Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                                         

Zápis č. 19

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
30. 10. 2019

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Karel Pelikán, radní                                              

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Aleš Trojan MPA, zastupující tajemníka                                                        

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:       

              Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Host - Paní Tileva, představení spolku Rodolyubie                                          

               2. Přizváni: Jaroslav Sedlák, ředitel MSC                                                

               3. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               4. Kontrola úkolů                                                   

               5. Podání členů rady                                             

               6. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, Jana Šrámková                                                   

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         


  

                                                                         

Usnesení č. 19

 

Rady města Hořovice ze dne 30. 10. 2019
                                           

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                                      

              

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
13.11.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové organizaci 1. základní škola Hořovice s podáním žádosti o podporu projektu z Národního programu Životního prostředí Ministerstva životního prostředí z výzvy č. 7/2019: Přírodní zahrady.
13.11.2019
                                           

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2019. 13.11.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem nového jízdního řádu pro linku 210009 MHD Hořovice, předložené společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. s platností od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020. Proti stávajícímu jízdnímu řádu dojde k následujícím změnám. Spoj č. 27 – stávající odjezd od žel. stanice v 15:05 hod. bude odjíždět v 15:10 hod., spoj č. 33 - stávající odjezd od žel. stanice v 16:12 hod., bude odjíždět v 16:15 hod. a spoj. č. 34 - stávající odjezd od nemocnice v 15:22 hod., bude odjíždět v 15:25 hod. Oznámit usnesení rady žadateli.         
13.11.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada se seznámila se žádostí týkající se povolení vjezdu cyklistů v protisměru do jednosměrné ulice U Nádraží a vyjádřila nesouhlas s tímto záměrem, neboť cyklisté projíždějící městem mohou využít stávajících cyklotras ve městě, které jsou z velké části vedeny mimo nejvíce dopravně zatížené ulice. Sdělit stanovisko žadateli.          
13.11.2019
                                           

Jana Šrámková           
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    
13.11.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Navrženy byly tři dvojice. Do pevného pořadníku byly zařazeny dvojice č. 2 a 3. Dvojice č. 1 nebyla do pevného pořadníku zařazena, a to z důvodu, že pečovatelská služba poskytovaná v Domě s pečovatelskou službou by svým rozsahem nedostačovala na pokrytí potřeb a k zajištění potřebné péče pro dané žadatele. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele         
13.11.2019
                                           

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost společnosti TTJ, s.r.o. o odkoupení pozemku parcelní č. 1878 v k. ú. Hořovice o výměře 802 m2 a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města.
Rada města Hořovice pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města objednat nový znalecký posudek.
13.11.2019
                                           

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 1112/45 o výměře cca 6 m 2, v k. ú. Hořovice. Nájem se končí na žádost nájemce. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu.
13.11.2019
                                           

Zapsala: Lenka Kuniaková


Ověřovatelé:  Ondřej Vaculík          Jana Šrámková


Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta
30.10.2019