Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

 

Zápis č. 2

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 14. dubna 2016 v Klubu Labe

 

Přítomni:     
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ondřej Vaculík
Jana Šrámková
Mgr. Renata Wachtlová
Mgr. Jiří Vavřička
Mgr. Zdeňka Ulčová
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Petr Bakule
Karel Dudák
Karel Červený
MUDr. Marta Jedličková
Ing. Petr Karban
Mgr. Martin Komínek
Karel Pelikán
Ing. Jan Skopeček
Jan Slaboch, Dis.
MDDr. Antonín Spal
Jarmila Gruntová
MUDr. Richard Švamberk
Miroslav Veverka
Ing. Ladislav Žalud

Program:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
 2. 1. rozpočtové opatření na rok 2016
 3. Prodej nemovitostí část pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska
  o výměře 38 m2, pozemek parcelní č. 1672 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2, pozemek parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice o výměře 258 m2,
 4. Budoucí prodej nemovitosti, část pozemku par. č. 487 v k. ú. Hořovice
  o výměře cca 20 m2
 5. Nabytí nemovitostí - bezúplatný převod pozemků parcelní č. 359/14 a č. 372/2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví města Hořovice
 6. Směna nemovitostí: pozemky parcelní č. 47/4, 47/9, 47/12, 66/3, 66/6, 66/13, 895/7 a 921/1 o celkové výměře 1.183 m2 v k. ú. Velká Víska za pozemky parcelní č. 50/1, 50/3, 55/2, 55/3 a 65/1 o celkové výměře 822 m2v k. ú. Velká Víska
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 8. Odměny členům zastupitelstva
 9. Rozdělení dotací neziskovým organizacím v oblasti poskytování sociálních a návazných služeb z rozpočtu města
 10. Rozdělení dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím z rozpočtu města
 11. Veřejné projednání investičního záměru rekonstrukce uličních chodníků
 12. Diskuse, závěr

 

Jednání zahájil a řídil starosta města.

 

Na začátku jednání bylo přítomno 20 zastupitelů.

Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

Ověřovatelkami byly jednomyslně zvoleny Mgr. Zdeňka Ulčová a Jarmila Gruntová.

Návrhová komise ve složení PhDr. Jiří Vlček, Karel Pelikán a Mgr. Petr Bakule byla také zvolena jednomyslně.

Ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva – starosta informoval, že po drobném doplnění ověřovatele K. Pelikána byl zápis ověřen a úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.

Poté přišel MUDr. Richard Švamberk a bylo celkem 21 zastupitelů.

Starosta oznámil, že na poslední chvíli byl stažen bod programu – prodej pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice. Pro tuto změnu programu bylo hlasováno s výsledkem: 20 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

Další změnou je doplnění bodu programu č. 9 – odměny členům výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva. Pro toto doplnění programu bylo hlasováno jednomyslně.

Dále dal starosta hlasovat o programu jako celku s výsledkem jednomyslně pro.

 

1.rozpočtové opatření na rok 2016

J. Skopeček měl připomínku k položce rozpočtu za opravu budovy gymnázia, kde by se současně mělo navýšit nájemného provozovateli gymnázia Středočeskému kraji. Starosta odpověděl, že s tím nemá problém, opravy budovy jsou dostatečný důvod ke zvýšení nájemného a vyzval kolegu Skopečka, aby ho podpořil při hlasování zastupitelstva kraje v této věci. Dále se pan Skopeček zeptal na investice ve Společenském domě, má za to, že by se tato nemovitost měla prodat, protože zatěžuje městský rozpočet. Starosta odpověděl, že je Společenský dům pronajatý panu Hasmanovi. Sice se provoz oživil akcemi, které zde nájemce pořádá, ale má špatný způsob placení nájmu a není vyloučeno, že bude muset být nájem ukončen. Nájemce chtěl snížení nájemného až o 75 %, což ale není možné. Vedení města chce, aby nájemní vztah pokračoval, ale ne na úkor městského rozpočtu. Dále se pan Skopeček zeptal na částky ve výdajích na sociální oblast. Paní Kebrlová odpověděla, že částka 1 mil. Kč byla už ve schváleném rozpočtu na rok 2016, nyní mají zastupitelé ke schválení rozdělení dotací na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Pan Karban měl připomínku, že takto sestavený rozpočet je dost napjatý, na sportovní halu je v rozpočtu jenom 7 mil. Kč a doplatek města bude jistě vyšší. Dále se pan Karban zeptal, proč je v rozpočtu dotace na nízkoprahové zařízení pro děti 120 tisíc Kč, když bude jeho činnost ve městě končit. Starosta odpověděl, že má rada v úmyslu nízkoprahové zařízení ve městě udržet a nízkoprah zatím funguje, proto přidělená dotace zatím v rozpočtu zůstane. Ve věci sportovní haly čekáme na rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, zda dostaneme dotaci a v jaké výši. Pokud bude potřeba navýšit příspěvek města na tuto investici, zvážíme priority dalších akcí a případně si vezmeme úvěr. Sám starosta řekl, že jednal např. s Českou spořitelnou a výše úroků je v současné době velmi výhodná. Pan Bakule se zeptal, zda není potřeba dělat výběrové řízení na úvěr pro město. Starosta odpověděl, že na úvěr ne, ale na výši úroků, která bude určitě do 2 mil. Kč – tedy zakázka malého rozsahu. Stačí tedy poptávkové řízení. Pan Skopeček řekl, že je proti zadlužování města i odloženému splátkování na další volební období. Je možné jednat o úvěrování přímo od dodavatele stavby, protože jinak nás účetnictví dožene. Starosta řekl, že nechce město zadlužovat zbytečně a i tzv. faktoring už zvažoval. Dále pan Skopeček připomínkoval 60 tisíc Kč ve výdajích za bankovní poplatky. Starosta oponoval, že už toto připomínkovala paní Wachtlová na radě a paní Šumerová zjišťovala výši poplatků s tím, že toto je nejlepší výsledek. Pan Skopeček řekl, že by v bance řekl, že přechází k jinému peněžnímu ústavu a jistě se situace změní. Starosta řekl, že není problém udělat poptávkové řízení v této záležitosti. Dále se pan Skopeček zeptal na částku za pěstounskou péči, proč nebyla už ve schvalovaném rozpočtu na tento rok. Paní Kebrlová odpověděla, že jsme na začátku roku neznali výši této částky. Jsou to peníze, které přijdou městu na účet a jsou dále vypláceny pěstounům. Paní Šumerová řekla, že stejná situace je s částkou za veřejně prospěšné práce, kterou dostaneme na účet od Úřadu práce a dále vyplácíme za odpracované veřejně prospěšné práce. Pan Karban se zeptal, proč není v rozpočtu připravena částka 4 mil. Kč na ukončení spolupráce s Městskou akciovou společností. Starosta odpověděl, že v této věci s Ing. Marešem už jednal a město chce ukázat MAS lepší a výhodnější developerský projekt, než ten nabízený Ing. Marešem. Paní Wachtlová řekla, že město má několik možností, jak s pozemky naložit. Developer může pozemek zasíťovat a rozparcelovat a přitom dát městu víc než MAS. Dále může město zasíťovat pozemky a pak je prodat. Nebo může město pozemky prodat a vlastník si je zasíťuje. Pan Karban řekl, že je to stejná situace jako současná spolupráce s MAS. Paní Wachtlová řekla, že nyní si MAS zařizuje zasíťování pozemků sama a město to nemůže ovlivnit. Pan Bakule řekl, že každá jiná varianta bude lepší než výnosy ze smlouvy s MAS. Zisk z MAS by měl přijít do městského rozpočtu formou dividend, ale víme, jak jsou dividendy vypláceny.

Poté bylo hlasováno pro 1. rozpočtové opatření s výsledkem jednomyslně pro.

 

Poté odešla Jana Šrámková, celkem bylo 20 zastupitelů.

 

Prodej nemovitostí část pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 38 m2

Paní Wachtlová uvedla, že je to stejná situace jako na minulém jednání zastupitelstva, pozemek bude využíván jako předzahrádka.

Na návrh pana Karbana se zastupitelé dohodli, aby v případě prodeje nemovitosti města byl vždy pořízen znalecký posudek o ceně obvyklé.

Poté bylo hlasováno pro prodej nemovitosti s výsledkem: 18 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.

Odešel Jan Skopeček a bylo celkem 19 zastupitelů.

Nesouhlas s prodejem pozemku parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice o výměře 258 m2

Místostarosta řekl, že si město tento pozemek ponechá a z výtěžku parkovného ve městě bude v tomto místě realizovat parkoviště. Pan Karban řekl, že je dobře, že přibude parkovišť ve městě.

Pro nesouhlas s prodejem výše uvedeného pozemku hlasovali zastupitelé jednomyslně.

 

Budoucí prodej nemovitosti, část pozemku par. č. 487 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2

Pan Červený řekl, že je u této nemovitosti nákladní rampa, tudíž není potřeba prodávat další pozemek. Starosta řekl, že bytové družstvo je solidní partner, tedy není důvod jim nevyhovět. Pan Karban řekl, že tento pozemek je téměř součást náměstí, proto chtějí zastupitelé vědět, co přesně by tam mělo být umístěno.

Pro budoucí prodej bylo hlasováno s výsledkem: 13 pro, 3 proti a 3 se zdrželi.

 

Nabytí nemovitostí - bezúplatný převod pozemků parcelní č. 359/14 a č. 372/2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví města Hořovice

Pro nabytí nemovitosti bylo hlasováno jednomyslně.

 

Směna nemovitostí: pozemky parcelní č. 47/4, 47/9, 47/12, 66/3, 66/6, 66/13, 895/7 a 921/1 o celkové výměře 1.183 m2 v k. ú. Velká Víska za pozemky parcelní č. 50/1, 50/3, 55/2, 55/3 a 65/1 o celkové výměře 822 m2v k. ú. Velká Víska

Paní Wachtlová uvedla, že jde o směnu pozemků, které jsou součástí zámeckého parku za pozemky, které jsou součástí komunikace a město je potřebuje opravovat s doplatkem 9 tisíc Kč ve prospěch ČR – Národního památkového ústavu Praha. Pro směnu hlasováno jednomyslně.

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Paní Wachtlová uvedla, že město má platnou vyhlášku o odpadech, ale změnil se zákon o místních poplatcích a to vyvolalo změnu obecně závazné vyhlášky.

Pro znění vyhlášky bylo hlasováno jednomyslně.

 

Odměny členům zastupitelstva

Starosta uvedl, že rozpočet na rok 2016 nepočítal s navýšením odměn a proto rada navrhuje ponechat odměny zastupitelům ve stávající výši.

Pro návrh bylo hlasováno s výsledkem: 18 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

 

Odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli. Návrh rady je 4.500 Kč na každý výbor s tím, že předsedové výborů rozdělí částku podle aktivity každého člena. Paní Gruntová řekla, že bude odměny rozdělovat podle účasti členů na schůzích finančního výboru. Pan Karban navrhl částku 5.000 Kč na každý výbor. Dále pan Karban řekl, že když některý člen výboru nepracuje, tak by měl předseda navrhnout výměnu člena výboru. Pan Žalud řekl, že člena výboru a současně zastupitele předseda nepotrestá tím, že mu odměnu nedá, protože se na něj stejně nevztahuje. Starosta řekl, že členové výborů dělají svoji práci jako poslání, nikoliv pro peníze. Pan Bakule navrhl způsob odměňování členů výborů, kdy by člen výboru dostával za účast na schůzi 250 Kč, s tím, že maximální částka za rok bude činit 2.000 Kč. Pan Karban podporuje tento návrh. Do konce dubna by byla odměna 5.000 Kč na výbor a od května pak bude platit způsob odměňování, navržený p. Bakulem.

Pro návrh odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši pro každý výbor 5.000 Kč a současně ukládá předsedům výborů přidělit konkrétní částky. Tento režim bude platit do 30. 4. 2016. Pro tento návrh bylo hlasováno jednomyslně.

Odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Hořovice, za práci ve výborech ve výši 250 Kč za každou osobní účast na jednání výboru, vyplácenou 1x ročně, a to do maximální výše 2.000 Kč za rok, s účinností od 1. 5. 2016. Pro tento návrh bylo hlasováno jednomyslně.

Odešel p. Žalud, bylo 18 zastupitelů.

 

Rozdělení dotací neziskovým organizacím v oblasti poskytování sociálních a návazných služeb z rozpočtu města Pan Vlček uvedl, jak komise rozdělila dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních a návazných služeb a rada tento návrh podpořila.

Pro rozdělení dotací bylo hlasováno s výsledkem: 17 pro 0 proti a 1 se zdržel.

 

 

Rozdělení dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím z rozpočtu města

Starosta uvedl, že částka k rozdělení ve schváleném rozpočtu na tento rok byla 2 mil 300 tisíc Kč, komise navrhla rozdělit částku 2 mil. a 64 tisíc Kč, tedy v rezervě zbývá 236 tisíc Kč pro dosud nepředvídatelné případy, např. postupy v soutěžích atd. Pan Pelikán řekl, že kynologové zapomněli již asi třetí rok za sebou požádat o dotaci. Mají tedy nárok si požádat? Starosta odpověděl, že požádat si mohou, otázka je, jestli jim rada vyhoví. Místostarosta řekl, že jistě bylo víc organizací, které si zapomněly požádat, je tedy otázka principu, zda budou žadatelé po termínu dostávat dotace. Starosta řekl, že chce město naopak zkrátit termín pro podávání žádostí o dotaci a současně vyúčtování minulého roku z toho důvodu, aby mohlo zastupitelstvo rozhodovat o těchto dotacích již na svém prvním jednání, které bývá zpravidla v březnu. Pan Vavřička řekl, že chce rada upravit kritéria přidělování dotací, kdy si jeden žadatel může žádat pouze z jedné kapitoly (buď na sociální služby nebo na sportovní a společenské organizace). Dále jeden žadatel, který je členem některé organizace, může dostat dotaci pouze přes organizaci (např. Sokol, Spartak, atd.) a už si nemůže žádat sám za sebe. Pan Karban se zeptal, jestli tedy oddíl stolního tenisu nedostává dotace proto, že je součástí Sokola. Pan Vavřička odpověděl, že je to tak. Pan Mraček se zeptal, jakým způsobem se vyúčtovává dotace z minulého roku, zda za každý měsíc. Paní Šumerová řekla, že jednorázově po ukončení kalendářního roku. Pro rozdělení dotací bylo hlasováno jednomyslně.

 

Veřejné projednání investičního záměru rekonstrukce uličních chodníků

Starosta uvedl veřejné projednání investičního záměru rekonstrukce uličních chodníků v konkrétních ulicích, kdy veřejné projednání bude sloužit pro podání připomínek občanů k projektové dokumentaci a tyto budou následně předány zpracovateli projektové dokumentace. Starosta dále uvedl, že jednou z podmínek dotačního titulu IROP, je splnění konkrétní průjezdnosti aut v daných lokalitách tj., že v dané ulici musí projet např. minimálně 5000 aut denně.. Architekt Robert Gavelčík společně s Ing. Gruntem představili projekt rekonstrukce chodníků. Pan Komínek se zeptal, zda nebude mít nový chodník v Příbramské ulici vliv na udržitelnost nově vybudovaného přechodu v této lokalitě. Ing. Šnajdr reagoval, že taková situace se musí jenom nahlásit na IROP. Pan Mraček se zeptal, zda se budou měnit i inženýrské sítě. Starosta odpověděl, že ano, technický odbor komunikuje se správci sítí a ČEZ bude některé sítě měnit. Pan Karban měl dotaz, zda nejde zahrnout také chodník v ulici U Nemocnice. Starosta odpověděl, že ne, ale město má příslib od vedení nemocnice, že parkoviště vybuduje během léta a pak budou upraveny chodníky. Pan Švamberk se zeptal, kdy se budou rekonstruovat chodníky na Západním sídlišti. Starosta řekl, že vzniká pasport chodníků ve městě a pak se vyhodnotí priority. Místostarosta řekl, že je zpracovaný pasport komunikací, protože se dříve dávala přednost stavu vozovek ve městě. Nyní se snažíme věnovat slabším účastníkům silničního provozu, tedy chodcům a cyklistům. Pan Veverka doplnil, že na Západním sídlišti někde chodníky úplně chybí a také v dolní části Větrné ulice. Naopak jsou místa s širokým chodníkem, kde nikdo nechodí, např. v Dolní ulici.

Zastupitelé vzali na vědomí projednání rekonstrukce chodníků jednomyslně.

 

Odešla paní Jedličková, zůstalo 17 zastupitelů.

 

Diskuse

Pan Bakule byl dotčen tím, že v minulém zápisu ze zastupitelstva nebylo výslovně napsáno, že prodej pozemku ve Fügnerově ulici zastupitelstvo stahuje z programu na základě jeho návrhu. Starosta se podivil, proč tedy nepodal námitku na začátku tohoto jednání zastupitelstva, když se řešilo ověření minulého zápisu. Pan Bakule má za to, že by bylo lepší, kdyby se pořizovaly audio nahrávky, které se umístí na web, protože zápis je podle něho nedostačující. Starosta řekl, že zastupitelstvo zrevokovalo usnesení o nahrávání svých jednání a tím pro něj tato záležitost skončila. Místostarosta řekl, že psaní zápisu je určitá redakční práce, přesný přepis toho, jak dnes rokujeme, by bylo zaznamenáno třeba na 40 stránkách a to by nikdo nechtěl číst. Zápis dává přehled toho, co podstatného se děje, zaznamenává důležité názory, které ovlivnily hlasování. Paní Wachtlová řekla, že dle § 95, odst. 1 zákona o obcích, má být v zápisu uveden počet členů zastupitelstva, pořad jednání, hlasování, průběh jednání a usnesení. Lidé často řeknou, že jejich otázka nebyla v zápisu zaznamenána. Paní Šestáková se zeptala, jestli si zastupitel může jednání nahrát. Starosta odpověděl, že ano, ale jen pro vlastní potřebu. Pan Pelikán měl připomínku, aby městská policie častěji zasahovala kolem kiosku na autobusovém nádraží. Bylo by dobře ukončit nájemní vztah se současným provozovatelem. Nájemce obchodu nelikviduje odpad ze svého podnikání a veškerý plast, papíry i směsný odpad hází do kontejnerů v okolí. Místostarosta řekl, že se uvažuje o ukončení tohoto nájmu. Pan Bakule oznámil, že ukončil své členství v ČSSD, nyní je nezávislý a spolupracuje s hnutím STAN. K tomu dodal místostarosta, že to neznamená, že by byl pan Bakule členem Hnutí nezávislých.

Poté starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva.

 

  

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 2 / 2016

ze dne 14. dubna 2016

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění

 

A

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016

 

B

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Prodej nemovitostí

část pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 38 m2 (ul. Na Okraji) manželům Janě a Jiřímu Zámkovým, Hořovice, Na Okraji 1600, za účelem zřízení předzahrádky, za kupní cenu 1.000,- Kč/ m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.

 

C

podle § 85 písm. a)

neschvaluje

prodej pozemku parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice o výměře 258 m2 ( ul. Fügnerova)společnosti Fügnerova Real, s. r. o., se sídlem Hořovice, Fügnerova 389 ani společnosti Cymedica Engineering, s. r. o, se sídlem Hořovice, Pod Nádražím 308. 

 

 

D

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Budoucí prodej nemovitosti- část pozemku parcelní č. 487 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 (ul. Anýžova) Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Beroun, za účelem vybudování vstupu do suterénních nebytových prostor domu č. p. 95, za kupní cenu 1 000 Kč / m2

 

E

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Nabytí nemovitostí - bezúplatný převod pozemků parcelní č. 359/14 a č. 372/2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví města Hořovice

 

F

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Směnu nemovitostí - pozemky parcelní č. 47/4, 47/9, 47/12, 66/3, 66/6, 66/13, 895/7 a 921/1 o celkové výměře 1.183 m2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Národní památkový ústav Praha za pozemky parcelní č. 50/1, 50/3, 55/2, 55/3 a 65/1 o celkové výměře 822 m2v k. ú. Velká Víska

ve vlastnictví města Hořovice s doplatkem 9.000,- Kč ve prospěch ČR – Národního památkového ústavu Praha

 

 

G

podle § 84 odst. 2 písm. h)

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy originálu zápisu.

 

 

H

Zastupitelstvo se seznámilo s Nařízením vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto nařízení je zvýšen maximální možný limit odměn členům zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2016 nepočítal s navýšením těchto odměn, zastupitelstvo schvaluje ponechat odměny v dosavadní výši.

CH

podle § 84, odst. 2, písm. u)

schvaluje

odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši pro každý výbor 5.000 Kč a současně ukládá předsedům výborů přidělit konkrétní částky. Tento režim bude platit do 30. 4. 2016.

 

I

podle § 84, odst. 2, písm. u)

schvaluje

odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Hořovice, za práci ve výborech ve výši 250 Kč za každou osobní účast na jednání výboru, vyplácenou 1x ročně, a to do maximální výše 2.000 Kč za rok, s účinností od 1. 5. 2016.

 

J

podle § 85, písm. c)

schvaluje

rozdělení dotací organizacím, které podaly na základě vyhlášených výběrových řízení žádost a splnily podmínky dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast“. Zároveň schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy dle přiloženého vzoru.

 

K

 

podle § 85 písm. c)

schvaluje

poskytnutí dotací nad 50 000 Kč organizacím SVČ Domeček, TJ Spartak, Sokolu, FK Hořovicko, Red Dragons, HC Cvočkaři, Jezdecké stáji Opatrný, Českému rybářskému svazu a Petru Koukalovi, zároveň schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy dle přiloženého vzoru

 

L

bere na vědomí

veřejné projednání investičního záměru rekonstrukce uličních chodníků v těchto ulicích: Valdecká – úsek od autobusového nádraží až k Palackého náměstí, Palackého náměstí, Pražská – úsek od Palackého náměstí až k autobusové zastávce u sídliště Na Okraji, Příbramská – úsek od křižovatky s ulicí Pražská až ke křižovatce s ulicí Milinovského, Vrbnovská – úsek od křižovatky s ulicí Hradební až ke křižovatce U Sv. Jana, Višňová – uliční chodníky v lokalitě sídliště, Hradební – uliční chodník podél zámecké zdi.

 

Mgr. Zdeňka Ulčová, Jarmila Gruntová                                  Dr. Ing. Jiří Peřina