Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigace

Obsah

Z á p i s č. 5

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 6. listopadu 2014 v v sále radnice

 

Přítomni:

Mgr. Petr Bakule

Karel Červený

Karel Dudák

Jarmila Gruntová

MUDr. Marta Jedličková

Ing. Petr Karban

Mgr. Martin Komínek

Karel Pelikán

Dr. Ing. Jiří Peřina

Ing. Jan Skopeček

Jan Slaboch, DiS.

MDDr. Antonín Spal

Jana Šrámková

MUDr. Richard Švamberk

Mgr. Zdeňka Ulčová

Ondřej Vaculík

Mgr. Jiří Vavřička

Miroslav Veverka

PhDr. Jiří Vlček

Mgr. Renata Wachtlová

Ing. Ladislav Žalud

 

Program:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, volba mandátové
  a volební komise
 2. Složení slibu zastupitelů
 3. Volba, starosty, místostarostů a členů rady
 4. Schválení odměn členů zastupitelstva
 5. Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru
 6. Pověření místostarosty zastupováním starosty
 7. Delegace zástupců obce na valnou hromadu obchodních společností
 8. Návrh zástupců obce do ostatních orgánů obchodních společností
 9. Diskuse, závěr

 

 1. Jednání zahájil starosta města Ondřej Vaculík.

  Dosavadní starosta města Ondřej Vaculík přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva i občany města a konstatoval, že po komunálních volbách, které se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014 nebyla podána stížnost na volby a proto bylo v řádném termínu svoláno ustavující zasedání Zastupitelstva města Hořovice. Konstatoval, že je přítomno všech 21 zvolených zastupitelů města.

  Poté dosavadní starosta Ondřej Vaculík předal vedení ustavujícího zasedání zastupitelstva nejstaršímu zastupiteli, tzv. doyenovi, Ing. Ladislavu Žaludovi.

  Ing. Žalud též přivítal všechny přítomné zastupitele i občany města. Konstatoval, že v komunálních volbách získalo nejvíce hlasů Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst s pěti mandáty, Česká strana sociálně demokratická se čtyřmi mandáty, Občanská demokratická strana se třemi mandáty, Komunistická strana Čech a Moravy se třemi mandáty, Politické hnutí ANO 2011 se dvěma mandáty, TOP 09 s podporou Hořováků se dvěma mandáty, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová s jedním mandátem a MY PRO MĚSTO s jedním mandátem. Dále Ing. Žalud konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva bylo svoláno řádně a včas dle zákona o obcích.

  Ing. Žalud přečetl program, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

  Poté Ing. Žalud přednesl návrh, že zápis z ustavujícího zastupitelstva bude zapisovat Lenka Redrová, ověřovateli budou Karel Červený a Karel Dudák, volební a mandátová komise bude pracovat ve složení Miroslav Veverka předseda, Mgr. Petr Bakule a MDDr. Antonín Spal členové a návrhová komise bude pracovat ve složení PhDr. Jiří Vlček předseda, Mgr. Jiří Vavřička a Mgr. Zdeňka Ulčová jako členové. Pro všechny tyto návrhy bylo hlasováno jednomyslně všemi zastupiteli.

  Poté Ing. Žalud přečetl slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Zastupitelé jednotlivě přistoupili a potvrdili tento slib slovem „slibuji“ a podpisem a obdrželi osvědčení zastupitele města. Vedoucí zasedání konstatoval, že všichni zastupitelé složili slib bez výhrad a mohou se ujmout svého mandátu.

  Ing. Skopeček podal návrh, aby z jednacího řádu zastupitelstva byl vypuštěn časový limit 3 min. k jednomu tématu a pouze 2 opakování k témuž. Pro tento návrh bylo hlasováno s výsledkem: 7 pro, 11 proti a 3 se zdrželi.

  Ing. Žalud podal návrh, aby se hlasovalo o složení rady jako celku a veřejně.

  Ing. Skopeček podal protinávrh, aby se hlasovalo o členech rady jednotlivě a tajnou volbou.

  Pro návrh tajné volby bylo hlasováno s výsledkem: 4 pro, 14 proti a 3 se zdrželi.

  Pro návrh hlasovat o členech rady jednotlivě bylo hlasováno s výsledkem: 2 pro, 15 proti a 4 se zdrželi.

  Ing. Žalud upřesnil Ing. Skopečkovi, že jednací řád zastupitelstva se neschvaluje a ani nebyl na programu jednání. Dnes se hlasuje pouze o jednacím řádu dnešního jednání zastupitelstva - výsledek hlasování: 16 pro, 3 proti a 2 se zdrželi.

  Poté se hlasovalo o původním návrhu – hlasovat o radě jako celku a to veřejně. Výsledek hlasování: 18 pro, 3 proti.

  Předseda mandátové a volební komise pan Veverka se ujal samotné volby členů rady. Přečetl návrh: Dr. Ing. Jiří Peřina za starostu, Ondřej Vaculík za místostarostu uvolněného, Jana Šrámková za místostarostu neuvolněného a za ostatní členy rady Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Renata Wachtlová, Mgr. Jiří Vavřička a PhDr. Jiří Vlček.

  Ing. Skopeček řekl, že se nehlasovalo o počtu místostarostů a že neví, jak chce Dr. Ing. Peřina zvládnout funkci náměstka hejtmana Středočeského kraje pro finance, když pracuje s rozpočtem 16 mld. Kč a funkci starosty města Hořovice. Dr. Peřina odpověděl, že souběh těchto dvou funkcí není protizákonný. On sám vidí výhodu ve spojení kraje a města, spojení se zastupitelstvem a výbory kraje. Náměstek hejtmana pro oblast financí je výhodou a sám bude dohlížet na práci týmu. Odbor finanční na kraji pracuje tak dobře, že není nutná jeho neustálá přítomnost na krajském úřadě. Současný hejtman Petera byl starostou Nymburka a zvládal to bez problémů. Ing. Skopeček řekl, že hejtman Petera v těchto komunálních volbách nekandidoval. Ing. Skopeček si myslí, že je rozdíl mezi radním pro kulturu a radním pro finance. Nechápe, proč není starosta z vítězného Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. ODS nebude moci podpořit některé členy rady, které by v samostatné volbě podpořilo, právě kvůli volbě rady jako celku. Dr. Peřina na to odpověděl, že v minulém volebním období byla vítězem voleb ČSSD, ale ODS měla starostu. Tuto podmínku mělo letos ČSSD, pro praktické spojení mezi městem a krajem. Ing. Skopeček na to řekl, že HNHROM letos vyhrálo velmi významně a ODS chtěla podpořit jejich starostu. Dosavadní starosta Vaculík řekl, že má radost, jak Ing. Skopeček kladně hodnotí úspěch HNHROM. A také je rád, že koalice bude širší. Řekl, že s ODS po volbách jednali o spolupráci, ale nároky ze strany ODS byly příliš velké. Proto byla podepsána koaliční dohoda s ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Ing. Žalud řekl, že v právě složeném slibu zastupitelé řekli, že budou sloužit městu Hořovice a nyní se hádají politicky. „Posuzujme lidi, jací jsou a ne podle barvy a politické příslušnosti. Jsme v obci, tak se tak i chovejme“, řekl Ing. Žalud. Mgr. Wachtlová se k tomuto názoru připojila s tím, že obecní správa je o lidech, proto není třeba takto prodlužovat čas jednání, čas je cenný. Dále řekla, že zastupitelé nenesou odpovědnost za práci pana Peřiny, ale každý nese odpovědnost sám za sebe a svoji práci. Jestli má pan Skopeček personální návrhy, ať je přednese. K tomu Ing. Skopeček řekl, že ODS chtěla tři členy rady a myslí si, že je to přiměřené volebním výsledkům. Poté pan Veverka ukončil rozpravu a přistoupil k hlasování o složení rady: Dr. Ing. Jiří Peřina za starostu, Ondřej Vaculík za místostarostu uvolněného, Jana Šrámková za místostarostu neuvolněného a za ostatní členy rady Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Renata Wachtlová, Mgr. Jiří Vavřička a PhDr. Jiří Vlček. Hlasováno s výsledkem: 17 pro, 3 proti a 1 se zdržel.

  Poté Ing. Žalud předal vedení zasedání nově zvolenému starostovi Dr. Ing. Jiřímu Peřinovi. Dr. Peřina poděkoval voličům za zvolení a všem zastupitelům, kteří podpořili jeho na funkci starosty a také místostarosty a členy rady. Poté vyzval oba místostarosty, aby s ním usedli u řídícího stolu (oni tak učinili).

  Dalším bodem programu bylo stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena

  zastupitelstva obce ve výši dle přílohy originálu zápisu. Odměna bude poskytována ode dne

  přijetí tohoto usnesení a v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna

  náležet ode dne složení slibu.

  V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do

  funkce V případě kumulací funkcí bude vyplácena jen odměna vyšší.

  Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti a 3 se zdrželi.

   

  Následovalo zřízení výboru finančního a kontrolního.

  Kontrolní výbor: předseda, Ing. Petr Karban, členové Mgr. Petr Bakule, Ing. František Mraček, Mgr. Radka Druláková, PhD., Prof., PhDr. Hynek Jeřábek, Csc.

  Finanční výbor: předsedkyně Jarmila Gruntová, členové Ing. Roman Liprt, Ing. et ing. Jan Skopeček, Vlasta Hainová, Miroslav Sojka.

   

   

  Ing. Skopeček podal protinávrh – do kontrolního výboru pana Hokra a Evu Kaufmanovou a do finančního výboru Miloše Koželuha. Pro tento protinávrh hlasováno s výsledkem: 4 pro, 13 proti a 4 se zdrželi.

  Pan Pelikán řekl, že by se měl stanovit počet členů výborů, aby jich nebylo příliš. Pro návrh 5 členů kontrolního výboru a 5 členů finančního výboru bylo hlasováno s výsledkem: 18 pro, 0 proti a 3 se zdrželi.

  Dále bylo hlasováno pro kontrolní výbor v původně navrhovaném složení. Výsledek hlasování: 16 pro, 3 proti a 2 se zdrželi.

  Pro finanční výbor v původně navrhovaném složení bylo hlasováno s výsledkem: 16 pro, 1 proti a 4 se zdrželi.

  Poté přečetl dr. Vlček návrh usnesení o výborech a bylo znovu hlasováno s výsledkem. 18 pro, 0 proti a 3 se zdrželi.

   

  Dalším bodem programu bylo pověření místostarosty Ondřeje Vaculíka zastupováním starosty (dle § 73, odst. 3 a § 79, odst. 1). Výsledek hlasování – jednomyslně pro.

   

  Dále zastupitelstvo projednalo delegaci zástupců obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast: do Hořovické teplárenské, s. r. o. Mgr. Jiřího Vavřičku, do společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu

  a do Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu.

  Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

   

  Pak zastupitelé hlasovali o návrhu zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností,

  v nichž má obec majetkovou účast: do dozorčí rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Janu Šrámkovou a do dozorčí rady Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Ondřeje Vaculíka.

  A také schválení pana Karla Pelikána určeným zastupitelem pro územní plán.

  Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti a 4 se zdrželi.

   

  Diskuse

  Ing. Skopeček řekl, že je smutné, že nejsilnější opoziční strana nemá svého zástupce v kontrolním výboru. Dále gratuloval starostovi a členům rady ke zvolení a ujistil přítomné, že ODS bude konstruktivní opozice. Dr. Peřina reagoval, že koalice nabídla Ing. Skopečkovi předseda kontrolního výboru, ale on tuto funkci odmítl. Chtěl předsedu finančního výboru, ale tu nezískal. Poté starosta ukončil diskusi, poděkoval všem přítomným za účast a řekl, že se těší na setkání v prosinci, kdy bude zastupitelstvo schvalovat rozpočet.

 

 


 

Usnesení ustavujícího

Zastupitelstva města Hořovice

č. 5/2014

ze dne 6. listopadu 2014

 

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

 

 

A

podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedené zákona

bere na vědomí

složení slibu všemi členy zastupitelstva

 

 

B

podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb.

volí

z řad svých členů

za starostu

Dr. Ing. Jiřího Peřinu

za místostarostu uvolněného

Ondřeje Vaculíka

za místostarostu neuvolněného

Janu Šrámkovou

Za členy rady:

Mgr. Zdeňku Ulčovou

Mgr. Renatu Wachtlovou

Mgr. Jiřího Vavřičku

PhDr. Jiřího Vlčka

 

 

C

podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)

stanovuje

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši dle přílohy originálu zápisu. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. V případě kumulací funkcí bude vyplácena jen odměna vyšší.

 

D

§ 84, odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb.

zřizuje

výbor finanční a kontrolní, stanovuje počet členů na 5 a volí za jejich členy:

Kontrolní výbor: předseda, Ing. Petr Karban

Členové Mgr. Petr Bakule, Ing. František Mraček, Mgr. Radka Druláková, PhD., Prof., PhDr. Hynek Jeřábek, Csc.

Finanční výbor: předsedkyně Jarmila Gruntová

Členové Ing. Roman Liprt, Ing. et ing. Jan Skopeček, Vlasta Hainová, Miroslav Sojka

 

E

podle § 104, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

pověřuje

místostarostu Ondřeje Vaculíka zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).

 

 

F

podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb.

deleguje

zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast: do Hořovické teplárenské, s. r. o. Mgr. Jiřího Vavřičku, do společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu a do Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu.

 

G

podle § 84, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000 Sb.

navrhuje

zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast: do dozorčí rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Janu Šrámkovou a do dozorčí rady Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Ondřeje Vaculíka.

 

H

podle § 47, odst. 1, zákona 183/2006 Sb.

schvaluje

pana Karla Pelikána určeným zastupitelem pro územní plán

 

 

Karel Červený, Karel Dudák                                    Dr. Ing. Jiří Peřina