Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                                         

                                                                         

Zápis č. 1

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

11. 1. 2017

                                                                         

Přítomni:        

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                                                                           

                                                                         

Omluveni:       

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová                                                      

ad 2)-4)  O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě. 

                                                        


                                                 

                                                                         

Usnesení č. 1

Rady města Hořovice ze dne 11. 1. 2017

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                        

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořovice za pozemek parcelní č. 876/4 a část pozemku parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice, a doporučuje zastupitelstvu města směnu těchto nemovitostí schválit. Projednat směnu pozemků s jejich vlastníkem. Rada ukládá odboru vnitřních věcí a právní zajistit oddělení pozemků.  Úkol trvá, termín prodloužen.           
25.1.2016
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které společnost SPF Group, s.r.o. zpracuje, za cenu 300.000 Kč bez DPH, tj. 363.000 Kč vč. 21% DPH, žádost o dotaci do programu IROP, týkající se výstavby autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové v Hořovicích.         
25.1.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje, za cenu 250.800 Kč bez DPH, tj. 303.468 Kč vč. 21% DPH, ing. Vladimír Musil realizační dokumentaci stavby nazvané "Rekonstrukce ulice K Nemocnici v Hořovicích". Zajistit podpisy smluvních stran.
25.1.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost MCT-RR, spol. s r.o., za cenu 467.000 bez DPH, tj. 565.070 Kč vč. 21% DPH, jednostupňovou projektovou dokumentaci na stavební akci nazvanou "2. ZŠ Hořovice - půdní vestavba". Zajistit podpisy smluvních stran.
25.1.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí s požadavkem Kooperativa pojišťovny a.s. o proplacení náhrady škody ve výši 55.586 Kč, jež měla vzniknout dne 8. 1. 2016 v důsledku úrazu poštovní doručovatelky.           
25.1.2017       
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost MP Servis provede za cenu 149.000 Kč novostavbu zdi oddělující pozemek u č. p. 931 od zahrady u Klubu Labe. Rada zároveň souhlasí  s připojením kanalizace od budovaného ambulantního zdravotnického zařízení na přípojku vedoucí zahradou od klubu Labe. Oznámit usnesení rady žadatelům.


25.1.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem umístit zhruba cca 50 až 100 m před přechodem pro chodce u Nového zámku, ve směru od Příbrami, další dopravní značku IP 6 "Přechod pro chodce" v provedení ve žlutém reflexním rámečku a dále rada ukládá umístění optické psychologické brzdy (vodorovné dopravní značení V18). Po schválení Policií ČR a silničním správním úřadem zajistit instalaci dopravního značení.
25.1.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost EDIP s.r.o., za cenu 125.000 Kč bez DPH, tj. 151.250 Kč vč. 21% DPH, průzkum tranzitní nákladní dopravy v Hořovicích. Objednat provedení prací.
25.1.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem zkoušek malého souboru SAXTET Hořovice, za účelem konání zkoušek v roce 2017.
25.1.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu, který byl sestaven v souladu s vnitřním předpisem Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat  Domov Na Výsluní  Hořovice a  žadatele.             
25.1.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parcelní č. 850/13, 850/4, 828/2, 851/6 a 851/7 v k. ú. Velká Víska manželům Evě a Jiřímu Klánovým za účelem sjednocení majetku. Zveřejnit záměr prodeje a informovat žadatele.
25.1.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení práva stavby, kterou město zřizuje ve prospěch společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Věcné právo stavby spočívá v právu společnosti vybudovat stavbu „Skládka odpadů Hrádek – Hořovice, Rekultivace II. etapa“ na pozemcích ve vlastnictví města parcelní č. 2387/9, 2387/10, 2388/3, 2388/5, 2388/7, 2388/9 a 2389 v k. ú. Hořovice. Rada doporučuje zastupitelstvu města Smlouvu o zřízení práva stavby schválit.
25.1.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu pozemku parcelní č. 6 v k. ú. Hořovice z důvodu změny vlastníka pozemku. Zajistit podpisy smluvních stran.       
25.1.2017                                     

Bc. Hasman    
Rada města jmenuje Ing. Františka Mračka a Jaromíra Košťálka členy komise pro strategický rozvoj.    
25.1.2017                                     

                                                                         

                                                                         

               Jana Šrámková  Mgr. Zdeňka Ulčová                          Ondřej Vaculík