Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Obsah

Formuláře

a odkazy na www stránky, kde je možno formuláře získat
 


 Odbor vnitřních věcí a právní

  • Žádost o vydání občanského průkazu
  • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů

Potřebné formuláře získáte osobní návštěvou odboru.
Další informace, ev. formuláře získáte na stránkách
Ministerstva vnitra české republiky 

Matrika

Fornulář: Prohlášení k narození dítěte Prohlášení k narození dítěte

 Odbor organizační a obecní živnostenský úřad

Formulář:  Od 1.10.2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Jednotný registrační formulář

Formulář: Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele(právnická osoba).

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele(právnická osoba)
Formulář: Oznámení změn a doplnění evidence zemědělského podnikatele.
Oznámení změn a doplnění evidence zemědělského podnikatele
Formulář: Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická osoba). Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická osoba)

 Odbor výstavby a životního prostředí
Stavební řád - podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.
Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.    Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.
Formulář: Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.
Formulář: Ohlášení stavby. Ohlášení stavby.
Formulář: Žádost o stavební povolení. (503/2006 Sb.) Žádost o stavební povolení (503/2006 Sb.).
Formulář: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem  autorizovaného inspektora. (526/2006 Sb.) OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem  autorizovaného inspektora. (526/2006 Sb.)
Formulář: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
Formulář: Žádost o povolení předčasného užívání stavby. Žádost o povolení předčasného užívání stavby.
Formulář: Oznámení změny v užívání stavby (503/2006 Sb.). Oznámení změny v užívání stavby (503/2006 Sb.).
Formulář: Ohlášení odstranění (526/2006 Sb.). Ohlášení odstranění (526/2006 Sb.).
Formulář: Žádost o vydání společného povolení ve společném řízení  s posouzením vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání společného povolení ve společném řízení  s posouzením vlivů na životní prostředí.
Formulář:  Společné oznámení záměru. Společné oznámení záměru.
Formulář:  Oznámení záměru. Oznámení záměru.
Formulář: Žádost o přidělení č.p./č.ev. Žádost o přidělení č.p./č.ev.
Formulář:  Ohlášení dokončení stavby. Ohlášení dokončení stavby.
Formulář: Žádost o vydání společného povolení

 a

 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 

Formulář: Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plánovací informaci
Formulář: Žádost o závazné stanovisko Žádost o závazné stanovisko
Formulář: Žádost o územně plánovací informaci word
Formulář: Žádost o závazné stanovisko w

 PAMÁTKOVÁ PÉČE

Formulář: Žádost o  restaurování KP

word
Formulář: Žádost PZ word
Formulář: Žádost ZS - dělení pozemku word
Formulář: Žádost ZS - dodateč.pov. w
Formulář: Žádost ZS - kolaudace word
Formulář: Žádost ZS - KP word
Formulář: Žádost ZS -  změna stavby w

 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodní zákon  podle vyhlášky číslo 183/2018

Formulář: Studna, ČOV - Žádost o závazné stanovisko vodopravniho úřadu. Studna, ČOV - Žádost o závazné stanovisko vodopravniho úřadu
Formulář: ČOV stavba,  vypouštění do podzemnich vod žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod podzemních a stavební povoleni k domovni čistirně odpadnich vod z domacností . ČOV stavba,  vypouštění do podzemnich vod žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod podzemních a stavební povoleni k domovni čistirně odpadnich vod z domacností
Formulář: ČOV stavba, vypouštění do povrchových vod žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadnich vod domácností. ČOV stavba, vypouštění do povrchových vod žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadnich vod domácností
Formulář: Žádost o stavební povolení k vodním dílům. Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Formulář: Žádost o udělení souhlasu. Žádost o udělení souhlasu
Formulář: Žádost o vyjádření. Žádost o vyjádření
Formulář: Žádost o povolení k nakladaní s povrchovými nebo podzemními vodami, nebo jeho změnu. Žádost o povolení k nakladaní s povrchovými nebo podzemními vodami, nebo jeho změnu
Formulář: Žádost o vydani kolaudačního souhlasu k užívání vodnich děl. Žádost o vydani kolaudačního souhlasu k užívání vodnich děl
Formulář: Žádost o povolení k vypouštěni odpadnich vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu. Žádost o povolení k vypouštěni odpadnich vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu.
Formulář: Žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu. Žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu.
Formulář: Žádost o stavební povoleni k domovní čistírně odpadnich vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemnich vod domacnosti. Žádost o stavební povoleni k domovní čistírně odpadnich vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemnich vod domacnosti.
Formulář: Studna stavba + odběr. Žádost o povoleni k odběru podzemnich vod a stavebni povoleni ke studni domácnosti. Studna stavba + odběr. Žádost o povoleni k odběru podzemnich vod a stavebni povoleni ke studni domácnosti.
Formulář: Ohlášení vodních děl určených pro čistěni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. Ohlášení vodních děl určených pro čistěni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Formulář: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky  do kanalizace. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky  do kanalizace.
Formulář: Žádost o povolení k vypouštění  odpadních vod do vod podzemních, nebo jeho změnu. Žádost o povolení k vypouštění  odpadních vod do vod podzemních, nebo jeho změnu.
Formulář: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovych, nebo o jeho zmenu. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovych, nebo o jeho zmenu
Formulář: Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav.
Formulář: Žádost o povolení k některým činnostem, nebo jeho změnu. Žádost o povolení k některým činnostem, nebo jeho změnu
Formulář: Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.
Formulář: Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek, nebo o povoleni vyjímky při použití závadných látek nebo, jeho změnu. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek, nebo o povoleni vyjímky při použití závadných látek nebo, jeho změnu.
Formulář: Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla.
Formulář: Návrh stanovení ochranného pásma vodniho zdroje Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek, nebo o povoleni vyjímky při použití závadných látek nebo, jeho změnu.
Formulář: Žádost o vyjimku z dosahování cílů ochrany vod. Žádost o vyjimku z dosahování cílů ochrany vod.
  


 Životní prostředí
Formulář: Žádost o koordinované závazné stanovisko rtt
Formulář: Žádost o povolení kácení dřevin. Žádost o povolení kácení dřevin
Formulář: Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby (činnosti) v krajině. Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby (činnosti) v krajině.
Formulář: Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku. Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
Formulář: Žádost o povolení lovu zvěře dle ustanovení § 39 zákona o myslivosti v
Formulář: Žádost o vydání plomb ll

 Zemědělský půdní fond   

Formulář: Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Formulář: Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky. Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky.
Formulář: Žádost o rozhodnutí v pochybnosti, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu. Žádost o rozhodnutí v pochybnosti, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu.
Formulář: Žádost o vydání souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků. Žádost o vydání souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků.
Formulář: Oznámení zahájení realizace záměru. Oznámení zahájení realizace záměru.
Formulář: Tabulka výpočtu odvodů j

 Odpadové hospodářství a ovzduší

Formulář: Žádost o vydání závazného stanoviska dle zák. o ovzduší k užívání stavby (kolaudace) word
Formulář: Žádost o vydání závazného stanoviska dle zák. o ovzduší -umístění a provedení stavby w
Formulář: Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady  a ochrany ovzduší. w

 Lesní hospodářství

Formulář: Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL). Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL)
Formulář: Žádost o prodloužení doby zajištění. Žádost o prodloužení doby zajištění
Formulář: Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa. Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa
Formulář: Žádost o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let. Žádost o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let
Formulář: Žádost o prodloužení doby zalesnění. Žádost o prodloužení doby zalesnění.
Formulář: Žádost o odnětí PUPFL. Žádost o odnětí PUPFL.
Formulář: Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok. Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok
Formulář: Změna závazného ustanovení LHO. Změna závazného ustanovení LHO.
Formulář: Výjimka ze zákazu některých činností v lesích. Výjimka ze zákazu některých činností v lesích.
Formulář: Souhlas s návrhem územního rozhodnutí. Souhlas s návrhem územního rozhodnutí.
Formulář: Žádost o rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL. Žádost o rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL.

 Rybářská povolení

Formulář: Žádost o vydání rybářského lístku mládeži do 15 let.
Žádost o vydání - prodloužení tříročního rybářského lístku pro dospělé.

Žádost o vydání rybářského lístku

 Lovecké lístky

Formulář: Žádost o vydání loveckého lístku. Žádost o vydání loveckého lístku.
Návod: Ustanovení mysliveckého hospodáře. df
Návod:  Ustanovení myslivecké stráže. Ustanovení myslivecké stráže.

 Interaktivní formuláře ke stažení z webu eAGRI
- Plány mysliveckého hospodaření MYSL 1 – 8.


 


 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Formulář: Žádost o sociální byt Žádost o sociální byt
Formulář: Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou
Formulář: Dotazník k bytovým účelům. Dotazník k bytovým účelům.
Formulář: Informační tiskopis při nástupu do nemocnice (pro osoby s demencí zde ke stažení (47.5 kB)


Potřebné formuláře týkající se dávek naleznete na stránkách

Ministerstva práce a sociálních věcí

Potřebné formuláře pro umístění do domova pro seniory, pro poskytnutí odlehčovacích služeb a pečovatelské služby naleznete na stránkách Domova Na Výsluní.


 Odbor technický a dopravní

EVIDENCE VOZIDEL - TISKOPISY V souvislosti se změnami zákona č. 56/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek jsou na webových stránkách Ministerstva dopravy umístěny ke stažení elektronické formuláře, klikni zde

Formulář: Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci. Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.
Formulář: Žádost o povolení dočasného / trvalého připojení sousední nemovitosti na silnice II. / III. třídy. Žádost o povolení dočasného / trvalého připojení sousední nemovitosti na silnice II. / III. třídy.
Formulář: Žádost o stanovení místní / přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích. Žádost o stanovení místní / přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích.
Formulář: Žádost o povolení uzavírky silnice II. / III. třídy. Žádost o povolení uzavírky silnice II. / III. třídy.
Formulář: Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. / III. třídy. Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. / III. třídy.
Formulář: Žádost o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace. Žádost o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace

  Odbor finanční

Formulář: Místní poplatek ze psa Místní poplatek ze psa

Formulář: Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu
Formulář: Místní poplatek ze vstupného Místní poplatek ze vstupného
Formulář: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek ze vstupného