Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

Zápis č. 10

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 13.05.2020

                                                                         

Přítomni:            

                Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

               Karel Pelikán, radní                                                     

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:           Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

                                                                         

Program:            

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

                                                                                                                     

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Atonín Spal, Ing. Jaroslav Vyhnal                                                         

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                                                               

Usnesení  č. 10

Rady města Hořovice ze dne 13. 05. 2020

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                              

                                                                         

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
27.05.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Domov Na Výsluní, Hořovice – dodávka a montáž asistenčního zvedacího systému“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Cena veřejné zakázky činí částku ve výši 1.087.255, - Kč bez DPH, tj. 1.250.343, - Kč vč. 15 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Kupní smlouvy.
27.05.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Domov Na Výsluní, Hořovice – rekonstrukce WC a koupelen“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče TEZA, spol. s r.o., Jungmannova 156/2b, 268 01 Hořovice, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Cena veřejné zakázky činí částku ve výši 1.077.492,04,- Kč bez DPH, tj. 1.303.765,37,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
27.05.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, zadávanou v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku na služby s názvem „Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové - Bc. Michal Hasman, MPA, Bc. Aleš Trojan, MPA, Ondřej Vaculík, Věra Veverková, Ing. Petr Karban, náhradníci – 1. náhradník: Ing. David Grunt 2. náhradník: Mgr. Helena Plecitá, 3. náhradník: Ing. Milan Šnajdr, 4. náhradník: Ing. Kateřina Vítová, 5. Náhradník: Ing. Stanislav Bubník.         
27.05.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava hygienického zázemí Společenského domu v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče GEMI GROUP s.r.o., Nad malým mýtem 615/4, 147 00 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Cena veřejné zakázky činí částku ve výši 4.871.756, - Kč bez DPH, tj. 5.894.825, - Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
27.05.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje Vnitřní předpis č. 2 / 2020 s názvem Řídící kontrola, oběh účetních dokladů, evidence majetku a inventarizace majetku a závazků Města Hořovice, a to s platností od 1. 6. 2020.
27.05.2020                                      

Ing. Grunt          
Rada souhlasí se záměrem průběžného ukládáním zeminy vzniklé z činnosti Města Hořovice na pozemku p. č. 812 v k. ú. Kotopeky, a to o maximálním množství 5.000 m3 za nabídkovou jednotkovou cenu ve výši 65Kč/m3. Rada ukládá zajistit návrh příslušné smlouvy včetně uvedením podmínek pro provádění této činnosti.
27.05.2020                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s užitím znaku Města Hořovice do nového loga SK Hořovice.
27.05.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 8800094233-2/BVB/P,  uzavírané se společností GasNet, s.r.o., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene přeložky plynárenského zařízení pro  stavbu  II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat na pozemcích parcelní č. 1966/8, 1968/1, 1966/9 a 1958 v  k. ú. Hořovice  za úplatu 40.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
27.05.2020                                      

                                                                         

Zapsala: Lenka Kuniaková             13.05.2020                                      

Ověřovatelé:  MDDr. Antonín Spal   Ing. Jaroslav Vyhnal   15.05.2020                                      

Dr. Ing Jiří Peřina              15.05.2020                                      

               starosta