Město Hořovice
Hořovice

Kontakty

Seznam osob a kontaktní spojení (Hořovice)

Mgr. Helena Plecitá

Dotace, program obnovy venkova - Dotace

Eva Podubecká

Odpadové hospodářství, ovzduší - Životní prostředí

Věra Prejzková

Evidence vozidel, schvalování technické způsobilosti - Evidence vozidel

Lenka Prokopová

Pro oblast Jivina, Osek, Rpety, právnické osoby Hořovice, bytové domy Hořovice - Stavební úřad