Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

Zápis č. 08
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 15.04.2020

 

Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA,
tajemník Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni: Miroslav Veverka, zastupitel
 

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Jaroslav Vyhnal ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě. 


 

Usnesení č. 08 

Rady města Hořovice ze dne 15. 4. 2020 

 

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
15.04.2020

Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a zároveň schvaluje nabídku, podle které společnost TIGNUM s.r.o., za cenu 221.486 Kč bez DPH, tj. 267.998 Kč vč. 21 % DPH, provede údržbu dřevěného krovu v budově Základní školy Svatopluka Čecha č. p. 455 vč. likvidace dřevokazného hmyzu.
29.04.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice, v souladu se smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 3. 12. 2008, uzavřenou za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek, ve správě Muzea Českého krasu v Berouně, v domě čp. 250, ul. Smetanova, Hořovice souhlasí s navýšením nájemného o míru inflace ve výši 2,8 %, oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem k 31. 12. 2019, a to s účinností od 1. 1. 2020. Navýšení činí 2.878 Kč za kalendářní rok.
29.04.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Kupní smlouvy pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Domov Na Výsluní, Hořovice – dodávka a montáž asistenčního zvedacího systému“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman, MPA, PhDr. Drahomíra Boubínová, Bc. Aleš Trojan, MPA, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ing. Petra Špičková, 3. náhradník Ing. Milan Šnajdr.
29.04.2020

Bc. Trojan Rada
města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Domov Na Výsluní, Hořovice – rekonstrukce WC a koupelen“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman, MPA, PhDr. Drahomíra Boubínová, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ing. Petra Špičková, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA
29.04.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Oprava nosné konstrukce u bazénu“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové - Bc. Michal Hasman, MPA, Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník: Bc. Aleš Trojan, MPA, 2. náhradník: Karel Pelikán, 3. náhradník: Ing. David Grunt.
29.04.2020

Zapsala: Lenka Kuniaková                                                          15.04.2020

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová Ing. Jaroslav Vyhnal         16.04.2020

Dr. Ing. Jiří Peřina starosta                                                          16.04.2020