Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

VYBRANÉ ZÁKONY Zde jsou k nahlédnutí plná znění některých vybraných zákonů:

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

  • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce
  • Jednací řád zastupitelstva zde ke stažení (11.12.2017)