Město Hořovice
Hořovice

Opravné prostředky

Odvolání

12.1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. části žádosti může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u příslušného odboru, který jej společně s veškerou spisovou dokumentací předá odvolacímu orgánu (Krajskému úřadu Středočeského kraje), a to do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

12.2. Odvolací orgán rozhodne o odvolání ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání pověřeným pracovníkem věcně příslušného odboru. Odvolací orgán poté rozhodne tak, že:

a) postup pověřeného pracovníka potvrdí,

b) pověřenému pracovníku přikáže ve lhůtě nejdéle do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolacího orgánu žádost vyřídit či v případě nákladů spojených s poskytnutím informace přikáže zjednání nápravy, jde-li o náklady za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti,

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám či vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v případě nákladů spojených s poskytnutím informace tyto může snížit (tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti).

12.3. Vydané Rozhodnutí odvolací orgán písemně oznámí žadateli a povinnému subjektu, který vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Rozhodnutí o odvolání může být přezkoumáno na základě žaloby soudem, který zjišťuje, jsou-li pro odmítnutí žádosti dány důvody. Shledá-li soud, že nejsou žádné důvody pro odmítnutí žádosti, rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí krajského úřadu o odmítnutí žádosti zruší a nařídí krajskému úřadu požadované informace poskytnout (§ 16 odst. 4 zákona).

Aktualizováno: 4.12.2020

Městský úřad

Rizika a nebezpečí

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
5
1
3
2
3
3
4
4
3
5
5
6
4
7
6
8
3
9
3
10
5
11
4
12
5
13
5
14
7
15
4
16
4
17
4
18
5
19
5
20
5
21
6
22
4
23
4
24
4
25
6
26
4
27
4
28
6
29
4
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...