Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

Zápis č. 19

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 30.09.2020

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                     

            Jana Šrámková, místostarostka                                           

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                             

            MDDr. Antonín Spal, radní                                     

            Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                      

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                      

            Karel Pelikán, radní                                     

            Miroslav Veverka, zastupitel                                              

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                    

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                         

                                                          

Omluveni:                                                     

                                                          

                                                          

Program:

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                         

            4. Podání členů rady                                     

            5. Organizační záležitosti                                        

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                              

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Karel Pelikán, Ing. Jaroslav Vyhnal                                     

ad 2)-4)           O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                                      

                                                                                                         

Usnesení  č. 19

 

Rady města  Hořovice ze dne 30. 09. 2020

 

                                                          

            Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                      

                                                          

                                                                              

                                                          

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
14.10.2020     

                       

Bc. Hasman   
Rada města Hořovice pověřuje starostu města jednáním za město s jednatelem Akvaterm, s.r.o. ohledně dohody o změně smlouvy o výkonu hlasovacích práv         
14.10.2020     

                       

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje Dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě uzavřené dne 29. 6. 2018 se společností MERKUR=K= s.r.o. ve věci podnájmu prostor sloužících jako parkoviště v Pražské ulici, jehož obsahem je prodloužení trvání podnájemní smlouvy do 31. 12 2021 a cena za podnájem ve výši 25.000, - Kč bez DPH za jeden měsíc. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku.

14.10.2020
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče WALCO CZ spol. s r.o., Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ: 256 40 623, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost WALCO CZ spol. s r.o., požaduje za provedení díla částku ve výši 4.999.183,35,- Kč bez DPH, tj. 6.049.011,85,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem souvisejících rozhodnutí týkajících se předmětné veřejné zakázky a dále podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
14.10.2020

                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným využitím Panské zahrady dne 10. 9. 2020 od 10 do 17 hodin, a to pro Dětskou skupinu Elánek, která zde bude pořádat akci určenou pro děti s názvem „Dýňohraní“.        
14.10.2020     

                       

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného prostranství v rozsahu cca 20 m2 žadatelům Davidu Štochlovi a Martině Fulínové, a to na Palackého náměstí za účelem provozu pojízdného občerstvení „Food truck“. Povolení záboru se uděluje na dny středa a čtvrtek v době od 10:00 do 16:00, a to v měsíci říjnu a v listopadu, kdy zábor bude zpoplatněn dle příslušné vyhlášky města.

14.10.2020     

                       

Ing. Šnajdr     
Rada souhlasí s textem dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet, kterým se prodlužuje délka trvání smlouvy do 30. 9. 2022 a s dílčími smlouvami k této Rámcové smlouvě, řešícími zřízení nové DSL linky a tarify na dobu trvání Rámcové smlouvy. Rada pověřuje starostu podpisem všech čtyř dokumentů.

14.10.2020     

                       

Ing. Šnajdr     
Rada souhlasí s návrhem víceprací, které společnost BM Construction, spol. s r.o., na stavební zakázce nazvané „Oprava nosné konstrukce u bazénu – oprava ocelových sloupů“ v pavilonu 6 1. ZŠ Hořovice, vyčíslila v celkové výši 308.435,62 Kč vč. 21 % DPH. Vícepráce se z rozhodující části týkají sanace dalších čtyř ocelových sloupů v pavilonu 6, tj. sloupů č. 7 až 10. Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru předložit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na její další zasedání.        
14.10.2020     

                       

Ing. Šnajdr     
Rada nemá žádných námitek ke stavebním úpravám, které hodlá majitel domu č. p. 185 v ulici 9. května, provádět ve dvoře svého domu. Rada pověřuje pana místostarostu podpisem na koordinační situaci stavby.         
14.10.2020     

                       

Ing. Šnajdr     
Rada souhlasí s návrhem víceprací, které společnost GEMI Group, s. r.o., na stavební zakázce nazvané „Oprava hygienického zázemí a baru Společenského domu v Hořovicích – 1 etapa“, vyčíslila po odečtení méněprací v celkové výši 224.395 Kč bez DPH, tj. 271.518 Kč vč. 21 % DPH. Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru předložit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na její další zasedání.

14.10.2020
                                  

Ing. Šnajdr     
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy s nabídkou společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Viničná 910, 266 70 Beroun, podle které budou zrekonstruovány dvě uliční vpusti a provizorně opravena část poškozené komunikace po velkém dešti v ulici Nádražní za částku 243.130,80 Kč bez DPH, tj. 294.188,27 Kč vč. 21 % DPH, tak aby byla alespoň částečně schůdná ještě než udeří zima.  Objednat provedení prací. Zdržel se: 1         

14.10.2020     

                       

Ing. Šnajdr     
Rada souhlasí s textem servisní smlouvy o technické podpoře SW aplikace KOMPAS 5, podle které bude, za cenu 45.980 Kč vč. DPH provádět společnost ML Consult, v.o.s. technickou podporu a každoroční aktualizaci modulů Pozemková mapa“, „Pasport místních komunikací“ a „Pasport veřejného osvětlení“. Zajistit podpisy smluvních stran.

14.10.2020                            

                                                          

            Zapsala: Lenka Kuniaková    30.09.2020                            

                                                          

                                                          

            Ověřovatelé: Karel Pelikán     Ing. Jaroslav Vyhnal            30.09.2020                            

                                                                             

                                                          

            Dr. Ing. Jiří Peřina     02.10.2020                            

            starosta