Město Hořovice
Hořovice

Opravné prostředky

Odvolání

12.1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. části žádosti může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u příslušného odboru, který jej společně s veškerou spisovou dokumentací předá odvolacímu orgánu (Krajskému úřadu Středočeského kraje), a to do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

12.2. Odvolací orgán rozhodne o odvolání ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání pověřeným pracovníkem věcně příslušného odboru. Odvolací orgán poté rozhodne tak, že:

a) postup pověřeného pracovníka potvrdí,

b) pověřenému pracovníku přikáže ve lhůtě nejdéle do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolacího orgánu žádost vyřídit či v případě nákladů spojených s poskytnutím informace přikáže zjednání nápravy, jde-li o náklady za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti,

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám či vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v případě nákladů spojených s poskytnutím informace tyto může snížit (tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti).

12.3. Vydané Rozhodnutí odvolací orgán písemně oznámí žadateli a povinnému subjektu, který vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Rozhodnutí o odvolání může být přezkoumáno na základě žaloby soudem, který zjišťuje, jsou-li pro odmítnutí žádosti dány důvody. Shledá-li soud, že nejsou žádné důvody pro odmítnutí žádosti, rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí krajského úřadu o odmítnutí žádosti zruší a nařídí krajskému úřadu požadované informace poskytnout (§ 16 odst. 4 zákona).

Aktualizováno: 4.12.2020

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
2
26
2
27
4
28
3
29
3
30
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...