Město Hořovice
Hořovice

Evidence řidičů

Evidence řidičů

 • Posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění,
 • vydávání rozhodnutí ve správním řízení o vrácení řidičských oprávnění,
 • posuzování pravosti řidičských průkazů Evropských společenství pro účely jejich výměny v systému Resper,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • přezkoumání z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • uděluje řidičská oprávnění,
 • podmiňuje, omezuje, odnímá řidičská oprávnění,
 • pozastavuje řidičská oprávnění v rámci předběžného opatření nebo na základě exekučního příkazu podle exekučního řádu,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy,
 • vydává mezinárodní řidičské průkazy,
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem,
 • vkládá a kontroluje data v registru řidičů, vkládá údaje o změnách v registru řidičů
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky proti bodovému hodnocení, vede správní řízení a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • vydává na žádost řidiče výpis z evidenční karty řidiče, 
 • vydává na žádost řidiče výpis z bodového hodnocení řidiče,
 • vydává data z registru řidičů v rámci součinnosti orgánům státní správy (soudům všech stupňů, policii, exekutorským úřadům, obcím),
 • provádí posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel,
 • provádí evidenci profesních školení řidičů,
 • vydává průkazy profesní způsobilosti řidiče,
 • vydává paměťové karty řidiče, paměťové karty vozidel a servisní paměťové karty do digitálních tachografů,
 • informuje orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání:
 • o odevzdání řidičského průkazu držitelem řidičského průkazu, který se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby tohoto podmíněného zastavení trestního stíhání,
 • o žádosti o řidičské oprávnění osoby, která se zavázala během zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době osvědčila, nebo o tom, že se má za to, že se osvědčila; zároveň obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje orgán činný v trestním řízení o tom, zda žadatel doložil odbornou způsobilost,

Kontakty

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
5
13
4
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
4
25
5
26
7
27
5
28
7
29
3
30
3
1
2
2
2
3
3
4
1
5
1

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...