Město Hořovice
Hořovice

Evidence vozidel

Evidence vozidel, posuzování technické způsobilosti vozidel

 • zapisuje údaje do registru vozidel
 • provádí výpisy z registru vozidel
 • provádí součinnost s ostatními správními orgány (soudy, policie, exekutoři, insolvenční správci, notáři atd.)
 • vykonává specializované činnosti na úseku dopravně správních agend, zejména v oblasti schvalování technické způsobilosti jednotlivého vozidla k provozu na pozemních komunikacích, jejich přestaveb a výroby
 • zabezpečuje činnosti související se schvalováním technické způsobilosti vozidla podle správního řádu – vede správní řízení, vyplňuje a vydává doklady k vozidlu, zejména technický průkaz silničního vozidla
 • registruje vozidla dovezená z EU i mimo ní
 • vede řízení ve věci: obnova typu motoru a VIN náhradní technologií a rozhoduje o přidělení úředního čísla VIN
 • vybírá správní poplatky a poplatky na podporu sběru, zpracování, využití vozidla a odstranění vybraných autovraků
 • vydává technické průkazy a osvědčení o registraci vozidla náhradou za ztracené, odcizené, poškozené nebo popsané
 • zapisuje údaje do technických průkazů vozidel (zápis, převod, přechod, změny vozidel)
 • provádí vyřazení a zánik vozidel z provozu
 • vede řízení ve věci výměny motoru a karoserie
 • provádí přidělování, odebírání a skartace registračních značek vozidel a vede jejich evidenci
 • objednává a vydává registrační značky na přání a registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu
 • povoluje manipulační provoz a jízdu z místa prodeje do místa registrace
 • přiděluje zvláštní registrační značky a knihu jízd na základě povolení manipulačního provozu
 • vede řízení ve věci vývozu vozidel do zahraničí
 • vede řízení podle § 8a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o převodu vlastnického práva
 • vede archiv vozidel
 • provádí kontrolu seznamů re-registrovaných vozidel ve státech EU

Formuláře

Kontakty

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
5
13
4
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
4
25
5
26
7
27
5
28
7
29
3
30
3
1
2
2
2
3
3
4
1
5
1

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...