Město Hořovice
Hořovice

Kontakty

Seznam osob a kontaktní spojení (Hořovice)

Miloslav Jelínek

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad - Silniční správní úřad

Roman Jetel

Údržba komunikace, veřejné osvětlení - Technická část odboru (samosprávné činnosti)
zástupce vedoucího - Odbor technický a dopravní

Alena Jirků

Myslivost, ochrana přírody a krajiny - Životní prostředí