Město Hořovice
Hořovice

Územní studie

HOŘOVICE

A textová část

A textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 478,02 kB

B 13 Situace - datové infrastruktury

B 13 Situace - datové infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 455,21 kB

B.1 Situace širších vztahů

B.1 Situace širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,71 MB

B.10 Situace - plynofikace

B.10 Situace - plynofikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 466,41 kB

B.11 Situace - veřejné osvětlení

B.11 Situace - veřejné osvětlení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 446,04 kB

B.12 Situace - energetické infrastruktury

B.12 Situace - energetické infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 462,23 kB

B.2 Situace - hranice území

B.2 Situace - hranice území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 326,48 kB

B.3 Situace - hlavní výkres

B.3 Situace - hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 775,57 kB

B.4 Situace - veřejné prostranství

B.4 Situace - veřejné prostranství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 804,53 kB

B.5 Situace - dopravní infrastruktura

B.5 Situace - dopravní infrastruktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,01 MB

B.6 Situace - zásobování pitnou vodou

B.6 Situace - zásobování pitnou vodou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 458,08 kB

B.7 Situace - zásobování užitkovou vodou

B.7 Situace - zásobování užitkovou vodou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 457,31 kB

B.8 Situace - odvedení odpadních vod

B.8 Situace - odvedení odpadních vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 479,87 kB

B.9 Situace - odvedení srážkových vod

B.9 Situace - odvedení srážkových vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 451,52 kB

HOŘOVICE HVOZDECKÁ - ÚZEMNÍ STUDIE

HOŘOVICE HVOZDECKÁ - ÚZEMNÍ STUDIE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,68 MB

HOŘOVICE NAD STATKEM - ÚZEMNÍ STUDIE

HOŘOVICE NAD STATKEM - ÚZEMNÍ STUDIE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,2 MB

HOŘOVICE ZÁPADNÍ SÍDLIŠTĚ - ÚZEMNÍ STUDIE

HOŘOVICE ZÁPADNÍ SÍDLIŠTĚ - ÚZEMNÍ STUDIE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 37,24 MB

HOŘOVICE_POD NEMOCNICÍ_ÚZEMNÍ STUDIE

HOŘOVICE_POD NEMOCNICÍ_ÚZEMNÍ STUDIE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,62 MB

Rozpiska

Rozpiska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,04 kB

Schválení možnosti využití územní studie

Schválení možnosti využití územní studie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,64 kB

Březová

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,4 kB

Urbanistická studie 500

Urbanistická studie 500.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,22 MB

Výkres bilance ploch

Výkres bilance ploch.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,74 kB

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB

výkres2_1000

výkres2_1000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,19 MB

Bzová

Územní studie - lokalita 22 - text

Územní studie - lokalita 22 - text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,4 MB

Výkresy

Výkresy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,07 MB

Lhotka U Hořovic

Příloha 2

Příloha 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,69 kB

Příloha 3

Příloha 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,24 kB

Příloha 4

Příloha 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,27 kB

Text

Text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,48 MB

Urbanistický návrh

Urbanistický návrh.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 257,66 kB

Územní studie

Územní studie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,39 MB

Výkres A

Výkres A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,5 kB

Libomyšl

ÚS plochy Z1-1 Libomyšl - 1. základní členění území

ÚS plochy Z1-1 Libomyšl - 1. základní členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,85 kB

ÚS plochy Z1-1 Libomyšl - 2. základní členění území ortho

ÚS plochy Z1-1 Libomyšl - 2. základní členění území ortho.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 615,46 kB

ÚS plochy Z7 Libomyšl

ÚS 7 Libomyšl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,09 MB

ÚS plochy Z7 Libomyšl - 1. základní členění území

ÚS 7 Libomyšl - 1 - základní členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 166,41 kB

ÚS plochy Z7 Libomyšl - 1. základní členění území do orthomapy

ÚS 7 Libomyšl - 2 - základní členění území do ortho mapy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,68 MB

ÚS Z1.1 Libomyšl

ÚS Z1.1 Libomyšl.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 846,5 kB

Hostomice > Územní studie Z 13

01 Širší vztahy

01 Širší vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB

02 Vlastnické vztahy

02 Vlastnické vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,27 kB

03 Znaky krajinného rázu

03 Znaky krajinného rázu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,51 kB

04 HLAVNI VYKRES

04 HLAVNI VYKRES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 437,35 kB

05 Příčné řezy a uliční pohled

05 Příčné řezy a uliční pohled.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 402,1 kB

Posudek

Posudek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,08 MB

Registrační list

Registrační list.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,25 kB

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,1 MB

Titulní strana

Titulní strana.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,72 kB

Hostomice > Územní studie Z 26

Registrační list

Registrační list.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 59,5 kB

Z26SX_US_HOSTOMICE_GRAFICKACAST

Z26SX_US_HOSTOMICE_GRAFICKACAST.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,36 MB

Z26SX_US_HOSTOMICE_TEXT

Z26SX_US_HOSTOMICE_TEXT.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 518,14 kB

Podluhy

PODLUHY_A - Koordinační situace

PODLUHY_A - Koordinační situace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 371,08 kB

PODLUHY_B - Dopravní infrastruktura

PODLUHY_B - Dopravní infrastruktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,55 kB

PODLUHY_C - Technická infrastruktura

PODLUHY_C - Technická infrastruktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,4 kB

PODLUHY_P1 - Majetkové vztahy

PODLUHY_P1 - Majetkové vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 165,26 kB

PODLUHY_P2 - Prostorové regulativy, řezy

PODLUHY_P2 - Prostorové regulativy, řezy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,73 kB

PODLUHY_P3 - příklady zástavby

PODLUHY_P3 - příklady zástavby.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 2,3 MB

PODLUHY_P4 - příklady zástavby

PODLUHY_P4 - příklady zástavby.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 4,42 MB

Hvozdec > Územní studie lokality Z1

A3 - 1

A3 - 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 313,42 kB

A3 - 2

A3 - 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 645,13 kB

A3 - 3

A3 - 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 537,81 kB

A3 - 4

A3 - 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 517,82 kB

A3 - 5

A3 - 5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 466,49 kB

A3 - 5 variantně

A3 - 5 variantně.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 466,48 kB

A4

A4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,11 kB

TZ

TZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 268,99 kB

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA Z1

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA Z1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 568,6 kB

Hvozdec > Územní studie lokality Z1 - dodatek 1

1 širší vztahy

1 širší vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,2 MB

2 koordinační výkres

2 koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,46 kB

3 hranice pozemků

3 hranice pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,54 kB

3a hranice pozemků - celá lokalita

3a hranice pozemků - celá lokalita.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 470,52 kB

4 inž. sítě

4 inž. sítě.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,76 kB

4a inž. sítě - celá lokalita

4a inž. sítě - celá lokalita.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 257,3 kB

5 - zastavitelné části RD

5 - zastavitelné části RD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,87 kB

6 výřez ÚP

6 výřez ÚP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,78 kB

Dodatek č. 1 k ÚZEMNÍ STUDII LOKALITY Z1

Dodatek č. 1 k ÚZEMNÍ STUDII LOKALITY Z1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 728,57 kB

Dodatek č. 1 k ÚZEMNÍ STUDII LOKALITY Z1

Dodatek č. 1 k ÚZEMNÍ STUDII LOKALITY Z1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 219,87 kB

Hvozdec > Územní studie lokality Z1 - dodatek 2

C - SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C - SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 249,34 kB

C2 -KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C2 -KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 198,57 kB

C3 - SITUAČNÍ VÝKRES VLASTNICKÝCH VZTAHŮ

C3 - SITUAČNÍ VÝKRES VLASTNICKÝCH VZTAHŮ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,39 kB

C4 - SITUAČNÍ VÝKRES DĚLENÍ PPOZEMKŮ

C4 - SITUAČNÍ VÝKRES DĚLENÍ PPOZEMKŮ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1012,95 kB

C5 - KOORDINAČNÍ SITUACE

C5 - KOORDINAČNÍ SITUACE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 282,93 kB

C6 - URBANISTICKÝ NÁVRH

C6 - URBANISTICKÝ NÁVRH.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 780,55 kB

C7 - NÁVRH VYUŽITÍ PLOCHY LOKALITY

C7 - NÁVRH VYUŽITÍ PLOCHY LOKALITY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 17,31 MB

T1 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODOVOD

T1 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODOVOD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,31 kB

T2 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - TELEKOMUNIKACE

T2 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - TELEKOMUNIKACE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,6 kB

T3 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA

T3 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,6 kB

Technická zpráva

Technická zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,09 kB

HOŘOVICE > Dopravní studie města Hořovice 2022

B1 - zatížení - stav

B1_zatizeni_stav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,72 kB

B2 - 1 rozdíl zatížení - výhled - stav

B2_1_rozdil_zatizeni_vyhled_stav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,26 kB

B2 zatížení - výhled

B2_zatizeni_vyhled.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,21 kB

B3 - 1 rozdíl zatížení - BO stav

B3_1_rozdil_zatizeni_vyhled_BO_stav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,86 kB

B3 - zatížení - výhled bez obchvatu

B3_zatizeni_vyhled_bez_obchvatu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,69 kB

B4 - rozdíl zatížení - výhled BO - výhled

B4_rozdil_zatizeni_vyhled_vyhled_BO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,7 kB

C1 - problémová mapa - Západní sídliště

C1_problemova_mapa_Zapadni_sidliste.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,65 MB

C2 - problémová mapa - Nová čtvrť

C2_problemova_mapa_Nova_ctvrt.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,78 MB

C3 - schéma linkového vedení MHD

C3_schema_linkoveho_vedeni_MHD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,34 MB

CD

CD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,96 kB

D1 - prezenční listina 08.08.2022

D1_prezencni_listina_20220808.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,28 kB

Průvodní zpráva

A_pruvodni_zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,96 MB

Seznam příloh

0_seznam_priloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,22 kB

Titulka desky

0_titulka_desky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 979,06 kB

Výkres

vykres.dwg
Typ souboru: DWG dokument, Velikost: 2,3 MB

Podluhy > Územní studie lokality Z2

US_PODLUHY_72020

US_PODLUHY_72020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,28 MB

Žebrák > ÚS Žebrák - lokalita Východní předměstí (Šibenice)

01 Textová část ÚP

zebrak_uzemni studie_textova cast.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,25 MB

1 Situace širších vztahů

1 Situace širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB

2 Informace o pozemcích

2 Informace o pozemcích.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,74 kB

3 Hlavní_výkres

3 Hlavní_výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,36 kB

4 Výkres veřejných prostranství

4 Výkres veřejných prostranství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,76 kB

5 Výkres dopravní infrastruktury

5 Výkres dopravní infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,15 kB

5A Řez územím, komunikací

5A Řez územím, komunikací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,37 kB

6 princip dispozic objektů a komunikací

6 princip dispozic objektů a komunikací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,93 kB

6A Voda

6A Voda.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 285,12 kB

6B Kanalizace

6B Kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,19 MB

6C El. vedení NN

6C El. vedení NN.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 335,73 kB

9 Vzorové objekty

9 Vzorové objekty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,65 MB

Foto

foto.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,12 MB

Orthomapa

ortomapa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,09 MB
Zobrazeno 1-20 ze 119

Město

Rizika a nebezpečí

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
3
31
1
1
1
2
2
3
1
4
2
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
4
29
3
30
5
1
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...