Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                        

Zápis č. 16

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

18.09.2019

                                           

Přítomni:           

                Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

               Karel Pelikán, radní                                                     

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:                                                                     

              

Program:            

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni: MVDr. Tomáš Tink - host                                                   

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jaroslav Vyhnal, MDDr. Antonín Spal                                                      

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                                                                                                            

Usnesení č. 16

Rady města Hořovice ze dne 18. 9. 2019

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

Dr.Ing. Peřina     Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
02.10.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Kybernetická bezpečnost Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové - Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, Mgr. Helena Plecitá, Nikola Lukešová, DiS. , Ing. Jiří Žák, náhradníci – 1. náhradník: Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Miloslav Jelínek, 3. náhradník: Bc. Michal Hasman, MPA, 4. náhradník: Ondřej Vaculík, 5. náhradník: Bc. Aleš Trojan, MPA. 02.10.2019                                           

Ing. Šnajdr         
Rada nesouhlasí s žádostí společnosti AQUATEST a.s. o posunutí termínu dokončení stavební akce, nazvané Hořovice, sběrný dvůr odpadů do 15. 8. 2019. Rada dále souhlasí s proplacením víceprací ve výši 344.528,15 Kč bez DPH, tj. 416.879,06 Kč vč. 21 % DPH za odvoz a skládkování v areálu nalezeného odpadu. Předložit návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.  
02.10.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí se žádostí společnosti VEKREMAN a.s., na jejímž základě bude prodloužena lhůta k předání dokončeného díla stavební zakázky, nazvané Revitalizace rybníka Valcverk, k. ú. Kotopeky“ do konce října 2019.  Předložit návrh dodatku ke smlouvě o dílo.
02.10.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s nabídkou společnosti GEMI GROUP s.r.o., podle které provede, za cenu 133.357 Kč vč. DPH, opravu nouzového osvětlení a za cenu 155.252 Kč vč. DPH položení nové PVC krytiny na balkoně C, obojí ve Společenském domě v Hořovicích. Objednat provedení prací. 
02.10.2019                                      

Jana Šrámková 
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
02.10.2019                                      

MDDr. Spal        
Rada souhlasí s umístěním informačního banneru florbalového klubu FbC Red Dragons Hořovice, z.s. na zábradlí mostu u společenského domu.           
02.10.2019                                      

Mgr. Vavřička   
Rada schvaluje přijetí finančního daru pro 2. ZŠ Hořovice  v celkové částce 45.530, - Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s..     
02.10.2019                                      

                                                                         

Zapsala:
Lenka Kuniaková                                                    18.09.2019                                     

Ověřovatelé: 
Ing. Jaroslav Vyhnal, MDDr. Antonín Spal          18.09.2019                                      

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   18.09.2019