Město Hořovice
Hořovice

Evidence vozidel

Evidence vozidel, posuzování technické způsobilosti vozidel

 • zapisuje údaje do registru vozidel
 • provádí výpisy z registru vozidel
 • provádí součinnost s ostatními správními orgány (soudy, policie, exekutoři, insolvenční správci, notáři atd.)
 • vykonává specializované činnosti na úseku dopravně správních agend, zejména v oblasti schvalování technické způsobilosti jednotlivého vozidla k provozu na pozemních komunikacích, jejich přestaveb a výroby
 • zabezpečuje činnosti související se schvalováním technické způsobilosti vozidla podle správního řádu – vede správní řízení, vyplňuje a vydává doklady k vozidlu, zejména technický průkaz silničního vozidla
 • registruje vozidla dovezená z EU i mimo ní
 • vede řízení ve věci: obnova typu motoru a VIN náhradní technologií a rozhoduje o přidělení úředního čísla VIN
 • vybírá správní poplatky a poplatky na podporu sběru, zpracování, využití vozidla a odstranění vybraných autovraků
 • vydává technické průkazy a osvědčení o registraci vozidla náhradou za ztracené, odcizené, poškozené nebo popsané
 • zapisuje údaje do technických průkazů vozidel (zápis, převod, přechod, změny vozidel)
 • provádí vyřazení a zánik vozidel z provozu
 • vede řízení ve věci výměny motoru a karoserie
 • provádí přidělování, odebírání a skartace registračních značek vozidel a vede jejich evidenci
 • objednává a vydává registrační značky na přání a registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu
 • povoluje manipulační provoz a jízdu z místa prodeje do místa registrace
 • přiděluje zvláštní registrační značky a knihu jízd na základě povolení manipulačního provozu
 • vede řízení ve věci vývozu vozidel do zahraničí
 • vede řízení podle § 8a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o převodu vlastnického práva
 • vede archiv vozidel
 • provádí kontrolu seznamů re-registrovaných vozidel ve státech EU

Formuláře

Kontakty

Městský úřad

Rizika a nebezpečí

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
3
31
1
1
1
2
2
3
1
4
2
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
4
29
3
30
5
1
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...