Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Obsah

 

 

Z á p i s    č. 2

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo
1. dubna 2009


v sále radnice


Přítomni:
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský
Jana Šrámková, místostarosta
JUDr. Dana Heřboltová
Mgr. Zdeňka Ulčová
Miloš Koželuh
PhDr. Jiří Vlček
Ing. Michal Palouš
Ing. Jindřich Lukavský
Ing. Václav Pomma,
Ing. Jaroslav Vyhnal
Miroslav Veverka
Ing. Vladimír Votruba
Ing. Ladislav Žalud
Bohumil Taraba

Omluveni:
MUDr. Marta Jedličková
MVDr. Miloš Urban
MUDr. Richard Švamberk
MVDr. Jan Tůma
Ondřej Vaculík
Ing. Jan Skopeček


Program:

Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, ověření zápisu
z předchozího jednání
Převod objektu Městské mateřské školy do majetku města
Zřízení termínovaného účtu
Schválení finanční spoluúčasti města na 2. etapě rekonstrukce školky
Usnesení a závěr


Jednání zahájil a řídil starosta města.


1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, ověření zápisu z předchozího jednání

Na začátku jednání bylo přítomno 15 zastupitelů.

Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Michal Palouš
Miroslav Veverka

Návrhová komise zvolena ve složení: PhDr. Jiří Vlček
Ing. Václav Pomma
Bohumil Taraba

Program jednání byl schválen jednomyslně..
Dále bylo konstatováno, že zápis z minulého jednání byl ověřen Ing. Paloušem
a Ing. Vyhnalem a lze jej považovat za schválený.

2. Bezúplatné nabytí nemovitostí – objektu Městské mateřské školy do majetku města od Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství a tělovýchovy.

3. Zřízení termínovaného účtu s dobou uložení na 6 měsíců.

4. Souhlas s finanční spoluúčastí na realizaci Rekonstrukce školky – 2. etapa.
2. etapa rekonstrukce je plánována na rok 2010 a její celkové náklady budou činit 23.553.372,- Kč včetně DPH. Finanční spoluúčast města Hořovice bude 10 %
z této částky.

5. Hlasování o usnesení zastupitelstva
Usnesení bylo přečteno předsedou návrhové komise PhDr. Vlčkem a předloženo
zastupitelům k hlasování. Pro usnesení hlasovalo jednomyslně všech 15 zastupitelů.Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 1. dubna 2009
č. 2/2009


Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

A
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhoduje


o majetkoprávních úkonech takto:
Bezúplatné nabytí nemovitostí
1) pozemkové parcely č. 2282/16 o výměře 4028 m2 , zahrady
pozemkové parcely č. 2282/20 o výměře 1620 m2 , ostatní plochy
pozemkové parcely č. 2282/21 o výměře 1358 m2 , ostatní plochy
parcela č. 2282/96 o výměře 1492 m2 , zastavěné plochy a nádvoří
pozemkové parcely č. 2282/97 o výměře 854 m2 , ostatní plochy
parcely č. 2282/163 o výměře 36 m2 , zastavěné plochy a nádvoří
2) objektu občanské vybavenosti č.p. 869 na p. 2282/96
garáže na p. 2282/163 bez čp/če zapsaných na listu vlastnictví č. 2031 pro kat. území Hořovice 645371 obec Hořovice v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště v Berouně
od Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství a tělovýchovy,
se sídlem Sámova 3, Praha 10, za účelem majetkoprávního vypořádání,
se závazky následujícího znění:

Nabyvatel se zavazuje, že nemovitosti budou do budoucna využívány výlučně k provozu veřejně prospěšné činnosti na úseku sociálních nebo humanitárních služeb a k výchově a vzdělávání. Dále prohlašuje, že nemovitosti nebudou využívány ani pronajímány ke komerčním účelům.
Nabyvatel se zavazuje, že o nemovitosti bude řádně pečovat, bude je užívat k výchově a vzdělávání po dobu 10 let ode dne vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva a po tuto dobu je nepřevede do vlastnictví třetí osoby. Uvedené omezení neplatí v případě změny účelu při zachování využití nemovitostí ve veřejném zájmu. V případě porušení uvedených závazků se nabyvatel zavazuje, že odvede do státního rozpočtu prostřednictvím Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství a tělovýchovy, případně jeho právního nástupce, částku odpovídající ceně zjištěné, kterou měly nemovitosti ke dni bezúplatného převodu dle platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této částky do státního rozpočtu by pak nabyvatel mohl nakládat s nemovitostmi dle svého uvážení.


B
podle § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
souhlasí
se zřízením termínovaného účtu s dobou uložení na 6 měsíců..C
podle § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
souhlasí

s finanční spoluúčastí na realizaci akce Rekonstrukce školky v Hořovicích - 2.etapa
plánovanou v roce 2010, jejíž celkové náklady budou činit 23.553.372,- Kč včetně DPH.
Finanční spoluúčast města Hořovice bude 10% z této částky.

Ing. Michal Palouš, Miroslav Veverka                               Mgr. Luboš Čížek