Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 9

                            

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

17.4.2013

                            

                            

Přítomni:  
      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      Bohumil Taraba, radní                   

      Ing. Jan Skopeček, radní                      

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                      

Omluveni:   Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

                            

                                                 

Program:   

      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Kontrola úkolů                 

      3. Podání členů rady                    

      4. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička a Bohumil Taraba.                      

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

                            

                   

      Usnesení  č. 9                    

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 17.4.2013                     

                            

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

 

Bc. Nesnídalová  
Rada upřesňuje schválené rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2012 u příspěvkové organizace Městská mateřská škola a souhlasí s tím, aby byl zlepšený výsledek hospodaření za r. 2012 byl převeden do fondu odměn. 22.4.2013              

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce dle přílohy zápisu do 30. 9. 2013 a v případě řádného hrazení nákladů spojených s bydlením pak s automatickým prodloužením do 28. 2. 2014. Důvodem pro prodloužení je skutečnost, že žadatelka uhradila vzniklý dluh na nájemném a službách spojených s bydlením. Uzavřít smlouvu.     
22.4.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zateplením domu na adrese Hořovice, Valdecká 87, po jehož provedení bude nová konstrukce zdi domu přesahovat o 8 cm do průchozího profilu přilehlého chodníku. Oznámit usnesení rady žadateli.      22.4.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podle které se majitel pozemku p. č. 678/11 v k. ú. Velká Víska, zavazuje umožnit městu výstavbu přechodů pro chodce vč. přilehlého chodníku na křižovatce Příbramská a Rpetská a následně pozemek odprodat. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede společnost R-Projekt 07, v. o. s., za cenu 240.000 Kč bez DPH, tj. 290.400 Kč vč. 21% DPH, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce hospodářského křídla v areálu Starého zámku v Hořovicích“, části která nebude využita místním oddělením státní policie. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.  
20.5.2013              

radní
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 5. června 2013.   22.4.2013              

                            

       Mgr. Jiří Vavřička, Bohumil Taraba                    Mgr. Petr Bakule