Město Hořovice
Hořovice

Rada města Hořovice

Rada města Hořovice je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá Zastupitelstvu města Hořovice.
V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat výjimečně, stanoví-li tak zákon, např. vydání nařízení města. 
Rada zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány KOMISE.


 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ