Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

 

Zápis č. 3

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 22. června 2016 v Klubu Labe

 

Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina                              

Ondřej Vaculík                                   

Jana Šrámková                                 

Mgr. Renata Wachtlová                     

Mgr. Jiří Vavřička                       

Mgr. Zdeňka Ulčová                    

Mgr. Petr Bakule                      

Karel Dudák                                 

Karel Červený                              

MUDr. Marta Jedličková                 

Ing. Petr Karban                              

Mgr. Martin Komínek                   

Karel Pelikán                                

Ing. Jan Skopeček                      

Jan Slaboch, Dis.                        

MDDr. Antonín Spal                        

MUDr. Richard Švamberk                  

Miroslav Veverka                             

Ing. Ladislav Žalud                            

 

Omluveni: Jarmila Gruntová a PhDr. Jiří Vlček                            

                                 

Program:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
 2. Účetní závěrka města Hořovice sestavená k 31. 12. 2015
 3. Závěrečný účet města Hořovice za r. 2015
 4. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016
 5. Prodej nemovitostí - pozemku p. č. 25 o výměře 633 m2 s budovou č. p. 1138, část pozemku parcelní č. 26 o výměře 618 m2, část pozemku parcelní č. 27 / 1 o výměře 444 m2 vše v k. ú. Velká Víska (obálkovou metodou)
 6. Prodej nemovitostí - pozemku p. č. 1878 v k. ú. Hořovice o výměře 802 m2
 7. Prodej nemovitostí – pozemku p. č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2
 8. Nabytí nemovitostí  - pozemku p. č. 92/15 v k. ú. Velká Víska a pozemku p. č. 678/3 a č. 831/23 v k. ú. Velká Víska
 9.  Aktualizovaná zřizovací listina příspěvkové organizace  MKC Hořovice 
 10.  Poskytnutí návratné finanční výpomoci a znění veřejnoprávní smlouvy
 11. Schválení dotace a znění veřejnoprávní smlouvy 
 12. Ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy
 13. Schválení dotace neziskové organizaci Farní charita Starý Knín na poskytování sociální služby - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež včetně smlouvy.
 14. Schválení spolupráce s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“
 15. Diskuse, závěr

 

 

Jednání zahájil a řídil starosta města.

Na začátku jednání bylo přítomno 17 zastupitelů.

Starosta informoval, že schůze zastupitelstva byla řádně svolána a zveřejněna.

 

 

Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

Ověřovateli byli jednomyslně zvoleni Karel Dudák a Miroslav Veverka.

Návrhová komise ve složení Renata Wachtlová, Jan Skopeček a Antonín Spal byla také zvolena jednomyslně.

Starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně ověřen a úkoly byly splněny, či jsou průběžně plněny. Dále starosta řekl, že na návrh zastupitele Jiřího Vavřičky navrhuje doplnit program o bod jednání – dotace pro FK Hořovicko. Pro takové doplnění programu bylo hlasováno s výsledkem: 16/0/1.

Doplněný program jako celek byl schválen s výsledkem: 16/0/1.

 

Účetní závěrka města Hořovice sestavená k 31. 12. 2015

Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku města s konstatováním, že účetně skončilo město loňský rok se ziskem 21 mil. Kč.

Pan Karban se zeptal, proč nejsou opět vykázány v příjmech dividendy z Městské akciové společnosti. Starosta vysvětlil, že MAS vykázala dividendy, ovšem byly započteny proti dluhu, který má město u MAS ve výši cca 750 tisíc. Dále město dluží MAS zbývající 4 mil. ze smlouvy o výstavbě z pozemku u nemocnice. Dále se pan Karban zeptal, proč nebyla vyčerpána celá částka v rozpočtu určená na údržbu komunikací. Starosta vysvětlil, že byla mírná zima, tudíž se ušetřilo za zimní údržbu a zřejmě bylo i méně výtluků. Pan Karban je toho názoru, že je ve městě dostatek neopravených výtluků. Místostarosta doplnil, že menší čerpání kapitoly na údržbu komunikací je dáno větším podílem práce Technických služeb města, které oproti firmě AVE dělají podobné práce levněji, protože fakturují pouze spotřebovaný materiál, protože mají zaměstnance najaté z Úřadu práce.

Pro účetní závěrku bylo hlasováno jednomyslně.

 

 

Závěrečný účet města Hořovice za r. 2015 

Pan Skopeček řekl, že v porovnání se závěrečným účtem za r. 2013 není tento příliš optimální, protože jsou zde vysoké částky za běžné výdaje. Dále řekl, že není šťastný vývoj koncepce odpadového hospodářství kraje, který neblaze postihne rozpočet obce.

V 18.30 hod přišel pan Švamberk a bylo 18 zastupitelů.

Starosta řekl, že jako ekonom také podporuje spíše investiční výdaje. Paní Šumerová dodala, že běžné výdaje proti roku 2013 výrazně narostly díky městské policii.

Pro závěrečný účet města na minulý rok bylo hlasováno s výsledkem: 17/0/1.

 

2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016

Starosta konstatoval, že v je rozpočtovém opatření zahrnuta dotace na letní provoz zimního stadionu. Pan Pelikán se zeptal, proč nejsou v rozpočtovém opatření zahrnuty 4 mil. Kč pro MAS. Starosta odpověděl, že se město zatím nerozhodlo, kdo bude stavět na území u nemocnice. Pan Karban se zeptal, kdy bude vypovězena smlouva s MAS. Starosta odpověděl, že to bude ve chvíli, kdy město najde jiné řešení této zástavby a vrátí 4 mil. Kč MAS. Starosta řekl, že je přesvědčen, že to bude v letošním roce. Místostarosta řekl, že na ukončení této smlouvy o výstavbě dohodou má zájem celá rada. Pan Karban chtěl slyšet názor ostatních radních. Starosta řekl, že Ing. Mareš vlastně půjčil městu 8 milionů Kč (4 mil. Kč mu město již vrátilo) a nenárokoval úroky, které nárokovat mohl. Paní Wachtlová řekla, že situace se dvěma smlouvami ze stejného data je nešťastná. Ona sama je pro, aby byla smlouva co nejdříve ukončena. Pan Bakule si myslí, že každá další nabídka bude mnohem výhodnější, než nabídka MAS. Pan Vavřička se vyjádřil, že jako radní je pro, aby byla smlouva s MAS ukončena co nejdříve. Pan Karban konstatoval, že když jde o ukončení smlouvy celé radě, měla by být tato smlouva ukončena co nejdříve. Starosta zopakoval, že by tato záležitost měla být vyřešena do konce roku.

Pro 2. rozpočtové opatření bylo hlasováno jednomyslně.

 

Přišel pan Slaboch, bylo tedy celkem 19 zastupitelů.

 

Prodej nemovitostí - pozemku p. č. 25 o výměře 633 m2 s budovou č. p. 1138, část pozemku parcelní č. 26 o výměře 618 m2, část pozemku parcelní č. 27 / 1 o výměře 444 m2 vše v k. ú. Velká Víska (obálkovou metodou)

Pan Karban se zeptal, zda je právně platný prodej nemovitostí, když byl vyvěšen souběžně dvakrát a pokaždé s jinými podmínkami prodeje. Paní Wachtlová řekla, že podle zákona je neplatný úkon, pokud nebyl vyvěšen vůbec nebo byla velká časová prodleva mezi vyvěšením a samotným schválením prodeje. Paní Wachtlová se nedomnívá, že dvojí vyvěšení způsobilo neplatnost prodeje. Na úřední desce již byl vyvěšen záměr s novými podmínkami schválenými radou a na elektronické úřední desce ještě chvíli visel záměr s původními podmínkami prodeje. Poté byla otevřena jediná obálka s nabídkou od firmy LogSyst CZ, s. r. o., která nabízí odkoupení nemovitosti od města. V písemné nabídce však chce tato firma odkoupit za cenu 3.600.000 Kč pozemek č. 25 o výměře 633 m2, pozemek č. 26 o výměře 751 m2, budovu č. p. 1138 a pozemek č. 27/1 o výměře 840 m2. Protože se nabízené a poptávané výměry pozemků liší (o více než 500 m2), zastupitelé hlasovali o stažení prodeje výše zmíněných nemovitostí z programu jednání. Výsledek hlasování jednomyslně pro.

 

Odešla paní Šrámková, bylo celkem 18 zastupitelů.

 

Prodej nemovitostí - pozemku p. č. 1878 v k. ú. Hořovice o výměře 802 m2

Paní Wachtlová uvedla, že jde o pozemek v ulici Pod Nádražím. Pozemek navazuje na zahradu paní Chlustinové. Pan Bakule řekl, že zájemce píše, že je ochoten zaplatit necelých 100 tisíc Kč. Pan Skopeček se zeptal, proč město nechalo vypracovat druhý znalecký posudek, když se obvykle dělá jenom jeden. Paní Wachtlová řekla, že to bylo rozhodnutí rady, protože první posudek mluvil o částce 50 tisíc za 800 m2, což rada vyhodnotila jako neobvykle nízkou cenu a vyžádala si druhý znalecký posudek. Paní Wachtlová řekla, že takový rozdíl ovšem nečekala. Pan Skopeček se zeptal, jestli není třeba nechat udělat další znalecký posudek. Pan starosta odpověděl, že by se opět zvýšily běžné výdaje. Pan Karban řekl, že ukázal oba znalecké posudky dalšímu soudnímu znalci a ten řekl, že druhý posudek s cenou 430 tisíc je v pořádku a je to obvyklá cena. Posudek, podle nějž znalec určil cenu 50 tisíc Kč za 800 m2, podle něj rozhodně v pořádku není. Pan Bakule navrhnul tento materiál stáhnout z programu jednání, protože prodat pozemek za 50 tisíc Kč by mohlo být důvodem k trestnímu oznámení na zastupitele pro špatné hospodaření s majetkem. Cena 430 tisíc je zřejmě přiměřená, ale paní Chlustinová nabízí maximálně necelých 100 tisíc Kč za tuto parcelu. Zastupitelé tedy předpokládají, že za cenu 430 tisíc Kč tento pozemek nekoupí.

Pro stažení materiálu z programu jednání bylo hlasováno s výsledkem: 16/0/2.

 

 

Prodej nemovitostí – pozemku p. č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2

Materiál předložila zastupitelstvu opět paní Wachtlová. Pan Karban si myslí, že by si město mělo tento pozemek ponechat. Pan místostarosta řekl, že po zkušenostech s opravami komunikací opravdu někdy město musí vykupovat okolní pozemky, které třeba dříve samo prodalo. Pan Bakule řekl, že ho mrzí, že město prodalo nemocnici pozemek pro parkoviště, které se dodnes nezačalo budovat. Podle něj mělo město vybudovat parkoviště samo. Starosta řekl, že přípravné práce na parkovišti už nemocnice zahájila a v září by mělo být hotové. Pan Žalud řekl, že podporuje názor neprodávat pozemek a vybudovat parkoviště ve vlastní režii. Pan Skopeček řekl, že nabídky kultivovat část veřejného prostranství nepřicházejí každý den. Pan místostarosta řekl, že souhlasí s panem Skopečkem. Pan Mraček si myslí, že je to strategický pozemek a město by zde mělo vybudovat záchytné parkoviště. Starosta řekl, že město vybuduje parkoviště na vedlejších pozemcích.

Pro prodej výše uvedeného pozemku bylo hlasováno s výsledkem: 12/4/2.

 

Nabytí nemovitostí  - pozemku p. č. 92/15 v k. ú. Velká Víska a pozemku p. č. 678/3 a č. 831/23 v k. ú. Velká Víska

Paní Wachtlová uvedla, že se jedná o pozemky, které jsou součástí Rpetské ulice, a proto je třeba provést majetkoprávní vypořádání, tj. převést tyto pozemky do majetku města. Paní Jedličková oznámila, že v této věci nebude hlasovat.

Hlasování pro nabytí výše uvedených pozemků proběhlo s výsledkem: 17/0/0.

 

Aktualizovaná zřizovací listina příspěvkové organizace  MKC Hořovice 

Starosta uvedl, že je uzavřena smlouva o zřízení Muzea Hořovicka mezi městem Hořovice, Středočeským krajem a Muzeem Českého Krasu Beroun. Hořovické muzeum bude provozováno v režii krajské příspěvkové organizace Muzeem Českého Krasu Beroun a město Hořovice zabezpečuje stavební úpravy těchto prostor. Zastupitelé tedy schvalují, že MKC nebude provozovat muzeum. Výsledek hlasování: 18/0/0.

 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci a znění veřejnoprávní smlouvy MAS Karlštejnsko

Starosta vyzval přítomného ředitele MAS Karlštejnsko Radomíra Hanačíka, aby vysvětlil okolnosti projektu. Pan Hanačík řekl, že projekt místních akčních plánů běží už od podzimu roku 2015. Jedná se o zmapování základních škol a mateřských škol, výsledek projektu hodnotí Ministerstvo pro místní rozvoj. Schvalovací proces dotace trvá dlouho, proto potřebuje MAS Karlštejnsko půjčku. V regionu bude vytvořen dokument dříve, než přijdou dotace z MMR. V srpnu bude vyhlášena výzva a bez potřebných financí by nebyly připraveny žádosti. Pan Karban se zeptal, proč město nepožaduje úroky z půjčky ani jakékoliv záruky. Starosta se zeptal pana Hanačíka, zda v některých městech platí úroky. Pan Hanačík řekl, že ne, např. v městě Beroun nedošlo k uzavření partnerství. Garantem projektu je Ing. Kubíčková, která pracuje na Krajském úřadu Středočeského kraje a je z Hořovic.

Pro poskytnutí návratné finanční výpomoci a znění veřejnoprávní smlouvy MAS Karlštejnsko bylo hlasováno s výsledkem: 16/0/2.

 

Schválení dotace a znění veřejnoprávní smlouvy

Pan Vavřička uvedl, že se jedná o letní provoz zimního stadionu, kdy mládež Hořovic bude využívat herní plochu bezplatně (bez sprch a zázemí). V nafukovací hale byl vybudován povrch na letní sporty. Pan Skopeček řekl, že se dá v létě sportovat i jinde než v nafukovací hale. Starosta řekl, že je to lepší varianta, než když nafukovací hala slouží 5 měsíců v roce a zbytek času stojí nadarmo. Pan Karban se zeptal na podíl financování letního povrchu. Pan Vavřička odpověděl, že pořízení stálo 700 tisíc pana Jíchu a 300 tisíc by mělo poskytnout město Hořovice s tím, že výhoda vstupného zdarma pro hořovickou mládež bude zachována i v dalších letech provozu. Podle pana Vavřičky je příspěvek 300 tisíc Kč dobrý počin. Až se bude stavět sportovní hala, budou chybět prostory a budeme rádi, že můžeme využít zimní stadion. Pan Komínek řekl, že je třeba porovnat dřívější stav, kdy zimní stadion fungoval 2 nebo 3 měsíce v roce a provoz stál téměř milion korun a dnes stojí město 500 tisíc a areál vypadá úplně jinak a funguje celý rok.

Pro dotaci na letní provoz zimního stadionu bylo hlasováno jednomyslně.

 

Ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy

Paní Wachtlová uvedla, že město bylo členem Regionální rozvojové agentury Střední Čechy od roku 2001. V r. 2009 město zjistilo, že služby agentury nevyužívá a přestalo platit členské příspěvky a tím mělo podle stanov dojít k vyloučení města Hořovice z této agentury. Pan Karban se zeptal, jaký je dluh města na nezaplacených členských příspěvcích. Paní Wachtlová řekla, že některé roky jsou již promlčeny a aktuální výše dluhu je cca 50 tisíc Kč. Pan Dudák řekl, že pokud město nebylo spokojeno se službami agentury, mělo by se s ní soudit.

Odešel pan Bakule, bylo 17 zastupitelů.

Hlasování pro Ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy bylo jednomyslně pro.

 

Odešel pan Karban a bylo 16 zastupitelů.

 

Schválení dotace neziskové organizaci Farní charita Starý Knín na poskytování sociální služby - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež včetně smlouvy

Pan Skopeček se zeptal, zda mohou zastupitelé dostat výroční zprávy od poskytovatelů sociálních služeb působících v našem městě. Paní Kebrlová odpověděla, že do července předloží vyúčtování dotací poskytovatelů sociálních služeb odbor sociálních věcí a zdravotnictví městské radě a poté může být zasláno i všem zastupitelům. Pro schválení dotace neziskové organizaci Farní charita Starý Knín na poskytování sociální služby - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež včetně smlouvy bylo hlasováno s výsledkem: 16/0/0.

 

Přišel pan Karban a pan Bakule a bylo 18 zastupitelů.

 

Schválení spolupráce s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“

Paní Kebrlová vysvětlila, že se jedná o děti, které nikdy na táboře nebyly, protože jejich rodiče nemají dostatek financí. Sociální odbor pracuje s těmito rodinami, dělají např. výtvarný kroužek pro děti a snaží se na děti působit jinak, než co vidí ve svých rodinách.

Pro schválení spolupráce s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ bylo hlasováno jednomyslně.

 

Dotace ve výši 150.000 Kč organizaci FK Hořovicko na základě veřejnoprávní smlouvy sestavené dle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2/2016 dne 14. 4. 2016  Pan Vavřička řekl, že fotbalový klub FK Hořovicko postoupil do 3. ligy. Rozpočet takového družstva se reálně pohybuje kolem 2 mil. 800 tisíc Kč na přípravu a soutěž dospělého týmu a přípravky. Město nyní podporuje FK Hořovicko 500 tisíci Kč za rok na činnost a dále 90 tisíci Kč měsíčně na správu areálu. Starosta gratuloval FK Hořovicko k postupu do 3. ligy a řekl, že město by se mělo postarat o náhradní hřiště. Pan Bureš řekl, že děkuje městu za podporu a informoval zastupitele, že oslovuje další sponzory. Pan Vavřička řekl, že by se měla na příštím jednání zastupitelstva řešit správa hořovických sportovišť.

Pro dotaci FK Hořovicko bylo hlasováno jednomyslně.

 

Odešla paní Jedličková a bylo 17 zastupitelů.

Diskuse

Starosta řekl, že na příštím zastupitelstvu se budou promítat obrazové materiály projektorem. Pan Červený měl připomínku k měření rychlosti ve městě. Starosta řekl, že je pravda, že se měří hlavně na výpadovkách, tedy na Masarykově a Tyršově ulici atd.  Pan Karban řekl, že by měla rada města do konce roku vyřešit ukončení Smlouvy o výstavbě s MAS na pozemky u nemocnice. Zastupitelé tedy hlasovali o návrhu: Zastupitelé pověřují radu města Hořovice k přípravě ukončení Smlouvy o spolupráci uzavřené s Městskou akciovou společností Hořovice, a. s. dne 29. 9. 2010 ve znění pozdějších dodatků, a to do 31. 12. 2016.  Výsledek hlasování byl: 8/0/9. Návrh tedy nebyl schválen. Pan Pelikán se zeptal, kdy bude ukončen nájemní vztah s provozovatelem prodejny na autobusovém nádraží. Řekl, že v okolí této prodejny jsou neustále podnapilí lidé a není příjemné chodit kolem. Místostarosta řekl, že městská policie více hlídá tuto lokalitu. Pokud se podaří vystavět novou odbavovací halu na autobusovém nádraží, bude tato provizorní budova zbořena. Ovšem po minulém zastupitelstvu, kdy se o této záležitosti diskutovalo, se ozvala spousta obyvatel z této lokality, kterým by obchod s potravinami chyběl, protože jsou starší a dělá jim potíže chodit nakupovat až na náměstí či do obchodní zóny u potoka. Pan Mraček se zeptal na Strategický plán města, proč nefunguje projektový tým. Pan tajemník Hasman řekl, že je pravda, že se komise od jeho zvolení do funkce ještě nesešla, ale Strategický plán je plněn. Město žádá o dotace, které byly uvedeny v plánu. Pan místostarosta řekl, že si s panem Mračkem nerozumí v prioritách, pan Mraček je ctitel mechanismu a místostarosta je ctitel organismu. Každý to tedy bere jinak. Pan Ludvík se zeptal, proč se neplní usnesení zastupitelstva o nahrávání jednání. Má za to, že když má město tolik prostředků na monitorování občanů, jistě může nahrávat i svá jednání. Starosta je rád, že město má kamery pořízené z dotace, protože pomáhají dopadnout pachatele přestupků i trestných činů. Pan Ludvík řekl, že ulice Komenského je tak široká, že by zde mohla být šikmá stání aut. I z budovy kina by šlo vybudovat parkoviště. Na Žižkově teď parkují zaměstnanci Komerční banky i Jednoty a pokud obyvatelé zavolají městskou policii, ta řeší jen část problému. Pan Bakule řekl, že město mělo vybudovat parkoviště u nemocnice na vlastní náklady a vybírat tam parkovné. Pan Veverka řekl, že vandalové vytrhli značku na autobusové zastávce před radnicí z betonu, dále utrhli vývěsku a škodili i na cyklostezce. Pan Paťava řekl, že po všech stížnostech chce poděkovat, že má za domem posekaný příkop – sice po devíti letech, ale je za to rád. Dále chce poděkovat městské policii, že rychle zakročila proti podomním prodejcům v lokalitě nad školkou. Dále se zeptal na osud městské skládky, protože se dočetl v usnesení rady o volné kapacitě jen na 22 měsíců. Starosta odpověděl, že nájem skládky bude řešen dodatkem ke smlouvě s firmou AVE a svoz odpadu a rekultivace bude ve veřejné soutěži. Pan Červený se zeptal na sběrný dvůr. Starosta odpověděl, že zpracovatel projektu udělal chybu a bude zdarma žádat znovu na rok 2017 o dotaci pro město. Pan Švamberk se zeptal, zda se bude na veřejném projednání o zeleni na Západním sídlišti dne 27. 6. 2016 řešit také rozšíření parkovacích míst v této lokalitě. Myslí si, že by se mělo řešit parkování i zeleň současně. Místostarosta odpověděl, že bude určeno rozhraní mezi zelení a komunikací. Pan Švamberk řekl, že v jiných městech je zvykem parkovat na odstavném parkovišti a do centra jet městskou dopravou. V Hořovicích je bohužel zvykem parkovat přímo před domem. Pan Ludvík se zeptal na přechod u Společenského domu a v Pražské ulici u domova důchodců. Starosta odpověděl, že přechody se řeší, v Příbramské ulici už je hotový, v ulici 9. května se bude realizovat a u Společenského domu zatím není převeden pozemek na město.

Ve 21:45 hodin starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva.

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2016

ze dne 22. června 2016

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

A

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

účetní závěrku města Hořovice sestavenou k 31. 12. 2015

 

B

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

závěrečný účet města Hořovice za r. 2015 bez výhrad

 

 

C

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016

 

D

podle § 85 písm. a)

schvaluje

prodej nemovitostí  - pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2 (ul. Fügnerova)

společnosti Cymedica Holding, s. r. o., za účelem vybudování veřejného parkoviště, za kupní  cenu 554.000 Kč (1.000 Kč/m2 )

 

 

E

podle § 85 písm. a)

schvaluje

 

Nabytí nemovitostí  -

a) pozemku parcelní č. 92/15 v k. ú. Velká Víska (ul. Rpetská)

z vlastnictví manželů Jedličkových do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 2.850,- Kč

b) pozemky parcelní č. 678/3 a č. 831/23 v k. ú. Velká Víska (ul. Rpetská) z vlastnictví Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 28.800,- Kč.

 

 

 

F

podle § 84 odst. 2 písm. d)

schvaluje

aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace  MKC Hořovice 

Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.

 

 

 

G

podle § 85 písm. c)

schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci a znění veřejnoprávní smlouvy 

Návratná finanční výpomoc ve výši 680.000 Kč MAS Karlštejnsko, z. ú., IČ: 226 86 001, se sídlem Všeradice 100, k financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Hořovice. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.

 

 

H

podle § 85 písm. c)

schvaluje

poskytnutí dotace a znění veřejnoprávní smlouvy 

Dotace ve výši 300.000 Kč společnosti Zimní stadion Hořovice, s. r. o., IČ: 242 69 662, se sídlem Ke Stadionu 147/2, Hořovice na letní provoz zimního stadionu v Hořovicích. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.

 

 

CH

podle § 84 odst. 2 písm. e)

schvaluje

Ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy  

 

 

I

podle § 85, písm. c)

schvaluje

poskytnutí dotace a znění veřejnoprávní smlouvy 

Přidělení dotace ve výši 150.000 Kč organizaci Farní charita Starý Knín, která bude od 1. 7. 2016 poskytovat sociální službu – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hořovicích. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.

 

J

podle § 84 odst. 2 písm. p)

schvaluje

spolupráci s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně  znevýhodněných rodin“. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.

 

K

podle § 85, písm. c)

schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč organizaci FK Hořovicko na základě veřejnoprávní smlouvy sestavené dle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2/2016 dne 14. 4. 2016.

 

 

Karel Dudák, Miroslav Veverka                                     Dr. Ing. Jiří Peřina