Město Hořovice
Hořovice

Kontakty

Seznam osob a kontaktní spojení (Hořovice)

Alena Gebrianová

Rodinné domy Hořovice, Újezd, Hvozdec, Mrtník - Stavební úřad

Šárka Grundová

Spojovatelka - Městský úřad Hořovice
Podatelna, telefonní ústředna, pokladna - Organizační úsek