Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

 

Zápis č. 2

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 4. června 2015 v Klubu Labe

 

 

Přítomni:    

             Mgr. Petr Bakule

Karel Červený

MUDr. Marta Jedličková

Ing. Petr Karban

Mgr. Martin Komínek

Jarmila Gruntová

Karel Pelikán

Dr. Ing. Jiří Peřina

Ing. Jan Skopeček

Jan Slaboch, DiS.

MDDr. Antonín Spal

   Jana Šrámková

   MUDr. Richard Švamberk

   Mgr. Zdeňka Ulčová

   Ondřej Vaculík

   Mgr. Jiří Vavřička

   Miroslav Veverka

   PhDr. Jiří Vlček

   Mgr. Renata Wachtlová

   Ing. Ladislav Žalud

 

Omluveni: Karel Dudák

 

 

Program:  1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise,

                    kontrola úkolů

               2. Účetní závěrka za rok 2014                

               3. Závěrečný účet za rok 2014 

               4. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015

               5. Návrh na rozdělení dotací zájmovým organizacím

               6. Majetkoprávní úkony
               7. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

               8. Diskuse, závěr

 

Jednání zahájil a řídil starosta města.

Na začátku jednání bylo přítomno 19 zastupitelů.

 

Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Petr Karban a Jarmila Gruntová s výsledkem hlasování: 18 pro, 0 proti a 1 se zdržel. Návrhová komise byla zvolena jednomyslně ve složení: Jiří Vlček, Marta Jedličková a Ladislav Žalud.

Starosta řekl, že žádné konkrétní úkoly z minulého zastupitelstva nevyplynuly a zastupitelům byly rozeslány doplňující informace o poskytovatelích sociálních služeb, kteří obdrželi dotace z rozpočtu města.

Starosta dále požádal o změnu pořadí projednávaných bodů, kdy vyhláška č. 1/2015 by měla být projednána před majetkoprávními úkony. Tato změna byla jednomyslně schválena. Dále byl jednomyslně schválen program jako celek.

 

Poté přišel p. Karel Červený a bylo celkem 20 zastupitelů.

 

Účetní závěrka za rok 2014 a závěrečný účet za rok 2014 

Starosta konstatoval, že hospodaření za rok 2014 skončilo s přebytkem více než 5 mil. Kč. Přezkum hospodaření, který provedl odbor finanční kontroly Středočeského kraje, byl bez nedostatků. Také finanční výbor doporučil schválit závěrečný účet i účetní závěrku. Jan Skopeček řekl, že letos by mělo být horší daňové plnění než v jiných letech a město by se na to mělo připravit. Reagovala pí Šumerová a řekla, že daňové příjmy jsou plněny velmi dobře. Poté bylo hlasováno pro účetní závěrku s výsledkem: 19 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

Pro závěrečný účet bylo hlasováno s výsledkem: 19 pro a 1 proti.

 

2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015

 

P. Karban se zeptal, proč není vidět v rozpočtovém opatření převzatá pohledávka 161 tisíc od Městského kulturního centra. Paní Šumerová řekla, že dluh bude odečten z příspěvku, který má dle smlouvy obdržet nájemce. Dále se pan Karban zeptal na splátky dluhu pana Kočárka, které také nejsou uvedeny v rozpočtovém opatření. Paní Šumerová odpověděla, že v RO jsou uvedeny pouze realizované transakce. Tedy až budou splátky zaplaceny, budou také uvedeny v RO. Dále Pan Karban se také zeptal na korekci dotace na most u Společenského domu. Místostarosta odpověděl, že o dotaci bylo žádáno dvakrát, poprvé město dotaci nedostalo, ale už se začala příprava stavebních povolení. Až na druhý pokus město dotaci obdrželo.

Poté bylo jednomyslně hlasováno pro 2. rozpočtové opatření.

 

Návrh na rozdělení dotací zájmovým organizacím

Pan zastupitel Skopeček se zeptal, jaká kritéria byla uplatněna pro rozdělování dotací, zda byla zachována kritéria nastavená v minulém volebním období, zda je ošetřeno žádání o dotace po 31. 3. a také na to, proč FK Hořovicko každý rok klesá výše příspěvku. Starosta odpověděl, že po rozdělení dotací zbyla částka 280 tisíc, která je určena na podporu mimořádných akcí, které nebyly na začátku roku známy. Jiří Vavřička doplnil, že kritéria pro přidělování dotací  jsou jednoznačná, hodnotí se počet dětí a mládeže v organizaci, počet oddílů atd. Výše dotace FK Hořovicko byla původně o 30 tisíc vyšší, ale po porovnání s ostatními organizacemi došlo ke spravedlivějšímu dělení. Pan Vavřička řekl, že dochází k narovnání fotbalu a ostatních sportů. Např. členové florbalu dostávají 1200 Kč na člena a fotbalisté více než 4000. V minulosti byl rozdíl mnohem větší. Pan zastupitel Červený měl připomínku k zimnímu stadionu, kdy město finančně podporuje jeho činnost, ale Zimní stadion s. r. o. podle něj nepolní podmínky smlouvy o dotaci a nedodržuje rozsah veřejného bruslení. Ačkoliv je v rozpisu hodina pro veřejnost, je ve skutečnosti stadion vyhrazen pro individuální bruslaře. Jiří Vavřička k tomu řekl, že jednal s Ing. Jíchou, podle něho je rozsah hodin pro veřejnost dodržován, ale ne v atraktivním čase. Jednání s provozovatelem bude dále v tomto směru pokračovat, Ing Jícha slíbil nápravu.

Hlasování pro rozdělení dotací zájmovým organizacím bylo s výsledkem:           18 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Paní zastupitelka Wachtlová uvedla obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o omezení provozní doby pohostinství, ve které se upravuje provozní doba v pracovní dny od 6 do 24 hodin a v pátek, sobotu a dny před dny pracovního volna od 6 do 2 hodin ráno, na Nový rok pak až do 5 hodin ráno. Provoz zahrádek je do 22 hodin. Paní Wachtlová řekla, že se zde střetává právo podle č. 26 Listiny základních práv a svobod právo provozovat a dále dle článku 36 „Listiny“ právo tuto činnost omezit. Dle soudů i ombudsmana se střetává právo provozovat s právem na soukromí, ochranu pokojného bydlení, spánku a rodinného života v širším smyslu. Tato obecně závazná vyhláška umožňuje ve všední dny volnost a svobodu podnikání 18 hodin a v pátek a v sobotu 20 hodin denně a chrání právo na soukromí 6 hodin, v pátek a sobotu 4 hodiny. Takto je třeba vyhlášku chápat. Dle zákona o obcích obec může tuto vyhlášku vydat, pokud by mohl být ohrožen pokojný stav. Pan zastupitel Skopeček si myslí, že není třeba vyhláška, na noční neklid stačí městská policie. Myslí si, že regulací se lidi nevychovají. Pan Karban řekl, že vyhlášku projednal i kontrolní výbor a doporučuje zastupitelům nepřijímat ji. Myslí si, že je možné regulovat jinak, než omezením provozní doby a je třeba projednat s provozovateli. Pan Karban je osobně dotčen tím, že je ve vyhlášce lokalita Sklenářka. Pan zastupitel Bakule se zeptal paní Wachtlové, zda je možné regulovat jen určité lokality, jestli to není diskriminační. Myslí si, že to bude velký tlak na městkou i státní policii, když ve 2 hodiny ráno vyjde najednou z podniku cca 150 lidí. Starosta řekl, že jednali společně s městskou policií i Policií ČR a oba velitelé tuto vyhlášku vítají. Sice jim přináší práci, ale budou se s tím muset poprat. Paní Wachtlová odpověděla panu Bakulemu, že dle judikatury ústavního soudu lze ve městě plošně zakázat pouze prostituci. Pan Karban se znovu zeptal, proč je ve vyhlášce uvedena lokalita Sklenářka. Starosta mu odpověděl, že chápe jeho lokální zájem. Každý má ve svém okolí nějaký problém, ale úkolem politika je řešit situaci v celém městě nikoliv svůj lokální zájem. Paní místostarostka řekla, že minulý rok byla na Sklenářce v noci tak hlučná hudební produkce, že si lidé v Hořovicích mysleli, že je diskotéka ve Společenském domě. Starosta řekl, že podobná vyhláška je i v Berouně, ale podstatně tvrdší omezení provozní doby. Pan zastupitel Žalud oponoval panu Bakulemu proti tomu, že se všichni v noci vyhrnou ven najednou. Místostarosta se zeptal, koho skutečně v Hořovicích vyhláška omezuje. Dnes nemá ve všední den snad žádná restaurace otevřeno do 24 hodin. Škoda, že hotel Zelený strom nemá otevřeno v neděli. Restaurace na Sklenářce si může požádat o výjimku. Je to také otázka ohleduplnosti, aby ostatní lidé mohli alespoň 4 hodiny v klidu spát. Čím déle lidé konzumují alkohol, tím je to horší. Ve dvě hodiny v noci chodí ještě po dvou, ale ve čtyři ráno už téměř po čtyřech. Paní místostarostka řekla, že bydlí na sídlišti Višňovka a každý den vstává ve 4.30 hodin a ráda by se o víkendu vyspala.

Pan Pavlovský řekl, že není třeba vyhláška, když má město městskou policii. Ta přeci stačí na zřízení pořádku v noci. Místostarosta mu odpověděl, že zrovna jeho zná v podnapilém stavu a není třeba být pokrytcem. Pan Pavlovský se nechová tak, že by chtěl respektovat městskou policii. Na dotaz, proč neslouží městská policie nepřetržitě starosta řekl, že kvůli kamerovému systému bude MP posílena a do budoucna bude sloužit nepřetržitě. Ing. Mraček řekl, že by se měly organizovat besedy o prevenci kriminality. Pan Rissel se zeptal, zda vyhláška řeší i používání pyrotechniky. Starosta odpověděl, že tato ne, možná je to podnět pro příští vyhlášku. Dále starosta řekl, že by byl rád, kdybychom nepotřebovali ani vyhlášky ani městskou policii. Ale žijeme v této realitě a osobně nechce podporovat alkoholismus a toxikomanii.

Pro obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 bylo hlasováno s výsledkem:                  12 pro, 6 proti a 2 se zdrželi.

 

Poté odešla místostarostka Šrámková a zastupitel Skopeček, zůstalo 18 zastupitelů.

 

Majetkoprávní úkony

- Pro prodej pozemku parcelní č. 874 / 12 o výměře 15 m2 v k. ú. Hořovice (ul. Jílová) manželům Dolenským bylo hlasováno jednomyslně.

- Pro prodej části pozemku parcelní č. 1514 / 2 o výměře cca 88 m2 v k. ú. Hořovice

(ul. Masarykova) společnosti Pekárna – cukrárna Hořovice, s. r. o., za účelem

 zlepšení obslužnosti areálu provozovny, za kupní cenu 500 Kč / m2 bylo hlasováno s výsledkem: 17 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

  • Bezúplatný převod nemovitosti pozemku parcelní č. 919 o výměře 193 m2   v k. ú. Velká Víska NH Hospital, a. s., za účelem vybudování a provozování parkovací plochy pro osobní vozidla pro klienty nemocnice.

Starosta řekl, že vzhledem ke změně legislativy, je dnes možné, aby nemocnice vybudovala parkoviště nejen pro 99 aut, ale pro 250 aut. Proto je navrhován převod dalšího menšího pozemku, pro který město nemá jiné  využití. Pan Karban se zeptal, proč ve smlouvě o bezúplatném převodu není uveden časový horizont vybudování parkoviště. Paní Wachtlová řekla, že společnost NH Hospital ujistila město o začatém územním rozhodnutí. Smlouva je dohoda dvou stran a město sice může schválit smlouvu v jiném znění, ale je možné, že druhá strana tuto smlouvu nepodepíše. Místostarosta řekl, že NH Hospital je velký a solidní partner města a stavební řízení na výše zmíněné parkoviště je započato. Pan zastupitel Vlček řekl, že je v obecném zájmu zřízení tohoto parkoviště. Těžko určit přesný termín vybudování parkoviště. Pan Karban řekl, že by čekal lepší přípravu smlouvy. Pro bezúplatný převod p. p. č. 919 o výměře 193 m2bylo hlasováno s výsledkem: 15 pro, 1 proti a 2 se zdrželi.

  • Nabytí nemovitostí  - bezúplatný převod pozemků parcelní č. 895 / 2 a č. 895 / 15 v k. ú. Velká Víska a pozemku parcelní č. 1898 / 2 v k. ú. Hořovice z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví města Hořovice. Výsledek hlasování: jednomyslně pro.
  • Pro bezúplatný převod stavby technického vybavení s pozemkem parcelní č. 70 / 1, stavby technického vybavení s pozemkem parcelní č. 70 / 2 a pozemku parcelní č. 71 v k. ú. Hrachoviště z vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany do vlastnictví města Hořovice a současně pro bezúplatný převod lesních pozemků parcelní č. 83 / 9 a 83/10 v k. ú. Chaloupky v Brdech z vlastnictví České republiky – VLS Praha, a. s., do vlastnictví města Hořovice. Výsledek hlasování: jednomyslně pro.
  • Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Veřejné osvětlení – Rekonstrukce aut. nádraží B. Němcové“ na pozemcích parcelní č. 438 / 1, 750 / 6, 750 / 7, 768 / 4 a 768 / 7 v k. ú. Hořovice. Výsledek hlasování: jednomyslně pro.

 

Diskuse

Pan Karban řekl, že by bylo potřeba lépe zveřejňovat investiční akce i dotace na webu města. Starosta odpověděl, že probíhá modernizace webových stránek města a vše bude napraveno. Pan Mraček se zeptal na aktualizaci strategického plánu města, jak se určuje míra jednotlivých rizik, jaká je metodika atd. Místostarosta doporučil panu Mračkovi, aby přišel na radnici za ním a hlavně za Mgr. Plecitou, která strategický plán administruje.

Poté starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva.

 

 

USNESENÍ

Zastupitelstva města Hořovice

č. 2/2015

ze dne 4. června 2015

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

 

A

podle § 84 odst., písm. 2 b)

schvaluje

 účetní závěrku za rok 2014

 

                 

B

podle § 84, odst., písm. 2b

schvaluje

závěrečný účet města Hořovice za rok 2014 bez výhrad

 

C

podle § 84, odst., písm. 2b

schvaluje

2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015

 

 D 

podle § 85, písm. c)

schvaluje

poskytnutí dotací zájmovým organizacím nad 50 000 Kč.  Současně zastupitelstvo schvaluje smlouvy na poskytnutí těchto dotací

 

 

E

dle § 85 písm. a)

schvaluje

prodej nemovitostí:

1) pozemku parcelní č. 874 / 12 o výměře 15 m2 v k. ú. Hořovice (ul. Jílová) manželům MUDr. Kataríně Dolenské, bytem Hořovice, Jílová 1386 a Mgr. Ing. Petru Dolenskému, MPA, bytem Králův Dvůr, Nad Stadionem 343, za účelem rozšíření zahrady, za kupní cenu 400 Kč / m2.

2) části pozemku parcelní č. 1514 / 2 o výměře cca 88 m2 v k. ú. Hořovice (ul. Masarykova) společnosti Pekárna – cukrárna Hořovice, s. r. o., za účelem zlepšení obslužnosti areálu provozovny, za kupní cenu 500 Kč / m2. Přesná výměra bude známá po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.

F

podle § 85 písm. a)

a) Bezúplatný převod nemovitosti pozemku parcelní č. 919 o výměře 193 m2   v k. ú. Velká Víska NH Hospital, a. s., za účelem vybudování a provozování parkovací plochy pro osobní vozidla pro klienty nemocnice. Smlouva o bezúplatném převodu je v příloze.

 

b) Nabytí nemovitostí  

1) bezúplatný převod pozemků parcelní č. 895 / 2 a č. 895 / 15 v k. ú. Velká Víska a pozemku parcelní č. 1898 / 2 v k. ú. Hořovice z vlastnictví České republiky – ÚZSVM Praha do vlastnictví města Hořovice

 

2) bezúplatný převod stavby technického vybavení s pozemkem parcelní č. 70 / 1, stavby technického vybavení s pozemkem parcelní č. 70 / 2 a pozemku parcelní č. 71 v k. ú. Hrachoviště z vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany do vlastnictví města Hořovice

 

3) bezúplatný převod lesních pozemků parcelní č. 83 / 9 a 83 / 10 v k. ú. Chaloupky v Brdech z vlastnictví České republiky – VLS Praha, a. s., do vlastnictví města Hořovice

 

G

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Veřejné osvětlení – Rekonstrukce aut. nádraží B. Němcové“ na pozemcích parcelní č. 438 / 1, 750 / 6, 750 / 7, 768 / 4 a 768 / 7 v k. ú. Hořovice dle přílohy originálu zápisu

 

 

H

 podle § 84 odst. 2 písm. h)

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2015 o omezení provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice dle přílohy originálu zápisu

 

 

 

Ing. Petr Karban, Jarmila Gruntová                                  Dr. Ing. Jiří Peřina

 

Příloha č. 1 zápisu 2/2015 ze 4. června 2015

 

Specifikace bodu D usnesení: schválení poskytnutí dotací zájmovým organizacím nad 50 000 Kč. Současně zastupitelstvo schvaluje smlouvy na poskytnutí těchto dotací.


Seznam organizací, které obdržely dotaci města Hořovice

vyšší než 50 tisíc Kč (v tis. Kč)

           
                 

SVČ DOMEČEK

         

65

 

FK HOŘOVICKO

         

470

 

TJ SPARTAK

         

430

 

SOKOL

           

90

 

RED DRAGONS

         

110

 

HASIČI

           

70

 

ZIMNÍ STADION

         

500