Město Hořovice
Hořovice

Odbor výstavby a životního prostředí

Stavební řád - podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,92 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 224,02 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,4 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,7 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,91 kB

Ohlášení stavby.

Ohlášení stavby..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,46 kB

Žádost o stavební povolení. (503-2006 Sb.)

Žádost o stavební povolení. (503-2006 Sb.).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 201,01 kB

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora. (526-2006 Sb.)

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora. (526-2006 Sb.).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,43 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 281,02 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.

Žádost o povolení předčasného užívání stavby..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,4 kB

Oznámení změny v užívání stavby (503-2006 Sb.).

Oznámení změny v užívání stavby (503-2006 Sb.)..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,28 kB

Ohlášení odstranění (526-2006 Sb.).

Ohlášení odstranění (526-2006 Sb.)..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,15 kB

Žádost o vydání společného povolení ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Žádost o vydání společného povolení ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 321,58 kB

Společné oznámení záměru.

Společné oznámení záměru..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,87 kB

Oznámení záměru.

Oznámení záměru..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,18 kB

Žádost o přidělení č.p.-č.ev.

Žádost o přidělení č.p.-č.ev..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 278,3 kB

Ohlášení dokončení stavby.

Ohlášení dokončení stavby..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,03 kB

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 363,21 kB

územní plánování

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plánovací informaci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 18,4 kB

Žádost o závazné stanovisko

Žádost o závazné stanovisko.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,05 kB

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plánovací informaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,55 kB

Žádost o závazné stanovisko

Žádost o závazné stanovisko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,77 kB

památková péče

Žádost o restaurování KP

Žádost o restaurování KP.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37 kB

Žádost PZ

Žádost PZ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37 kB

Žádost ZS - dělení pozemku

Žádost ZS - dělení pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31 kB

Žádost ZS - dodateč.pov.

Žádost ZS - dodateč.pov..doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB

Žádost ZS - kolaudace

Žádost ZS - kolaudace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31 kB

Žádost ZS - KP

Žádost ZS - KP.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,5 kB

Žádost ZS - změna stavby

Žádost ZS - změna stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB

vodní hospodářství

Studna, ČOV - Žádost o závazné stanovisko vodopravniho úřadu.

Studna, ČOV - Žádost o závazné stanovisko vodopravniho úřadu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,43 kB

ČOV stavba, vypouštění do podzemnich vod žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod podzemních

ČOV stavba, vypouštění do podzemnich vod žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod podzemních.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,32 kB

ČOV stavba, vypouštění do povrchových vod žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

ČOV stavba, vypouštění do povrchových vod žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,05 kB

Žádost o stavební povolení k vodním dílům.

Žádost o stavební povolení k vodním dílům..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,67 kB

Žádost o udělení souhlasu.

Žádost o udělení souhlasu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,84 kB

Žádost o vyjádření.

Žádost o vyjádření..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,35 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, nebo jeho změnu.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, nebo jeho změnu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,53 kB

Žádost o vydani kolaudačního souhlasu k užívání vodnich děl.

Žádost o vydani kolaudačního souhlasu k užívání vodnich děl..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,52 kB

Žádost o povolení k vypouštěni odpadnich vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu.

Žádost o povolení k vypouštěni odpadnich vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,23 kB

Žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu.

Žádost o povoleni k vypouštění odpadnich vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností, nebo o jeho změnu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 307,86 kB

Žádost o stavební povoleni k domovní čistírně odpadnich vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemnich vod domacnosti.

Žádost o stavební povoleni k domovní čistírně odpadnich vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemnich vod domacnosti..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,81 kB

Studna stavba + odběr. Žádost o povoleni k odběru podzemnich vod a stavebni povoleni ke studni domácnosti.

Studna stavba + odběr. Žádost o povoleni k odběru podzemnich vod a stavebni povoleni ke studni domácnosti..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,65 kB

Ohlášení vodních děl určených pro čistěni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

Ohlášení vodních děl určených pro čistěni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,38 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,77 kB

Žádost o povolení k nakladaní s povrchovými nebo podzemními vodami, nebo jeho změnu.

Žádost o povolení k nakladaní s povrchovými nebo podzemními vodami, nebo jeho změnu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 447,15 kB

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovych, nebo o jeho zmenu.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovych, nebo o jeho zmenu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,54 kB

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav.

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,07 kB

Žádost o povolení k některým činnostem, nebo jeho změnu.

Žádost o povolení k některým činnostem, nebo jeho změnu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,32 kB

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla.

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,53 kB

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek, nebo o povoleni vyjímky při použití závadných látek nebo, jeho změnu.

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek, nebo o povoleni vyjímky při použití závadných látek nebo, jeho změnu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,42 MB

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,45 kB

Návrh stanovení ochranného pásma vodniho zdroje

Návrh stanovení ochranného pásma vodniho zdroje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,77 kB

Žádost o vyjimku z dosahování cílů ochrany vod.

Žádost o vyjimku z dosahování cílů ochrany vod..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,24 kB

životní prostředí

Žádost o koordinované závazné stanovisko

Žádost o koordinované závazné stanovisko.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94,5 kB

Žádost o povolení kácení dřevin.

Žádost o povolení kácení dřevin..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,79 kB

Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby (činnosti) v krajině.

Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby (činnosti) v krajině..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,15 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,72 kB

Žádost o povolení lovu zvěře dle ustanovení § 39 zákona o myslivosti

Žádost o povolení lovu zvěře dle ustanovení § 39 zákona o myslivosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,34 kB

Žádost o vydání plomb

Žádost o vydání plomb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,23 kB

zemědělský půdní fond

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 547,24 kB

Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky.

Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 377,2 kB

Žádost o rozhodnutí v pochybnosti, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu.

Žádost o rozhodnutí v pochybnosti, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 350,92 kB

Žádost o vydání souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků.

Žádost o vydání souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 381,01 kB

Oznámení zahájení realizace záměru.

Oznámení zahájení realizace záměru..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,88 kB

Tabulka výpočtu odvodů

Tabulka výpočtu odvodů.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 23,38 kB

odpady a ovzduší

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zák. o ovzduší k užívání stavby (kolaudace)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zák. o ovzduší k užívání stavby (kolaudace).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zák. o ovzduší -umístění a provedení stavby

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zák. o ovzduší -umístění a provedení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 52 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady a ochrany ovzduší.

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady a ochrany ovzduší..doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 55,5 kB

lesní hospodářství

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL).

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL)..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,4 kB

Žádost o prodloužení doby zajištění.

Žádost o prodloužení doby zajištění..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,04 kB

Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa.

Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,74 kB

Žádost o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let.

Žádost o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,69 kB

Žádost o prodloužení doby zalesnění.

Žádost o prodloužení doby zalesnění..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,05 kB

Žádost o odnětí PUPFL.

Žádost o odnětí PUPFL..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,73 kB

Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok.

Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,37 kB

Změna závazného ustanovení LHO.

Změna závazného ustanovení LHO..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,38 kB

Výjimka ze zákazu některých činností v lesích.

Výjimka ze zákazu některých činností v lesích..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,57 kB

Souhlas s návrhem územního rozhodnutí.

Souhlas s návrhem územního rozhodnutí..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,38 kB

Žádost o rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL.

Žádost o rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,58 kB

rybářská povolení

Žádost o vydání rybářského lístku mládeži do 15 let.

Žádost o vydání rybářského lístku mládeži do 15 let..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 215,87 kB

lovecké lístky

Žádost o vydání loveckého lístku.

Žádost o vydání loveckého lístku..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 152,44 kB

Ustanovení mysliveckého hospodáře.

Ustanovení mysliveckého hospodáře..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,39 kB

Ustanovení myslivecké stráže.

Ustanovení myslivecké stráže..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 156,34 kB

Městský úřad

Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31
2
1
3
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14
5
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
6
25
5
26
4
27
4
28
4
29
4
30
6
1
5
2
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...