Město Hořovice
Hořovice

Czechpoint

cZECHPOINT

Edita Červenková


Budova čp. 640 (zadní vchod), Palackého náměstí
tel.: 311 545 373
e-mail: czechpoint@mesto-horovice.cz


ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

PONDĚLÍ 08:00 - 17:00 HODIN
STŘEDA 08:00 - 17:00 HODIN


SLUŽBY CZECH POINT

 • Vystavení výpisů z rejstříků:
  • živnostenského rejstříku
  • rejstříku trestů
  • obchodního rejstříku
  • insolvenčního rejstříku
  • kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis katastru nemovitostí
 • Výpis bodového hodnocení řidiče
 • Ověřování podpisů a opisů listin
 • Provádění autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu 
 • Provádění autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Provádění podání:
  • do Registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu
  • do Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
    
 • Podání prostřednictvím agendy Informačního systému datových schránek:
  • žádost o zřízení datové schránky
  • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
  • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
  • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
  • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na  žádost
  • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
  • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
  • Žádosti o informace

 


Poplatky jsou počítány z tiskové strany

 • první strana 100 Kč
 • každá další 50 Kč
 • výpis z rejstříku trestů 100 Kč
 • ověření podpisu 30 Kč
 • ověření listin 30 Kč za 1 stranu
   

Adresa

Palackého náměstí 2
268 01, Hořovice
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční