Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Zápis č. 26

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

27. 12. 2017

                                  

Přítomni:     

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta           

            Ondřej Vaculík, místostarosta                   

            Jana Šrámková, místostarostka                 

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní             

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                 

            PhDr. Jiří Vlček, radní                     

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník            

            Jana Navrátilová, zapisovatelka                

              

                                  

Omluveni:      Karel Pelikán, radní            

                                  

                 

                                  

Program:                              

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                     

            2. Kontrola úkolů                

            3. Podání členů rady                       

            4. organizační záležitosti                

                                  

                                  

                                  

ad 1)                         

            Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

ad 2)-4)          Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík                   

            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                      

                                  

                                  

                                  

                                  


 

 

 

                                  

                                  

Usnesení č. 26

 

Rady města Hořovice ze dne 27. 12. 2017

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                

                                  

                  

Ing. Šnajdr    
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku ke smlouvě č. S-1908/SOC/2017 o poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního Fondu na projekt Pravidelná volnočasová aktivita pro děti a mládež. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
           

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které Národní institut pro další vzdělávání MŠMT půjčuje městu Hořovice nemovitosti v areálu mateřské školy ve Větrné ul. k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací Městská mateřská škola Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018
           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Městské správě bytového a nebytového fondu Hořovice pozemek parc. č. 2112/2 v k. ú. Hořovice s objektem občanské  vybavenosti a pozemek parc. č. 2111/4 v k. ú. Hořovice za účelem provozování ubytovny. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 1.000,- Kč + základní sazba DPH ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.           
10.01.2018
           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním nájemních smluv, podle kterých město pronajme příspěvkové organizaci Městské sportovní centrum Hořovice nemovitosti města a to krytý plavecký bazén, letní koupaliště, saunu, ledovou plochu, tribunu, domek č. p. 147, restauraci Na koupališti a nebytové prostory ve sportovní hale za účelem jejich provozování. Současně město pronajme i pozemky související s těmito nemovitostmi a movitý majetek tvořící zejména vnitřní vybavení nemovitostí. Výše nájemného činí celkem 650.272 Kč bez DPH za kalendářní rok. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou. Zajistit podpisy smluvních stran.
10.01.2018

           

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu nemovitosti - budovy krytého plaveckého bazénu č. p. 1253 v Hořovicích, dle nájemní smlouvy uzavřené dne 12.2.2016 mezi městem Hořovice a Městskou správou bytového a nebytového fondu Hořovice, z důvodu změny v osobě nájemce. Nájem skončí dne 31. 12. 2017. Zajistit podpisy smluvních stran.         
10.01.2018

           

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2018“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací, a s doporučením ke schválení jej předkládá k projednání Zastupitelstvu města Hořovice       
10.01.2018   
 

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 14, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.     
10.01.2018   

                                  

                                   

            Dr. Ing. Jiří Peřina      Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík