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou
Formulář: Dotazník k bytovým účelům. Dotazník k bytovým účelům.

Potřebné formuláře týkající se dávek naleznete na stránkách

Ministerstva práce a sociálních věcí

Potřebné formuláře pro umístění do domova pro seniory, pro poskytnutí odlehčovacích služeb a pečovatelské služby naleznete na stránkách Domova Na Výsluní.


 

 Odbor technický a dopravní

EVIDENCE VOZIDEL - TISKOPISY

V souvislosti se změnami zákona č. 56/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek jsou na webových stránkách Ministerstva dopravy umístěny ke stažení elektronické formuláře, klikni zde
 

Formulář: Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci. Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.
Formulář: Žádost o povolení dočasného / trvalého připojení sousední nemovitosti na silnice II. / III. třídy. Žádost o povolení dočasného / trvalého připojení sousední nemovitosti na silnice II. / III. třídy.
Formulář: Žádost o stanovení místní / přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích. Žádost o stanovení místní / přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích.
Formulář: Žádost o povolení uzavírky silnice II. / III. třídy. Žádost o povolení uzavírky silnice II. / III. třídy.
Formulář: Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. / III. třídy. Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. / III. třídy.
Formulář: Žádost o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace. Žádost o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace

 


  Odbor finanční

 

Formulář - Místní poplatek ze psa

 

Formulář - Místní poplatek z pobytu

 

Formulář - Místní poplatek ze vstupného

 

Formulář - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství