Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Obsah

 

Zápis č. 27
ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 2
8.11.2008
 
Přítomni:   
      p. Mgr. Luboš Čížek, starosta     
      p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta          
      pí Jana Šrámková, místostarosta         
      p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní      
      p. Miloš Koželuh, radní     
      p. MVDr. Miloš Urban, radní       
      pí Lenka Redrová, sekretářka      
      p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník        
 
 
Omluveni:   p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
 
 
Program:    
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů      
      2. Kontrola úkolů
      3. Podání členů rady
      4.Organizační záležitosti
 
 
 
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan MVDr. Urban a Miloš Koželuh
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.
 
 
  
      Usnesení č. 27                   
                            
      Rady města Hořovice ze dne 28.11. 2008                   
                                             
                            
      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     
Ing. Auterský    
Rada jednala o revokaci svého usnesení ve věci neproplacené dovolené bývalého místostarosty Ing. Pommy, ale tuto neodsouhlasila. Rada pověřila pana místostarostu Ing. Auterského, aby žadatele informoval. Výsledek hlasování: 3 pro usnesení, 3 proti.      8.12.2008
              
Ing. Šnajdr
Zajistit provedení výběrového řízení na provozovatele městské skládky podle zákona o veřejných zakázkách prostřednictvím firmy EVORD. 
8.12.2008
              
JUDr. Maříková   
Připravit návrh smlouvy na dočasné provozování městské skládky s AVE CZ Hořovice, s. r. o. za podmínek dle nabídky předložené touto společností na dobu do ukončení výběrového řízení na provozovatele skládky.   
8.12.2008  
            
JUDr. Maříková   
Rada revokovala svoje usnesení ze dne 26. 11. 2008 o výměně pozemků a vybudování cesty pro pěší a cyklisty na pozemkových parcelách 1871 a 1872 v k. ú. Hořovice. Rada souhlasí s vybudováním této cesty na parcelách č. 1871 a 1872 v Hořovicích společnostmi TTJ, s. r. o. a CYMEDICA, s. r. o. a s provedením následujícího majetkového vypořádání: a) TTJ, s. r. o. daruje městu Hořovice část pozemkové parcely o výměře cca 150 m2 ,
b) CYMEDICA, s. r. o. daruje městu Hořovice části pozemkových parcel 1836 / 1 a 1834 o výměře cca 150 m2 ,
c) TTJ, s. r. o. odkoupí od města Hořovice zbývající část pozemkové parcely 1872 o výměře cca 622 m2 za symbolickou kupní cenu 100,- Kč / m2 (po vybudování cesty pro pěší a cyklisty na pozemkových parcelách 1871, 1872, 1836/1 a 1834). Všechny výše uvedené pozemkové parcely se nacházejí v k. ú. Hořovice a jejich výměry budou upřesněny po vyhotovení oddělovacího geometrického plánu. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. Informovat žadatele.   
8.12.2008  
            
radní
Rada vyslechla ústní komentáře firem EKOTECH, s. r .o. a AVE CZ Hořovice, s. r .o. a rozhodla o uzavření smlouvy se společností AVE CZ na dobu do ukončení výběrového řízení za podmínek uvedených v nabídkovém řízení. Pokud společnost AVE odmítne tuto nabídku, jednat se společností EKOTECH. Zároveň vypsat výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Vedením výběrového řízení pověřit firmu EVORD. Výsledek hlasování: 4 pro usnesení, 2 proti.      
8.12.2008              
                            
      MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh                   Mgr. Luboš Čížek