Město Hořovice
Hořovice

Dopravní přestupky

Agenda přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 • Projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, například při způsobení dopravní nehody s vysokou závažností, komplikovanými a spornými okolnostmi a způsoby spáchání a osobami pachatelů a s dlouhodobými následky.
 • Posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů a přestupků spáchaných v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství.
 • projednává přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
 • projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a přestupky o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • rozhoduje o zadržení řidičských průkazů
 • rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti.

Silniční doprava

 • Zajišťuje agendu projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území,
 • je dopravním úřadem ve věcech městské autobusové dopravy a taxislužby podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává státní odborný dozor nad dodržováním zákona o silniční dopravě v taxislužbě
 • vydává průkazy způsobilosti řidičům vozidel taxislužby
 • vydává stanoviska ke koncesním listinám k provozování taxislužby
 • zajišťuje funkci administrátora registru dopravců, vede evidenci dopravců, řidičů, vozidel a dokladů k provozování taxislužby
 • rozhoduje o udělení licence pro městskou linkovou dopravu.
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí.
 • vykonává státní odborný dozor u stanic měření emisí

Kontakty

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
4
27
4
28
4
29
3
30
3
31
3
1
3
2
4
3
4
4
4

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...