Město Hořovice
Hořovice

Příjem žádostí a další podání

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 

Informace k postupu Městského úřadu Hořovice a Města Hořovice při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informaci se podává ústně, písemně, nebo prostřednictvím elektronické podatelny. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ústně: osobně nebo telefonicky na tel. č. 311 545 301 (spojovatelka)

Písemně na adresu: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

Prostřednictvím elektronické podatelny úřadu:
e-podatelna@mesto-horovice.cz

Faxem na č.: 311 545 313

Datovou zprávou na adresu datové schránky města Hořovice: yjmbxfn

 

Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci.
Žadatel nemusí sdělovat ani prokazovat právní či jiný zájem pro účel své žádosti.

Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a dále žadatelova adresa pro doručování. Za doručovací adresu je považována i elektronická adresa. V případě, že žádost výše uvedené náležitosti neobsahuje, není žádostí ve smyslu zákona.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování
  • u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Písemná žádost nesmí být formulována příliš obecně, musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována.

Jestliže žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve povinný subjekt žadatele do sedmi dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel svoji žádost do třiceti dnů ode dne doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

Hořovice, 1. března 2011          

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
5
13
4
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
4
25
5
26
7
27
5
28
7
29
3
30
3
1
2
2
2
3
3
4
1
5
1

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...