Město Hořovice
Hořovice

Zahraniční spolupráce

Spolupráce s partnerským městem Gau-Algesheim

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

Most z Gau-Algesheimu do Čech           

článek v originále

1

Na obrázku zleva:
Místostarosta města Gau-Algesheiml Clausfriedrich Hassemer, president zemského sněmu  spolkové země Porýní Falc Joachim Mertes a starosta svazku obcí Gau-Algesheim Dieter Linck ukazují na mapě nové partnerské město Hořovice ve středních Čechách.
Foto: Thomas Schmidt

Svaz obcí Gau-Algesheim

Podle Bingenu (město) navázal svazek obcí Gau-Algesheim, druhý komunální útvar spolkové země Porýní-Falc, oficiální kontakty ve středních Čechách. Tento fakt byl dostatečným důvodem k tomu, aby prezident zemského sněmu Joachim Mertes, současně jako prezident partnerského spolku Porýní Falc – Střední Čechy, na radnici svazku obcí GA vysvětlil historické a politické podněty ke spolupráci obou regionů. Aby smlouva o spolupráci byla naplněna skutečným „živým“ obsahem, je úkolem pro starostu svazku Dietera Lincka a místostarostu Clausfriedricha Hassemera.

Přibližně 40 zástupců osmi svazků obcí (komun) představilo oběma pánům obsáhlý program na rok 2015. Mezi jiným je plánována fotovýstava svazku obcí GA, vystoupení církevního pěveckého sboru Christian-Erbach a společný letní tábor mladých hasičů v Hořovicích. Od 2. do 4. října povede cesta občanů z GA do středočeského města – popudem k tomu je Cibulový jarmark. Hosté z Hořovic se na konci června zúčastní fotbalového turnaje základních škol svazku obcí GA.

Noví přátelé

Ve středních Čechách nalezl Svazek obcí Gau-Algesheim nové přátele.

Hořovice leží mezi Plzní a Prahou, mají cca 6500 obyvatel a obdržely – stejně jako Gau-Algesheim – městská práva od císaře Karla IV.
Tento region v jihozápadní části středních Čech se vyznačuje množstvím historických památek a dosud nedotčenou přírodou.

Na informativní přednášce se prezident Zemského sněmu Joachim Mertes seznámil s návrhem partnerství na akceptovatelných základech komunálních vztahů. Mertes nastínil složité vztahy mezi Německem a Českou republikou, nyní zvládnutá dvě století války, vysídlení a kulturního útlaku.

Dlouhodobá perspektiva

Předseda zemského sněmu vyzval ke vzájemnému úsilí o důvěru a stabilní budoucnost.
„S národními útvary Evropa nemůže existovat,“ potvrdil Mertes. Při zřeknutí se změn na hranicích mezi státy se nabízí mír v dlouhodobé perspektivě také ve východní Evropě. Vztahy se středními Čechami jsou zasazeny do spolupráce s Burgundskem a polským regionem Opole.

Velké naděje klade Mertes do setkávání občanů z Porýní-Falc a Čech. „Nestačí, když si pomáhají jen správní instituce.“  Partnerství proto vyžaduje komunální základ. Svazku obcí adresoval Mertes vzkaz: „To, co zde nyní děláte, je pro Evropu důležité.“ Partnerství obohatí oba regiony. 

Gau-Algesheimer Brückenschlag nach Böhmen 

Von Klaus Rein

VG GAU-ALGESHEIM - Nach Bingen ist die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim das zweite kommunale Gebilde in Rheinland-Pfalz, das offizielle Kontakte zu Mittelböhmen aufgenommen hat. Grund genug für Landtagspräsident Joachim Mertes als Präsident des Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz/Mittelböhmen, im VG-Rathaus die historischen und politischen Beweggründe für den Brückenschlag zwischen beiden Regionen zu erläutern. Die Partnerschaft mit Horovice mit Leben zu füllen, ist das Anliegen der VG-Spitze um Verbandsbürgermeister Dieter Linck und den Beigeordneten Clausfriedrich Hassemer.

1

Beigeordneter Clausfriedrich Hassemer, Landtagspräsident Joachim Mertes und VG-Bürgermeister Dieter Linck (v.l.) informieren mit Hilfe einer Karte über die neue Partnerstadt Horovice in Mittelböhmen.
Foto: Thomas Schmidt 

Vor rund 40 Vertretern der acht VG-Kommunen stellten Linck und Hassemer ein umfangreiches Programm für das Jahr 2015 vor. So sind unter anderem eine Fotoausstellung der Verbandsgemeinde, ein Auftritt des Christian-Erbach-Chors und ein gemeinsames Sommercamp der Jugendfeuerwehren in Horovice geplant. Vom 2. bis 4. Oktober führt eine Bürgerreise in die mittelböhmische Stadt – Anlass ist das dortige Zwiebelfest. Gäste aus Horovice werden Ende Juni an einem Fußballturnier der VG-Grundschulen teilnehmen.

 
  • NEUE FREUNDE
    In Mittelböhmen hat die Verbandsgemeinde neue Freunde gefunden.

    Horovice liegt zwischen Pilsen und Prag, hat rund 6500 Einwohner und erhielt – wie Gau-Algesheim – im 14. Jahrhundert die Stadtrechte unter Kaiser Karl IV..

    Zahlreiche historische Bauten und eine unberührte Natur kennzeichnen die Region im südwestlichen Mittelböhmen.

In einem informativen Vortrag bekannte sich Landtagspräsident Joachim Mertes zum partnerschaftlichen Brückenschlag auf dem tragfähigen Fundament kommunaler Beziehungen. Mertes skizzierte die komplexen Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen – eine jetzt bewältigte, zwei Jahrhunderte währende Geschichte von Krieg, Vertreibung und kultureller Unterdrückung.

Langfristige Perspektive

Der Landtagspräsident plädierte für beiderseitige Bemühungen um Vertrauen und eine stabile Zukunft. „Mit nationalen Gebilden kann Europa nicht bestehen“, betonte Mertes. Bei Verzicht auf Grenzänderungen biete sich für den Frieden auch mit Osteuropa eine langfristige Perspektive. Eingebettet sind die Beziehungen zu Mittelböhmen in die Zusammenarbeit mit Burgund und der polnischen Region Oppeln.

Große Hoffnungen setzt Mertes auf die Begegnung von Bürgern aus Rheinland-Pfalz und Böhmen. „Es reicht nicht, wenn Verwaltungen einander helfen.“ Die Partnerschaft benötige deshalb den „kommunalen Unterbau“.

An die Adresse der Verbandsgemeinde gerichtet, betonte Mertes: „Was Sie hier machen, ist wichtig für Europa“. Die Bedeutung der Partnerschaft mit Horovice reiche weit über Gau-Algesheim hinaus.

http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bingen/vg-gau-algesheim/vg-gau-algesheim/gau-algesheimer-brueckenschlag-nach-boehmen_14939217.htm

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
5
13
4
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
4
25
5
26
7
27
5
28
7
29
3
30
3
1
2
2
2
3
3
4
1
5
1

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...