Město Hořovice
Hořovice

Seznam přijatých dotací

Zobrazeno 1-30 ze 60
logo

Obnova MKDS 2023

Datum: 12. 10. 2023

Účelem projektu spolufinancovaného prostřednictvím programu Podpora prevence kriminality MV ČR je dodávka technologie pro obnovu a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) v Hořovicích.

logo

Operační program Zaměstnanost plus 

Datum: 12. 10. 2023

Terénní sociální práce v ORP Hořovice 

Spolu financování EU

Kybernetická bezpečnost Hořovice 2022

Datum: 23. 8. 2023

Kybernetická bezpečnost Hořovice 2022 je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000080

Valcverk

Hořovičtí rybáři získali dotaci na výstavbu nového objektu pro zázemí sádek

Datum: 23. 6. 2023

U nově zrevitalizovaného rybníku Valcverk v Hořovicích vznikne zcela nová stavba, která bude sloužit jako objekt zázemí pro produkci a prodej ryb místní organizace ČRS. Dřevostavba o půdorysu 46,0 m2 a výšce 3,25 m by měla být zahájena v nejbližší době a využití v ní najdou také děti z rybářských kr

IROP

Modernizace jazykové a ICT učebny a rekonstrukce konektivity v budovách 2. ZŠ Hořovice

Datum: 18. 4. 2023

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017190

Integrace držitelů dočasné ochrany v Hořovicích 1

Integrace držitelů dočasné ochrany v Hořovicích

Datum: 21. 7. 2022

V rámci projektu bude realizováno pět dílčích projektů: UA point, výuka ČJ pro děti UA – ZŠ, výuka ČJ pro děti UA – MŠ, letní adaptační skupina pro děti UA, letní příměstský tábor pro děti UA – ZŠ.

Mimořádné finanční ohodnocení strážníků městské policie v souvislosti s epidemií Covid – 19 1

Mimořádné finanční ohodnocení strážníků městské policie v souvislosti s epidemií Covid – 19

Datum: 21. 7. 2022

Strážníci MP, kteří byli finančně ohodnoceni, řešili přestupky spočívající v porušení opatření vydaných podle zákona o ochraně veřejného zdraví, krizového zákona a pandemického zákona. 

Pokrytí nákladů v rámci řešení krizové situace 1

Pokrytí nákladů v rámci řešení krizové situace

Datum: 21. 7. 2022

Neinvestiční účelová dotace na pokrytí mimořádných výdajů, které městu vznikly v souvislosti s krizovou situací při řešení a zmírňování následků epidemie Covid-19 v období od vyhlášení krizového stavu 5.10.2020 až do konceroku 2021.

Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok 1

Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok

Datum: 21. 7. 2022

Cílem projektu je vybudování cyklostezky mezi Hořovicemi a Kotopeky včetně lávky přes Červený potok v místě rybníka Valcverk.

Zpracování místní energetické koncepce 1

Zpracování místní energetické koncepce

Datum: 20. 7. 2022

Výstupem projektu je energetické koncepce města za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 na rok 2021.

Rozšíření městského kamerového systému 1

Rozšíření městského kamerového systému

Datum: 20. 7. 2022

Předmětem projektu je instalace nového kamerového bodu v Hořovicích, konkrétně v ulici Valdecká č. p. 826/27, na sloupu veřejného osvětlení. Rozšířením městského kamerového dohlížecího systému došlo k posílení prevence kriminality a zajištění místní bezpečnostní situace.

Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – zpracování PD 1

Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – zpracování PD

Datum: 20. 7. 2022

Dotace částečně pokryla náklady na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby pro předmět plnění zakázky souhrnně cílené pro zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice.

Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích

Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích

Datum: 15. 3. 2021

Předmětem stavebních úprav objektu čp. 28 byla adaptace původního provozu Vojenských lesů (kanceláře, sklady, 2 služební b.j.) na kulturně společenské prostory města Hořovice, které navazují na již dokončenou část – Knihovna a kanceláře MKC. Jedná se o další provozní prostory knihovny, dále klubovny

Rekonstrukce WC a koupelen v Domově Na Výsluní, Hořovice

Rekonstrukce WC a koupelen v Domově Na Výsluní, Hořovice

Datum: 14. 8. 2020

Cílem akce bylo zlepšení bezbariérového prostředí Domova důchodců Na Výsluní v Hořovicích. Projekt je spolufinancován v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310 .

Vybudování stropního zvedacího a asistenčního systému v Domově Na Výsluní, Hořovice

Vybudování stropního zvedacího a asistenčního systému v Domově Na Výsluní, Hořovice

Datum: 14. 8. 2020

Instalací systému dojde ke zlepšení bezbariérového prostředí Domova důchodců Na Výsluní v Hořovicích. Projekt je spolufinancován v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí  Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310 . 

Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice

Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice

Datum: 30. 6. 2020

Tento projekt je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Název projektu:Kybernetická bezpečnost Hořovice

Datum: 8. 6. 2020

Registrační číslo projektu:CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006991
Stručný popis projektu:Projekt je zaměřen na realizaci opatření pro zvýšení kybernetické bezpečnosti MěÚ Hořovice, který je správcem ostatních informačních systémů a komunikačního systému dle výzvy č. 10, které nespadají pod významné informační systémy (VIS) dle ZKB, a které oprávněný žadatel sám spravuje. V rámci projektu budou realizována technická opatření na zvýšení bezpečnosti informací, tj. dostupnosti, důvěrnosti a integrity dat zpracovávaných v IS v souladu s ustanovením vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na městském úřadě Hořovice

Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na městském úřadě Hořovice

Datum: 10. 5. 2019

registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002916 byla dokončena klíčová aktivita č. 2 – Strategie nastavení jednotné prezentační a komunikační úrovně města Hořovice, jejíž výstup zahrnuje: veškeré výstupy z projektu, který proběhl ve 2 na sebe navazujících etapách:

Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích

Datum: 1. 3. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Výstavba sběrného dvora odpadu města Hořovice

Datum: 1. 3. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Revitalizace rybníka Valcverk

Datum: 1. 3. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na městském úřadě Hořovice

Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na městském úřadě Hořovice

Datum: 15. 10. 2018

registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002916

Denní centrum pro osoby bez přístřeší

Denní centrum pro osoby bez přístřeší

Datum: 14. 9. 2018

Cílem projektu je vybudovat objekt, který nabídne zázemí a pomoc klientům při řešení krizové situace, zmírnění sociálního dopadu lidí žijících na okraji společnosti, posílení jejich motivace k návratu do běžného života a zároveň ochrana společnosti.

Název projektu: Rozvoj informačních systémů města Hořovice

Název projektu: Rozvoj informačních systémů města Hořovice

Datum: 28. 6. 2018

Registrační číslo projektu:CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005267
Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení čtyř nových informačních systémů, modernizace jednoho stávajícího informačního systému a pořízení nového HW a SW nutného pro provoz nově vytvořených a modernizovaných informačních systémů. Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti města Hořovice prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT (informační a komunikační technologie).

Genderový audit městského úřadu Hořovice

Genderový audit městského úřadu Hořovice

Datum: 23. 5. 2018

Město Hořovice realizovalo v období od února 2018 do května 2018 genderový audit městského úřadu. Tento audit byl realizován společností RENTEL a.s. a byl podpořen z projektu „Genderový audit“, číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006287, který je spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. Proto byl audit pro úřad realizován zcela zdarma.

Odstranění škod vzniklých po přívalovém dešti a krupobití.

Odstranění škod vzniklých po přívalovém dešti a krupobití.

Datum: 1. 12. 2017

Ve dnech 23. a 24. května 2016 v souvislosti s lokální bouřkou na Hořovicku a okolí došlo k poškození fasády radnice a v prostorách klubu Labe k celkovému poškození podlahy sálu a zákulisních místností.

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Datum: 21. 11. 2017

V říjnu 2017 byl dokončen projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, v jehož rámci byly pořízeny dva nové kamerové body včetně příslušenství.

Lesní cesta Mohykán - Podluhy

Lesní cesta Mohykán - Podluhy

Datum: 21. 11. 2017

V Dražovce byla zrekonstruována lesní cesta Mohykán - Podluhy.

Územní studie Hořovice

Územní studie Hořovice

Datum: 9. 11. 2017

Cílem projektu je zpracování Územní studie veřejných prostranství včetně technické a dopravní infrastruktury v Hořovicích v lokalitě Pod Nemocnicí.

Pravidelná volnočasová aktivita pro děti a mládež - prevence kriminality

Pravidelná volnočasová aktivita pro děti a mládež - prevence kriminality

Datum: 19. 8. 2017

V rámci projektu "Pravidelná volnočasová aktivita pro děti a mládež - prevence kriminality" probíhal ve školním roce 2016/17 taneční kroužek pro klienty z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Krajský úřad Středočeského kraje prostřednictvím Humanitárního fondu přispěl ve výši 90 % finančních nákladů.

Zobrazeno 1-30 ze 60

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
2
18
2
19
2
20
4
21
4
22
5
23
3
24
2
25
2
26
2
27
4
28
3
29
3
30
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...