Město Hořovice
Hořovice

Datová schránka

adresa datové schránky: yjmbxfn

Formáty datových zpráv pro podání na úřad:

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:

 • pdf (Portable Document Format)                                         
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document) 
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)     
 • odp (Open Document Presentation) 
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format) 
 • doc (MS Word Document) 
 • xls (MS Excel Spreadsheet) 
 • ppt (MS PowerPoint Presentation) 
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics) 
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)  
 • mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 
 • wav (Waveform Audio Format)