Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

Zápis č. 01

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 08.01.2020                

                                                                         

Přítomni:            

              Jana Šrámková, místostarostka                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

               Karel Pelikán, radní                                                     

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:           Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

                                                                         

Program:             1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

                              2. Přizváni:                                                     

                              3. Kontrola úkolů                                                        

                              4. Podání členů rady                                                   

                              5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík.                                             

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, MDDr. Antonín Spal                                                

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

              

Usnesení č. 01
Rady města Hořovice ze dne 8. 1. 2020

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
22.01.2020                                      

Redrová             
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Hořovice a HZS Středočeského kraje. Předmětem výpůjčky je topidlo MASTER BV170E a příslušenství pro vytápění evakuačních prostor. Tyto předměty budou uloženy na stanici HZS v Hořovicích a budou sloužit pro potřeby Krizového štábu ORP Hořovice.           
22.01.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí se stanoviskem vydaným Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, týkající se dopravní úpravy zákazu zastavení a stání na místních komunikacích ulic Buková, Milinovského, Komenského a Vísecké náměstí. Po vydání stanovení místní úpravy silničního provozu objednat instalaci tohoto dopravního značení.                    2
2.01.2020                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí se stanoviskem vydaným Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, týkajícím se dopravní úpravy zákazu zastavení na místní komunikaci ulice Ke Stadionu před vjezdovými vraty do sportovního areálu. Po vydání stanovení místní úpravy silničního provozu objednat instalaci tohoto dopravního značení.        
22.01.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k navýšení ceny za stavební práce, prováděné společností DEREZA spol. s r.o. na stavbě nazvané „Vestavba do půdy hlavní budovy 2. základní školy Hořovice“ o 815.816 Kč vč. 21 % DPH na celkových 39.311.727,24 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.01.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde ke snížení ceny za stavební práce, prováděné společností DEREZA spol. s r.o. na stavbě nazvané „Vestavba do půdy hlavní budovy 2. základní školy Hořovice“ o 43.052,86 Kč vč. 21 % DPH na celkových 39.268.674,38 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.01.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 – Skenování a digitalizace dokumentů ke Smlouvě o dílo „Skenování a digitalizace dokumentů“ uzavřené mezi městem Hořovice a společností PPL Formation s.r.o., IČ: 06447848 dne 12. 7. 2019 na dobu určitou, do 30.6.2020.  Dodatek č. 1 navyšuje v souvislosti s navýšením minimální mzdy pro rok 2020 hodinovou sazbu odměny o 15 Kč bez DPH, a to ode dne 1. 1. 2020. Rada města pověřuje starostu města k podpisu jmenovaného dodatku.
22.01.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 20.1.2016 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p.o. jako půjčitelem a městem Hořovice jako vypůjčitelem, na základě které je ve spojení s dodatkem č. 1 městu poskytnut automatický externí defibrilátor k bezplatnému užívání do 19.1.2020. Dodatek č. 2 prodlužuje dobu výpůjčky ode dne 20.1.2020 na dva roky.
22.01.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice uděluje Městskému kulturní centrum Hořovice souhlas s podáním žádostí o dotace ze Středočeských fondů na rok 2020, a to z Fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Podpora kultury, na akci „Hořovické kulturní léto 2020“ ve výši 100.000, - Kč a z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof, tematické zadání Podpora hejtmana – oblast kultury, na akci „Hořovice Václava Hraběte 2020“ ve výši 100.000, - Kč   
22.01.2020                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem  sálu radnice pro zkoušky malého saxofonového souboru SAXTET v roce 2020 v těchto datech:
20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 24.2., 9.3., 13.4., 4.5., 18.5., 8.6., 22.6., 3.8., 7.9., 15.9., 22.9., 29.9., 19.10., 2.11., 16.11., 24.11. v čase od 17.00 do 20.15 hodin.
22.01.2020                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem  sálu radnice orchestru Hořovická muzika pro zkoušky dechového orchestru v roce 2020 vždy v pondělí v těchto datech:
17.2., 2.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 20.4., 27.4., 11.5., 25.5., 1.6., 15.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 10.8., 17.8., 31.8., 14.9., 21.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 30.11. v čase od 17.00 do 20.15 hodin.
22.01.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice, jako vlastník nemovitosti na adrese Jabloňová 899 – Dům s pečovatelskou službou, souhlasí s instalací stropního zvedacího zařízení pro potřeby těžce zdravotně postižené nájemnice bytu.              
22.01.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice projednala Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020–2024 a doporučuje tento dokument ke schválení na nejbližším zastupitelstvu.
22.01.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice schvaluje Akční plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020–2021.        
22.01.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání "Sociální oblast", oblast podpory "Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům určená na základní činnosti sociální služby", na zateplení stropu 4.NP Domova. Domov žádá o dotaci ve výši 200.000,- Kč.             
22.01.2020                                      

                                                                         

                                                                         

               Zapsala:  Lenka Kuniaková            08.01.2020                                      

               Ověřovatelé: Jana Šrámková      MDDr. Antonín Spal          10.01.2020                                      

                                                                         

               Ondřej Vaculík   10.01.2020                                      

               místostarosta