Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigace

Obsah

Stránka

Aktuální informace k 24. 9 .2020

Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 24. září 2020 (1)

24. 9. 2020 Zobrazit více

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

23. 9. 2020 Zobrazit více

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020

Opatření 18.9.2020 (1) zde ke stažení

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020  zde ke stažení

Souhrnný přehled opatření koronavirus - k 18. 9. 2020 zde ke stažení

Aktuální mimořádná opatření MZ

18. 9. 2020 Zobrazit více

Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 17. září 2020 (1)

Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 17. září 2020 (1)

17. 9. 2020 Zobrazit více

Souhrnný přehled opatření koronavirus - k 11. 9. 2020

Souhrnný přehled opatření koronavirus - k 11. 9. 2020

11. 9. 2020 Zobrazit více

Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 9. září 2020 (1)

Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 9. září 2020 (1)

10. 9. 2020 Zobrazit více

FUNGOVÁNÍ ÚŘADU OD 10.9.2020

Od 10.9.2020 je znovu zavedená povinnost zakrytí (ochrana) dýchacích cest i na úřadech.

9. 9. 2020 Zobrazit více

Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 8. září 2020 (1)

Vláda České republiky usnesením ze dne 7. září 2020 č. 909 schválila doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19

8. 9. 2020 Zobrazit více

Souhrnný přehled opatření koronavirus - k 4 9  2020

Souhrnný přehled opatření koronavirus - k 4  9  2020

7. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice nebo přechodným pobytem nad 90 dnů nebo zaměstnaným na území České republiky, které se od tohoto dne navrátí z pobytu na území Italské republiky, aby tuto skutečnosti telefonicky či jiným dálkovým způsobem nahlásili svému ošetřujícímu lékaři. Ošetřujícím lékařům se nařizuje rozhodnout u těchto osob o karanténě v délce trvání 14 dnů. 

 

Opatření se nevztahuje na řidiče nákladní dopravy, piloty letadel, řidiče a posádky dopravní zdravotní služby.

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-op-karantenni-opatreni-pro-osoby-s-prechodnym-a-trvalym-pob_18663_4135_1.html

následně zrušeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN)

8. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje všem osobám, kterým hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla potvrzena nákaza COVID-19, aby se podrobili karanténě. O 14 denní karanténě rozhodne ošetřující lékař.

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-karanteny-pro-osoby-blizke_18670_4135_1.html

10. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od tohoto dne nařizuje všem osobám, které v posledních 14 dnech pobývali na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a na které se nevztahuje povinná karanténa, aby po překročení hranice strpěli provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a poskytly případnou součinnost při odběru biologického vzorku

 

 •  

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 18:00 následující opatření:

 

 • zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob
 • zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

 

 •  

 

následně zrušeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR 10666/2020-2/MIN/KAN)

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou službou s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-ve-zdravotnickych-zarizenich-s-luzkovou-peci_18675_4135_1.html

11. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 (č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN) se od tohoto dnezakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání

 

 •  

 

následně zrušeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. dubna 2020 (č. j. MZDR 18032/2020-1/PRO)

12. března 2020

Vláda

 • vláda usnesením č. 194, v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, vyhlásila s učinností od 14:00 dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů nouzový stav

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSV

13. března 2020

Vláda

 1. na základě usnesení vlády č. 199 platí od 6:00 následující opatření:

 

 • zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob;zákaz se však nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby;
 • zakazuje se činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech přesahujících prodejní plochu 5 000 m2;
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb -posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;
 • následně změněno usnesením vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 a usnesením č. 215 ze dne 15. 3. 2020. 

 

 •  

 

 1. na základě usnesení vlády č. 201 se zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů rozšiřuje i na základní umělecké vzdělávání, jazykové vzdělávání, jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, zájmové vzdělávání;

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPTS8

 

 1. na základě usnesení vlády č. 209 vláda se s účinností od 12:00 nařizuje:

 

 • všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámilituto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost;
 • všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů;
 • všem dalším osobám v případě výskytu příznaků chřipkového onemocnění oznámit tuto skutečnost telefonicky nebo jiným dálkovým způsobem svému poskytovateli zdravotních služeb.
 • následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 334 ze dne 30. března 2020

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW8VY

Ministerstvo zdravotnictví

 • Ministr zdravotnictví stanovil rizikové oblasti k 13. březnu 2020: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie
 • Aktuální seznam rizikových zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy vždy na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

14. března 2020

Vláda

 1. na základě usnesení vlády č. 198 platí od 0:00 následující opatření:

 

 • zákaz vstupu pro všechny cizince přicházejících z rizikových oblastí, vyjma cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v délce nad 90 dnů v ČR;
 • zákaz občanů ČR a cizinců, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, vstupovat do rizikových oblastí.
 • zastavuje se přijímání žádostí o víza, přechodné a trvalé pobyty;
 • zastavují se řízení o žádosti o krátkodobá víza, o nichž nebylo dosud rozhodnuto;
 • přerušují se řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů;
 • následně změněnousnesením vlády č. 334 ze dne 30. března 2020

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPMSG

 

 1. na základě usnesení vlády č. 200 platí od 0:00 následující opatření:

 

 • zakazuje se dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě s vozidly nad 9 osob, dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě a dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě přeprava cestujících přes hranice;
 • dopravci obchodní letecké dopravy, kteří s cestující na palubě překračují hranice, mohou využívat pouze mezinárodní letiště Václava Havla v Praze;
 • v usnesení jsou stanoveny výjimky, další výjimky může udělit ministr dopravy;

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPRJX

 

 1. na základě usnesení vlády č. 204 platí od 0:00 platí zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech

 

 •  

 

 1. na základě usnesení vlády č. 208 platí od 6:00 následující opatření:

 

 • zakazuje se osobní přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb (bazény a turistická informační centra) a vprovozovnách poskytovatelů služeb (vnitřní i venkovní sportoviště súčastí přesahující ve stejný čas 30 osob);
 • zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA)
 • následně změněno usnesením vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020
 • následně s účinností od 27. dubna 2020 zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 453 ze dne 23. dubna 2020

 

 •  

 

 1. na základě usnesení vlády č. 211 platí od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 následující opatření:

 

 • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách s výjimkou prodejen potravin, elektra, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiv, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodeje přes internet a prostředky dálkové komunikace;
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou zaměstnaneckého stravování, dovozu jídla a tzv. jídelních okének
 • zakazuje se provoz heren a kasin
 • následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020

 

 •  

 

Ministerstvo vnitra

 

 1. na základě usnesení vlády č. 197, usnesení vlády č. 221 a mimořádného opatření Ministerstva vnitra ze dne 13. 3. 2020 dochází od 0:00 k znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republikys Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici

 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWNX8

 •  

 

16. března 2020

Vláda

 1. na základě usnesení vlády č. 203 platí od 0:00 následující opatření:

 

 • zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky;
 • zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;

 

 •  

 

následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 334 ze dne 30. března 2020

 

 1. na základě usnesení č. 207 vláda nařizuje po dobu trvání nouzového stavu poskytovatelům sociálních služeb pozastavení činnosti denních stacionářů

 

 •  

 

 1. na základě usnesení vlády č. 214 platí následující opatření:

 

 • od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 se zakazuje:
  • prodej ubytovacích služeb
  • provoz autoškol, provoz taxislužby (s výjimkou držitele oprávnění taxislužby)
  • provoz samoobslužných prádelen a čistíren
  • provoz prodejen stavebnin a hobbymarketů
  • provoz vnitřních a vnějších sportovišť
  • uplatňování nařízení obcí o zpoplatnění místních komunikací- neplatí parkovací zóny;
 • nařizuje se, že zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na opravny silničních vozidel (pokud není přítomno víc jak 30 osob), odtahové služby, prodejny náhradních dílů, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetích osob, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení alespoň částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění staveb, projektovou činnosti, výdej a prodej zdravotnických prostředků;
 • omezuje se prodej nebaleného pečiva jen za podmínky splnění přísnějších hygienických kritérií;
 • nařizuje se, že po dobu trvání nouzového stavu se zmírňují některé podmínky u zaměstnanců (zdravotní průkaz, posouzení zdravotní způsobilosti);
 • prodlužuje se platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení opatření na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu;
 • následně změněno usnesením vlády č. 248 ze dne 18. 3. 2020 a zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJM21T

 1. na základě usnesení vlády č. 215 platí od 0:00 do 24. března 2020 do 6:00 následující opatření:

 

 • zakazuje se volný pohyb osob s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti;
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými;
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot;
  • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc);
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče;
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých;
  • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění-bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury;
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby;
  • veterinární péče;
  • pobytu v přírodě nebo parcích
  • cest zpět do místa svého bydliště;
  • pohřbů;
 • osobám se nařizuje omezit volný pohyb na veřejnosti na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
 • zaměstnavatelům se doporučuje, aby umožnili zaměstnancům práci z domova na dálku, podporovali dovolené a placené volno zaměstnanců, omezili nezbytný výkon prací
 • všem se doporučuje udržovat na veřejnosti rozestup 2 m a využívat bezhotovostní platební styk;
 • poskytovatelům veřejných služeb (pošta, prodejny, apod.) se doporučuje zvýšit hygienická opatření, omezit přímá kontakt se zákazníkem, zachovat rozestup 2 m
 • následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 279 ze dne 23. 3. 2020

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW63P

 1. na základě usnesení vlády č. 216 se od 00:00 všem zaměstnancům vykonávajícím zdravotnické povolání zakazuje čerpání dovolené po dobu trvání nouzového stavu. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 278 ze dne 23. 3. 2020.

 

 •  

 

 1. na základě usnesení vlády č. 217 platí od 0:00 do 24. března 2020 do 6:00 následující opatření:

 

 • orgánům veřejné moci a správním orgánům se ukládá, aby zahájili omezený provoz spočívající v:
  • omezení práce na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován;
  • omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň (omezení či pozastavení výkonů nikoli nezbytných agend, nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým, příjem dokumentů pouze prostřednictvím podatelny, zvýšení hygienických opatření, omezení kontaktu mezi zaměstnanci);
  • omezení rozsahu úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 h za den;
  • zajištění nejnižšího možného počtu zaměstnanců na pracovišti;
  • zajištění činnosti tak, aby případné karanténní opatření neohrozilo akceschopnost orgánu.
 • Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 279 ze dne 23. 3. 2020.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWAVB

 1. na základě usnesení vlády č. 238 se nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výroků pro domácnost. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWC2U

 1. na základě usnesení vlády č. 239 se nařizuje po dobu trvání nouzového stavu zákazvycházení ze zařízení pro seniory, domovy se zvláštním režimem apod., pozastavení činnosti stacionářů

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJP4V9

 1. na základě usnesení vlády č. 240 se doporučuje osobám starším 70 let po dobu trvání nouzového stavu nevycházet ze svého obydlí, s výjimkou nezbytné návštěvy zdravotnického zařízené, a nařizuje se starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc při základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků

 

 •  

 

 1. na základě usnesení vlády č. 241 se nařizuje zákaz prodeje ubytovacích služeb s výjimkou poskytnutí ubytování cizincům do doby opuštění České republiky a cizincům s pracovním povolením. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWJ4F

České dráhy

 • představenstvo společnosti České dráhy, a.s. rozhodlo, že s účinností od 00:00 hodin dne 16. 3. 2020 do odvolání ukončí prodej jízdních, přepravních a rezervačních dokladů ve vlacích Českých drah, a.s. Cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni k jejich zakoupení elektronickou cestou, a pokud to nebude možné, budou cestující přepraveni i bez jízdního dokladu

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVX62J

17. března 2020

Vláda

 • na základě usnesení vlády č. 219 se nařizuje povinnost hejtmanů krajů a primátora hlavního města Prahy zajistit nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení. Nezbytná péče bude vykonávána ve skupinkách max 15 dětí.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWEU1

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se poskytovatelům akutní lůžkové péče nařizuje, aby omezili provádění plánovaných zdravotních výkonů na nezbytně nutnou míru při zohlednění zdravotního stavu pacienta, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity pro léčbu nemoci COVID-19

http://mzcr.cz/dokumenty/opatreni-obecne-povahy-omezeni-provadeni-zdravotnich-vykonu-v-ramci-planovane-_18745_4135_1.html

18. března 2020

Vláda

 • na základě usnesení vlády č. 243 se od 0:00 zakazuje příslušníkům bezpečnostních sborů po dobu trvání nouzového stavu vykonávat jinou výdělečnou činnost

 

 •  

 

 • na základě usnesení vlády č. 247 se tzv. pendlerům nařizuje omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby a strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a případně odběru biologického vzorku

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN

 • následně změněnousnesením vlády č. 334 ze dne 30. března 2020

 

 • na základě usnesení vlády č. 251 se doporučuje provozovatelům maloobchodních prodejen provádět dezinfekci nákupních košíků a vozíku, madel a klik nejméně jednou za hodinu a provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat často exponovaná místa ve voze minimálně po každé jízdě

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPFDC

 

19. března 2020

Vláda

 • na základě usnesení vlády č. 247 se od 0:00 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústa, nos) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN

 • na základě usnesení vlády č. 249 se schvaluje vyhrazená prodejní doba proseniory (viz níže opatření Ministerstva zdravotnictví). Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 266 ze dne 19. 3. 2020.

 

 •  

 

 • na základě usnesení vlády č. 262 se schvaluje ošetřovné pro OSVČ a ukládá živnostenským úřadům přijímat takové žádosti o ošetřovné a předávat je Ministerstvu průmyslu a obchodu

 

 •  

 

 1. na základě usnesení vlády č. 264 se nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na realitní zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAW2OU

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády č. 252 se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

 

 •  

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotní se nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (zákaz návštěv nově platí i na rodičky)

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-v-zdravotnickych-zarizenich-v-vyjimk_18766_4135_1.html

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotní se nařizuje vyhrazená prodejní doba pro osoby nad 65 let v čase mezi 10:00 do 12:00 v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků. Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 3. 2020.

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-pritomnosti-ve-vybranych-maloobchodnich-prodejnach-s-_18764_4135_1.html

 

20. března 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády č. 265 se nařizuje nová vyhrazená prodejní doba pro osoby nad 65 let a držitele ZTP/P starší 50 let v čase mezi 7:00 do 9:00 v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží (nově neplatí na lékárny a výdejny zdravotnických prostředků). Následně zrušeno (nahrazeno) opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020.

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-nova-nakupni-doba-pro-seniory_18785_4135_1.html

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAW49M

21. března 2020

 

Vláda

 

 • na základě usnesení vlády č. 267 se od 0:00 nařizuje tzv. pendlerům předložit při překročení státní hranice knížku přeshraničního pracovníka s razítkem Policie ČR

 

 • bod I následně zrušen (nahrazen) usnesením vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAWAJE

 

23. března 2020

Vláda

 • na základě usnesení vlády č. 276 se nařizuje, že povinnost zajištění nezbytné péče pro děti ve věku 3-10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMPWJ

 • na základě usnesení vlády č. 279 platí následující opatření:

 

 • bylo vzato na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení volného pohybu osob do dne 1. dubna 2020 do 6:00;
 • bylo vzato na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do dne 1. dubna 2020 do 6:00;
 • doporučuje se zaměstnavatelům umožnit zaměstnancům práci z domova, podporovat dovolenou a placené volno, omezit nezbytný výkon prací;
 • doporučuje se využívat bezhotovostní platební styk;
 • doporučuje se provozovatelům veřejných služeb (pošta, prodejny, apod.) vytvořit podmínky pro rozestup 2m a zvýšit hygienická opatření

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMVMC

 • na základě usnesení vlády č. 280 platí následující opatření:

 

 • bylo vzato na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00;
 • nařizuje se, že po dobu trvání nouzového stavu lze u nových zaměstnanců nahradit čestným prohlášením nahradit zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti, není nutné konat pravidelné lékařské prohlídky, platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu se prodlužuje do 60 dnů po skončení nouzového stavu;

 

 •  

 

24. března 2020

Vláda

 • na základě usnesení vlády č. 274 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu platí následující opatření:

 

 • ukládá se územním samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícím i účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena;
 • doporučuje se územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu
 • následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 388 ze dne 6. dubna 2020

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMKN1

 • na základě usnesení vlády č. 275 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu se stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna (odesílání datových zpráv zdarma)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMMIE

 • na základě usnesení vlády č. 278 se zakazuje všem zaměstnancům vykonávající zdravotnické povolání čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.
  • Následně zrušeno usnesením vlády č. 403 ze dne 9. dubna 2020

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMTJQ

 • na základě usnesení vlády č. 280 se od 6:00 zakazuje účinnost nařízení, kterými obce stanoví tzv. parkovací zóny (bezplatné parkování v obcích)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMX2T

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě mimořádného opatřeníMinisterstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020 (č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN) platí od 24. března 2020od 0:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 platí následující opatření:
 • zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské či jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb a zajištění těchto potřeb pro jinou osobu, cest do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do svého bydliště, pohřbů a cest za účelem výkonu specifikovaných povolání nebo činností.
 • Nařizuje se omezit volný pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou (s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání a podnikatelské a jiné obdobné činnosti, pohřbů) a zachovat odstup mezi osobami nejméně 2 metry

 

 •  

 

následně zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020 (č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN) platí od 24. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 platí následující opatření:

 

 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel (do 30 osob v provozovně), prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence; pokud uvedené zboží či služby představují převážnou činnost dané provozovny;
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
 • zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
 • omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických podmínek;
 • nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným prodejem poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice;
 • zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů, přítomnost veřejnosti na vnitřních a venkovních sportovištích;
 • zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje se na prodej služeb cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním povolením
 • následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 2020

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje_18802_4135_1.html

25. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády č. 282 se vyčleňuje prodejní doba pro osoby starší 65 let a držitele průkazu ZTP/P starší 50 let v čase mezi 8:00 do 10:00 v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2. Prodejnám s uvedeným zboží, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 500 m2, se nařizuje, aby uvedené osoby upřednostnili.

 

 •  

 

 •  

 

 • následně zrušeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN)

 

 • na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A1-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf

 • následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. dubna 2020 (č. j. MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN)

27. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví přijatého dne 26. 3. 2020 platí s účinností od 27. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 následující opatření:

 

 • Dochází k rozšíření výjimek!

 

 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel (do 30 osob v provozovně), prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence; zámečnictví a servis dalších výrobků, oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků do uren, myčky automobilů,pokud uvedené zboží či služby představují převážnou činnost dané provozovny;
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
 • zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
 • omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických podmínek;
 • nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným prodejem poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. igelitový sáček);
 • zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů, přítomnost veřejnosti na vnitřních a venkovních sportovištích;
 • zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje se na prodej a poskytnutí služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním povolením

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-obchodu_18826_4135_1.html

               následně zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • MPSV omezí kvůli onemocnění COVID-19 papírování v souvislosti s přídavky na dítě, příspěvkem na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči. MPSV navrhuje zjednodušené správní řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Zákon musí schválit poslanecká sněmovna, senát a podepsat prezident. Více na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-omezi-kvuli-covid-19-papirovani

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Svaz měst a obcí (právní poradna)

V nejbližší době uplynou tři měsíce od konání posledního zasedání zastupitelstva, co máme dělat?

 

Uplynutí doby tří měsíců nemá žádný právní následek, následek může nastat až teprve tehdy, uplyne-li 6 měsíců mezi jednotlivými zasedáními - Ministerstvo vnitra by pak v souladu se zákonem o obcích mělo zastupitelstvo obce rozpustit. Máme však za to, že pokud by krizová opatření a nouzový stav trvaly delší dobu, lze očekávat, že na to příslušné orgány zareagují tak, aby i v případě nekonání zasedání zastupitelstva po delší dobu nenastal takovýto následek.

 

Zároveň je možné zasedání zastupitelstva obce aktuálně konat, pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám, prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, tj. zejména prostřednictvím videokonference či telefonní konference. Z takového zasedání by měl být minimálně pořízen audiozáznam, který bude zpřístupněn občanům.

 

Obec pronajímá prostory místním provozovnám a restauraci. S ohledem na to, že podle usnesení vlády musí zůstat zavřené, by nás zajímalo, zda jim lze odpustit nájem? Nebude takové jednání v rozporu s povinností péče řádného hospodáře?

 

Zákon o obcích stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně a v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna trvale sledovat, zda nájemníci včas a řádně platí nájem, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv obce. Uvedené však rozhodně neznamená, že by obec nemohla poskytnout úlevy (např. odpuštěním nájmu) nájemcům v důsledku vládního usnesení. Příslušný orgán obce by však měl rozhodnutí o takové úlevě (odpuštění nájmu, odložení splatnosti) odůvodnit, a to zejména ve vztahu k tomu, jaký důležitý zájem obce a jejích občanů je tím hájen (např. zájem na zachování dostupnosti služeb občanům, které jsou ohroženy nepříznivou situací apod.).

 

30. března 2020

Ministerstvo vnitra

 

-K dodržování pravidel chování v obcích v době omezení volného pohybu osob mohou obce využívat i asistenty prevence kriminality https://www.mvcr.cz/clanek/k-dodrzovani-pravidel-chovani-v-obcich-v-dobe-omezeni-volneho-pohybu-osob-mohou-obce-vyuzivat-i-asistenty-prevence-kriminality.aspx

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN) ze dne 27. března 2020s účinností od 28. března 2020 platí následující opatření:

 

 • zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče;
 • zákaz přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky,která
 1. je cizinka a potřebuje tlumočení,
 2. má závažné duševní onemocnění,
 3. je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
 4. a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu;
 • Zákaz návštěv osob v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a osob v zařízeních všech forem sociálních služeb v pobytové formě, s výjimkou nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů s omezenou svéprávností a uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 • Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března, č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN
 • Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN)

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-v-zdravotnickych-zarizenichs-vyjim_18840_4135_1.html

 

 • Ministerstvo zdravotnictví dne 27. března 2020 vydalo s účinností od 28. března 2020 mimořádné opatření (č. j.: MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN), kterým se poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé péče a poskytovatelům sociálních služeb nařizují režimová a organizační opatření pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních:

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-nasledne-a-dlouh_18844_4135_1.html

 

 • k tomuto opatření bylo zpracováno metodické doporučení:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-nasledne-a-dlouhodobe-luzkove-pece-a-poskytovatelum-socialnich-sluzeb/

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN) ze dne 29. března 2020s účinností od 30. března 2020 platí následující opatření:

 

 • poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Zároveň se přijímaným osobám nařizuje 14 denní karanténa v odděleném pokoji.

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-socialnich-sluzeb-k-testovani-na-co_18856_4135_1.html

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo financí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů.  

 

Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh. Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně

Žadatel o příspěvek:

 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
 • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Středočeského kraje

 • Středočeský kraj obdržel mimořádnou dodávku ochranných pomůcek od ministerstva vnitra. Jde o 24.720 respirátorů a 433.000 rukavic. Respirátory a většina rukavic půjdou do sociálních zařízení - především do domovů pro seniory. K odebrání budou v jednotlivých distribučních skladech po předchozím vyzvání v pondělí.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/temer-25-tisic-respiratoru-pujde-predevsim-do-domovu-pro-seniory?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

 

 

Energetický regulační úřad

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení

 

 • K placení záloh na pojistné OSVČ v roce 2020 a podání přehledu OSVČ za rok 2019
 •  

 

Svaz měst a obcí

 

 • K možnostem nákupu a distribuci ochranných pomůcek obcemi
 •  

 

31. března 2020

Vláda

 • Na základě usnesení vlády č. 332 ze dne 30. března 2020 se zakazuje všem zaměstnancům kritické infrastruktury zákaz čerpání dovolené a nařizující se jim další omezující opatření, které mají za cíl zamezit jejich nakažení nemocí COVID- 19

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBKG8

 

 • Na základě usnesení vlády č. 333 ze dne 30. března 2020 se nařizuje nasazení vojáku v činné službě v poštu 300 osob a potřebné techniky k provádění krizových opatření a poskytnutí podpory při likvidaci epidemie

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBM4H

 

 • Na základě usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020 platí s účinností od 31. dubna 2020 od 0:00 do dne 12. dubna 2020 následující omezení:

 

 • Zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince, mimo výjimek;
 • Zákaz vycestování z území ČR, mimo výjimek;
 • Povinná 14 denní karanténa pro všechny, kteří vstoupí na území ČR, mimo výjimek;
 • Omezení volného pohybu tzv. pendlerů na celém území ČR, s výjimkou nezbytných cest do zaměstnání a zpět, obstarání základních životních potřeb a neodkladných úředních záležitostí, cest do zdravotnických zařízení, pohřbů;
 • Zrušují se:
  • body I/1 a I/5 usnesení vlády č. 198, body II až IV usnesení vlády č. 247
  • usnesení vlády č. 203, 209, 281
 • následně usnesením vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020 prodloužena platnost do 13.4. 23:59

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBPR6

 

Ministerstvo vnitra

-Stanovisko Ministerstva vnitra k požadavkům obcí na poskytnutí údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel 

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-pozadavkum-obci-na-poskytnuti-udaju-z-registru-obyvatel-a-agendoveho-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx

-Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce (z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví)

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-a-ministerstva-financi-k-rozdavani-ochrannych-rousek-obcanum-obce-z-hlediska-zakona-o-obcich-a-predpisu-v-oblasti-ucetnictvi.aspx

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 (č. j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN) seprodlužuje omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů a to do dne 11. dubna 2020 do 6:00

 

 • následně bod I/3 zrušen mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-narizeni-omezeneho-provozu-ovm-a-so_18872_4135_1.html

 • na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 (č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN) se prodlužuje omezení volného pohybu osob (s výjimkami) a omezení kontaktu s jinými osobami do dne 11. dubna 2020 do 6:00

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-omezeni-pohybu-osob_18873_4135_1.html

 • na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 (č. j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN) se do dne 11. dubna 2020 do 6:00 prodlužují následující omezení:

 

 • zákaz maloobchodního prodeje a prodej služeb v provozovnách (s výjimkami);
 • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (s výjimkami),
 • omezení prodeje nebaleného pečiva;
 • povinné poskytnutí jednorázových rukavic v maloobchodních prodejnách;
 • zákaz provozu heren, autoškol, taxislužby, zákaz přítomnosti veřejnosti v prodejnách stavebnin, zákaz přítomnosti na vnitřních a venkovních sportovištích;
 • zákaz prodeje ubytovacích služeb (s výjimkami)

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-zakazu-maloobchodniho-prodeje_18874_4135_1.html

 • na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 (č. j. MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN) se zakazuje pobyt a pohyb na všech místech mimo bydliště bez ochrany nosu a úst mimo děti do 2 let a řidiče motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest_18875_4135_1.html

 • následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Kalkulačka pro výpočet výše ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru ke stažení na adrese https://www.mpsv.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Vláda ČR dnes v souvislosti s omezeními plynoucími z nouzového stavu schválila návrh novely realitního zákona, který by prodloužil dobu pro prokázání odbornosti nutné pro další podnikání, jak to ukládá zákon o realitním zprostředkování. Splnění této podmínky by se posunulo z 3. září 2020 na 3. ledna 2021. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vlada-pomuze-realitnim-maklerum

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Ministerstvo dopravy

Krajský úřad Středočeského kraje

-Autobusoví dopravci dostanou od kraje mimořádnou zúčtovatelnou zálohu

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/autobusovi-dopravci-dostanou-od-kraje-mimoradnou-zuctovatelnou-zalohu?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

-Středočeský kraj a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si dovolují informovat o aktuálních možnostech podpory, kterou stát nabízí podnikatelům

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/covid-19-jakou-podporu-nabizi-stat-podnikatelum-?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

 

Svaz měst a obcí

 

-Portál www.stalezijeme.cz pomáhá živnostníkům a řemeslníkům ve vašem okolíhttps://www.smocr.cz/cs/novinky/a/portal-wwwstalezijemecz-pomaha-zivnostnikum-a-remeslnikum-ve-vasem-okoli

1. dubna 2020

Vláda

 • Vláda schválila další balíček opatření, která mají pomoci nejvíce postiženým dopady pandemie. Navrhuje jednorázovou podporu 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné, úhradu většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či dopady koronavirové krize a pomoc lidem v exekuci.Návrh musí schválit Parlament a podepsat prezident.

 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-25-000-korun-pro-osvc--spousti-take-program-na-podporu-udrzeni-zamestnanosti-180794/

 

 • Na základě usnesení vlády č. 352 ze dne 31. března 2020 se s účinností od 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu zakazuje obcím platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (neplatí parkovací zóny)

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N89E6

 

 • Následně zrušeno usnesením vlády č. 483 ze dne 27. dubna 2020

 

 • Na základě usnesení vlády č. 354 ze dne 31. března se ukládá živnostenským úřadům přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné (OSVČ) a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N8DEN

 

Ministerstvo vnitra

-Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k neprojednání závěrečného účtu ve lhůtě stanovené v § 43 zákona o obcích https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-a-ministerstva-financi-k-neprojednani-zaverecneho-uctu-ve-lhute-stanovene-v-43-zakona-o-obcich.aspx

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo financí

 • Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:
  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění,
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
  • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
  • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).
  • Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
 •  

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

 

 • Z rozhodnutí užší skupiny Ústředního krizového štábu ze dne 31.3.2020 mají všechny kraje a hlavní město Praha neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků, které budou obsahovat zejména ochranné brýle, štíty, obleky a respirátory příslušné ochranné třídy. Tyto sety musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19.  Dotčená zařízení jsou povinna bezodkladně kontaktovat příslušného pracovníka kraje, případně hlavního města Prahy, na krizovém čísle, které má být dostupné 24 hodin denně. Uvedenými ochrannými prostředky nebudou sociální služby zásobeny preventivně. Ostatní ochranné prostředky jako roušky, rukavice apod. budou nadále pravidelně distribuovány prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy. Případný nedostatek ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních služeb hlásit prostřednictvím interaktivního formuláře

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/analyza-potreb-ochrannych-pomucek-socialnich-sluzeb

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

-Vyřizování „ošetřovného“ OSVČ se MPO snaží maximálně usnadnit i s pomocí inteligentního formuláře dostupného na adrese https://www.mpo.cz/osetrovneosvc . Vyplněný formulář lze odeslat MPO prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem nebo poštou.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyrizovani-_osetrovneho_-osvc-se-mpo-snazi-maximalne-usnadnit-i-s-pomoci-inteligentniho-formulare--253780/

Krajský úřad Středočeského kraje

-Středočeský kraj má 6 odběrných míst pro odběr vzorků na testy COVID-19 (Benešov, Kladno, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Kolín, Příbram)

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-ma-jiz-sest-mist-pro-odber-vzorku-na-testy-covid-19?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

 • Krizový štáb Středočeského kraje rozhodl o přijetí mimořádného opatření pro snížení počtů spojů a posilových vozůna drážních tratích na území Středočeského kraje.Opatření bude platit od 3. dubna 2020.

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/mimoradne-opatreni-v-provozu-verejne-drazni-dopravy-na-uzemi-stredoceskeho-kraje?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

 

Úřad práce

 

 • Aktuální příjmy zaprvní čtvrtletí roku 2020 nebudu nutné u testovaných dávek (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení) dle návrhu vlády dokládat. Návrh zákona ještě musí schválit Parlament.

 

 •  

 

Krajský hygienická stanice Středočeského kraje

 

Právní poradna pro obce

 

Co vše lze zahrnout pod výjimky, v jejichž rámci se v současné době může konat zasedání zastupitelstva obce on-line?

 

Aktuální stanovisko je takové, že standardní zasedání (s osobní účastí členů zastupitelstva na jednom místě) se konat nemohou. Přípustná jsou pouze on-line zasedání, ale i ta je možné konat pouze tehdy, je-li to nezbytné. A to bude pouze v případech, kdy je zapotřebí přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám. Typickým příkladem, kdy se může zasedání konat, je situace, kdy má obec, která nemá radu, v úmyslu vydat nařízení o krizovém opatření podle zákona o krizovém řízení, nebo volba nového starosty. Dalšími případy mohou být přijetí nezbytného rozpočtového opatření, schválení dotační smlouvy a jiná rozhodnutí, která mohou zabránit vzniku škod.

 

Může nařízení obce podle zákona o krizovém řízení vydat i sám starosta v době nouzového stavu?

 

Nařízení obce vydává rada obce, případně zastupitelstvo obce, není-li rada v obci volena. To platí i pro nařízení vydávané k provedení některého z krizových opatření. Ministerstvo vnitra však z odborné literatury dovozuje, že mohou existovat situace, kdy může nařízení obce podle krizového zákona vydat i sám starosta obce za podmínky, že existuje nebezpečí z prodlení a zároveň takové nařízení rada obce (či případně zastupitelstvo, není-li rada) na svém nejbližším zasedání zastupitelstva dodatečně schválí nebo naopak zruší.

 

Musíme pořizovat zápis ze zasedání zastupitelstva on-line?

 

Není důvodu, proč by v rámci on-line zasedání zastupitelstva neměl být pořizován zápis, byť to na první pohled může být administrativně náročnější. Zároveň Vláda ČR doporučuje, aby byl z on-line zasedání zastupitelstva pořízen alespoň audiozáznam, který pak bude veřejnosti zpřístupněn.

 

Lze občanům v souvislosti s výpadkem jejich příjmů poskytnout peněžitou pomoc?

 

Ano, obec může poskytnout jak peněžní dar, tak i zápůjčku. V případě zápůjčky doporučujeme bezúročné poskytování s ohledem na právní regulaci obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru. Rozhodnutí o poskytování peněžitých darů nad 20 000 Kč jedné osobě v jednom kalendářním roce je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Rozhodnutí o poskytování zápůjčky je vyhrazeno zastupitelstvu obce bez ohledu na její výši, tedy i v případě zápůjčky ve výši pod 20 000 Kč.

 

Občanům lze též doporučit, aby si požádali o mimořádnou okamžitou pomoc, což je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Žádost o tuto sociální dávku se podává u Úřadu práce.

 

Může starosta obce (jedná se o obec bez rady) požádat o dotaci bez souhlasu zastupitelstva? Musí být každá žádost o dotaci schvalována zastupitelstvem obce?

Rozhodnutí o požádání a přijetí dotace spadá mezi tzv. zbytkové pravomoci rady obce. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta. Jestliže si tedy pravomoc nevyhradí zastupitelstvo obce, jedná se o pravomoc starosty obce (pravomoc lze též zcela nebo zčásti svěřit obecnímu úřadu).  Starosta tedy může požádat o dotaci bez souhlasu zastupitelstva u každé žádosti o dotaci, nevyhradilo-li si tuto pravomoc zastupitelstvo.

Může rada obce dát starostovi pravomoc uzavírat určité typy smluv v čase, než se rada sejde?

 

Nebude-li se rada obce scházet častěji, bude pro zachování efektivity úřadu nejvhodnějším řešením, aby svěřila některé své zbytkové pravomoci starostovi nebo obecnímu úřadu, a to usnesením, v němž vymezí rozsah svěření těchto pravomocí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích. Zbytková pravomoc je svěřena radě obce s tím, že zastupitelstvo si ji může zcela nebo zčásti vyhradit dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích. Rovněž platí, že rada obce může její výkon svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu, a to opět zcela nebo zčásti. Naopak v případě vyhrazených pravomocí platí, že nemohou být svěřeny jinému obecnímu orgánu (ledaže tak zákon stanoví výslovně) a stejně tak platí, že si je jiný orgán nemůže převzít. To je patrné zejména v případě vyhrazených pravomocí rady obce, které nemohou být převzaty zastupitelstvem obce. Zákon o obcích v ustanovení § 41 odst. 2 stanoví, že právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení neplatná.  Ve všech případech se přitom jedná o tzv. neplatnost absolutní, což znamená, že nedostatky postupu obce, které směřují k neplatnosti uzavřené smlouvy, nelze dodatečně (po jejím uzavření) zhojit (např. následným schválením smlouvy či zveřejněním záměru).

 

2. dubna 2020

Vláda

-Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, tj. do 11. května 2020 https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pozada-poslance-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-o-30-dnu--parlamentu-predlozi-i-balik-zakonu-na-pomoc-s-koronavirem-180842/

Ministerstvo vnitra

-Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-moznostem-obci-docasne-snizit-najemne-vybirane-z-obecniho-majetku-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. dubna 2020 (č.j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN) platí s účinností od 2. dubna 2020 od 6:00 do dne 11. dubna 2020 do 6:00 následující opatření:
  • Rozšiřují se výjimky!
 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel (do 30 osob v provozovně), odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence; zámečnictví a servis dalších výrobků, oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků do uren, myčky automobilů,domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, pokud uvedené zboží či služby představují převážnou činnost dané provozovny; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.
  • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
  • zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
  • omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických podmínek;
  • nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným prodejem poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. igelitový sáček);
  • zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů, přítomnost veřejnosti na vnitřních a venkovních sportovištích;
  • zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje se na prodej a poskytnutí služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním povolením, osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.
  • ruší se mimořádné usnesení ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN
  • následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN)

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach_18922_4135_1.html

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. dubna 2020 (č.j. MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN) se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 2. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
  • Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN)

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-luzek-v-krajich-a-hlmpraze_18923_4135_1.html

 

Ministerstvo financí

 • Vláda schválila návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které bude po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077

 

 • Vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku z moci úřední
 •  

 

 

 • Ministerstvo financí předloží vládě návrh na zrušení daně z nabytí nemovité věci.Aby se minimalizoval efekt nežádoucího zamrznutí trhu s nemovitostmi v následujících dnech, bude návrh MF opatřen retrospektivní účinností. Po dokončení legislativního procesu tak bude zákon účinný zpětně, a to k předem stanovenému datu.

 

 •  

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • MPSV vydalo podrobný manuál pro zaměstnavatele k programu cílené podpory zaměstnanosti Antivirus pod následujícím odkazem

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa

 

více informací i na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Vláda schválila návrh zákona předložený MMR v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, na základě kterého budou provozovatelé digitálních platforem typu Airbnb povinni sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které jsou poskytovány.

 

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-pred-uvolnenim-opatreni-musime-mit-preh

 

 • Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě několik opatření na zmírnění dopadů koronavirové krize.  Prvním z opatření je omezení možnosti pronajímatelů bytů dát nájemci výpověď z důvodu prodlení nájemce s placením nájemného, do kterého se dostal v důsledku mimořádných opatření. Dále se zavádí možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení a to na dobu do 30. listopadu 2020. Příjemce úvěru musí doložit, že se stal neschopným úvěr splácet. Třetí opatření vychází vstříc pronajímatelům, prodlužuje jim lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech. Všechna tato opatření jsou součástí návrhu úprav zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2. Návrh zákona musí schválit Parlament a podepsat prezident.

 

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/najemnikum-je-treba-v-nouzovem-stavu-rozhodne-pom

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo zemědělství

Krajský úřad Středočeského kraje

 

Česká správa sociálního zabezpečení

 • Po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu v České republice budou Českou správou sociálního zabezpečení mimořádně akceptovány Žádosti o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle §116c (tj. žádost již registrovaného zařízení se souhlasem klienta o výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb k 15. dni v měsíci) zaslané prostřednictvím datové schránky zařízení.Žádosti však musí být naskenovány včetně vlastnoručního podpisu klienta/opatrovníka a razítka příslušného zařízení sociálních služeb.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/informace-pro-zarizeni-socialnich-sluzeb

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Českomoravská rozvojová a záruční banka, a.s.

 • První kolo záručního programu COVID II bylo naplněno. O záruku za provozní úvěr požádalo více než 700 živnostníků, malých a středních podniků. Hodnota předložených úvěrů přesahuje 1,5 miliardy korun. Všechny žádosti budou vyhodnoceny v následujících 10 pracovních dnech. Druhé kolo programu COVID II bude spuštěno 20. dubna 2020.https://www.cmzrb.cz/

3. dubna 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • MPSV zveřejnilo přehled zaslaných stanovisek a odpovědí k oblasti sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 • Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj vypracoval sérii doporučení pro řídicí orgány, jak postupovat při řízení projektů financovaných z evropských fondů, které byly zasaženy pandemií koronaviru. Nově tak budou moci zažádat o proplacení některých vynaložených nákladů i na aktivity, které nemohly být realizovány v důsledku koronavirové pandemie.https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-nalozit-s-projekty-zasazenymi-nenadalou-situac

Ministerstvo životního prostředí

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 

 • Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejňuje vyjádření k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, které nařizuje provozovatelům mobilních komunikačních sítí (operátorům) a bankám zpracovávat „provozně-lokalizační“ údaje a údaje „o době a místě použití elektronického platebního prostředku“, tedy o pohybu a chování osob nakažených nemocí COVID-19.

 

https://www.uoou.cz/urad%2Dse%2Dnbsp%2Dvyjadril%2Dk%2Dnbsp%2Dmimoradnemu%2Dopatreni%2Dministerstva%2Dzdravotnictvi%2Dv%2Dnbsp%2Dsouvislosti%2Ds%2Dnbsp%2Dprojektem%2Dchytra%2Dkarantena/d-41505

Česká správa sociálního zabezpečení

-Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné pandemické situace (COVID-19) https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19-

-ČSSZ shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc.https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Krajský úřad Středočeského kraje

 • Ministerstvo životního prostředí připravilo souhrnné informace o nakládání s odpadem v době koronavirové krize. https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/jak-nakladat-s-odpadem-v-dobe-koronavirove-pandemie?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

 

6. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví

-Informace o dodávkách ochranných prostředků zdravotnickým pracovníkům v ambulantním sektoru

http://mzcr.cz/dokumenty/informace-o-dodavkach-ochrannych-prostredku-zdravotnickym-pracovnikum-v%C2%A0ambulant_18946_1.html

Ministerstvo financí

 • Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:
 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Příjem žádostí o podporu zaměstnanosti z programu Antivirus bude zahájen 6. 4. 2020. Podávání žádostí bude plně elektronizované, odkaz na rozhraní bude zveřejněn také na webu MPSV. https://www.mpsv.cz/antivirus

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 • MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

 

7. dubna 2020

Vláda

 • Na základě usnesení vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020 platí následující opatření:

 

 1.  

 

 • zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou:
  • pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, rodinné příslušníky –manžele a nezletilé děti –občanů Evropské unie a občanů České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky;
  • pro občany Evropské unie a cizince spovoleným pobytem vEvropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají ktomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace);
  • je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky;
  • pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce vČeské republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici sČeskou republikou ze sousedního státu;
  • pro pracovníky mezinárodní dopravy; pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací;          
  • vnaléhavých mimořádných situacích,přičemž Ministerstvo vnitra svým sdělením zveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobemupraví podrobnosti překračování státní hranice;
 • nařizuje se všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, které nařídí 14 denní karanténu(s výjimkami dle usnesení)
 • vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech pod podmínkou, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a že k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta v rámci území České republiky;
 • nařizuje sevšem osobám, které po 14.dubnu 2020 vstoupily na území České republiky:
  • v případě jakýchkoli příznaků počínajícího infekčního onemocnění oznámili tuto skutečnost svému lékaři;
  • povinnosti strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;
  • vpřípadě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území;
 • nařizuje se, že účel vycestování u přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce vsousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní, a u pracovníků servisu kritické infrastruktury, kteří za účelem tohoto servisu překročí státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní, je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádnýmopatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III. pouze po předložení nóty zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby a základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že vmístě výkonu práce byla přijata opatření kzabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest;
 • nařizuje se všem subjektům, které přijímají cizince podle uvedené výjimky, aby pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;

 

 1. s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu:
 • občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a v usnesení uvedeným cizincům, kteří se repatriují na území České republiky, se nařizuje předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí, a po překročení hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu;

 

 1. s účinností od 14. dubna 2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu:
 • zákaz všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa volný pohyb na území celé České republiky s výjimkoucest do zaměstnání a výkon zaměstnání a kvýkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento výkon,cest nezbytně nutných kobstarávání základních životních potřeb, kzajištění péče o děti, kzajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště,pohřbů;

 

 • prodlužuje platnost usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 334, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 142/2020 Sb., do 13. dubna 2020 23:59;
 • zrušuje se s účinností ode dne 14. dubna 2020 bod I usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 267
 • následně s účinností od 27. dubna 2020 zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 443 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020
 • https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFABVQ3

 

 • Na základě usnesení vlády č. 388 ze dne 6. dubna 2020 platí s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu následující opatření:

 

 • Členům zastupitelstev ÚSC a ostatním osobám včetně veřejnosti se ukládá, aby při osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metrya použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa);
 • Územně samosprávným celkům se ukládá, aby vhodným způsobem zabezpečily dodržení těchto povinnosti spočívajících vdodržování odstupů účastníků jednání zastupitelstev územních samosprávných celků nejméně 2 metry a vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva;
 • doporučuje územním samosprávným celkům, aby zajistily, pokud je to možné,účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast vreálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva, a vpřípadě osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků aostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku oddělení členů zastupitelstev územních samosprávných celků od veřejnosti vhodnými prostředky např. jejich účastí voddělené místnosti nebo konánízasedání votevřeném prostoru;
 • doporučuje územním samosprávným celkům, aby uvedená opatření přiměřeně aplikovalyi při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů;
 • zrušuje se usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 274
 • https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFABXKR

Ministerstvo vnitra

 • Vláda schválila návrhy Ministerstva vnitra související s koronavirem. Jde o povolení jednání zastupitelstev, prodloužení lhůt pro konání voleb do Senátu v Teplicích nebo nová pravidla pro vycestování do zahraničí.  Vláda povoluje od 7. dubna 2020 jednání zastupitelstev i z jiných důvodů, než je projednání krizových opatření, a to včetně účasti veřejnosti. Podmínkou je dodržení dvoumetrových rozestupů jak členů zastupitelstva, tak veřejnosti. Stejně je povinné mít po celou dobu zakrytá ústa a nos. Dodržení povinností musí zajistit obce a města. Obdobně by měla města a obce postupovat také u svých ostatních kolektivních orgánů. Pokud je to však možné, vláda upřednostňuje konání zastupitelstev formou videokonferencí.https://www.mvcr.cz/clanek/povoleni-zastupitelstev-nebo-termin-doplnovacich-voleb-do-senatu-vlada-schvalila-navrhy-ministerstva-vnitra.aspx

-Informace Ministerstva vnitra k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajůhttps://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-dopadum-usneseni-vlady-c-388-ze-dne-6-4-2020-151-2020-sb-o-prijeti-krizoveho-opatreni-tykajiciho-se-jednani-zastupitelstev-obci-a-kraju.aspx

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN) se s okamžitou platností ruší omezení úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3h v daném dni ve vztahu ke kontaktním místům veřejné zprávy (tzv. Czech POINT)

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN) platí s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 do konce nouzového stavu následující opatření(vyjma bodu o povolení provozu hobbymarketů, prodejen stavebnin, stavebních výrobků a železářství, prodeji a servisu jízdních kol, a nařízení opatření pro provozovatele prodejen, které nabývají účinnosti od 9. dubna 2020 od 0:00 hod):

 

 • Rozšiřují se výjimky!
 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel (do 30 osob v provozovně), odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence; zámečnictví a servis dalších výrobků, oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků do uren, myčky automobilů,domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, prodej a servis jízdních kol, sběr a výkup surovin a kompostárnypokud uvedené zboží či služby představují převážnou činnost dané provozovny; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny;
 • provozovatelům výše uvedených provozoven se nařizuje, aby bránili kontaktu zákazníku na vzdálenost kratší než 2m, zajistili 2m rozestupy ve frontě, umístili v provozovnách dezinfekční prostředky, zajistili nošení rukavic pracovníky, zajistili informování zákazníků o omezeních;
  • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
  • zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
  • omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických podmínek;
  • nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným prodejem poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. igelitový sáček);
  • zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť (zrušen zákaz přítomnosti v prodejnách stavebnin a hobbymarketech a na venkovních sportovištích)
  • zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje se na prodej a poskytnutí služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním povolením, osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.

 

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN) s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 do konce nouzového stavu platí následující opatření:

 

 • Zákaz volného pohybu osob po území celé České republiky s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
  • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
  • výkonu povolání nebo činnosti sloužící k jejich zajištění;
  • pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů;
 • nařizuje se omezit pobyt na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu, pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami, na veřejně dostupných místech pobývat v počtu dvou osob, a zachovávat odstup nejméně 2 m;
 • Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech (včetně cesty za účelem tohoto sportování) za splnění těchto podmínek:
  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN) se s účinností ode dne 7. dubna 2020 hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.

 

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • S žádostí o mimořádnou pomoc není nutné nikam osobně chodit. MPSV zjednodušilo podání žádosti. Lze ji podat elektronicky na formuláři, a to bez zaručeného elektronického podpisu. Rovněž lze žádost o MOP zaslat vpříloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, nebo také i standardními způsoby, tzn. zasláním prostřednictvím pošty, vhozením do schránky umístněné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo za užití datové schránky.

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/06_04_2020_TZ_MOP_fin.pdf/bcad4d54-7e3b-5b53-4d95-f59810dcc118

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Vláda schválila návrh zákona předložený Ministerstvem pro místní rozvoj, který ochrání cestovní kanceláře.Po dobu trvání tzv. ochranné doby zákazník obdrží poukaz na zájezd, který bude moci vyčerpat na náhradní zájezd. Cestovní kancelář bude mít povinnost zákazníkovi po dobu ochranné doby nabídnout bez doplatku rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné, ochranná doba skončí a cestovní kancelář bude povinna uhradit zákazníkovi veškeré platby za původní zájezd. Návrh zákona dále počítá s okruhem zákazníků, kteří mají zakoupený zájezd s termínem zahájení do 31. srpna 2020 a kteří tento zájezd z řady důvodů nechtějí nebo nemohou absolvovat - např. z důvodu ztráty zaměstnání, jiných sociálních a ekonomických dopadů pandemie, popř. i obav o své zdraví. Tito zákazníci mají sice podle občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy, jsou však povinni cestovní kanceláři uhradit odstupné (tzv. storno poplatky).

 

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-novy-zakon-ochrani-cestovni-kancelare-i-jejic

Česká správa sociálního zabezpečení

Krajský úřad Středočeského kraje

 • Kraj poskytneOSVČ, kteří byli nepříznivě zasaženi epidemií COVID-19, bezúročnou půjčku, splatnou za čtyři roky, kdy jeden rok je odklad a tři na splácení, aby mohli rychle obnovit své podnikání. Bezúročná půjčka bude poskytnuta v maximální výši 50 tisíc korun. Celkový objem finančních prostředků, s nímž je počítáno, činí 2,750 miliardy korun.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/vedeni-kraje-poskytne-bezurocne-pujcky-zivnostnikum?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

 • O víkendu předal Středočeský kraj záchranářům 2 000 kusů respirátorů FFP2, krajským nemocnicím jich šlo dalších 13 000 kusů, menším nemocnicím 11 240 a následné péči 3 020. Všechna tato zdravotnická zařízení dostala i několik tisíc kusů roušek. Dnes si z distribučních míst vyzvednou také 19 960 kusů respirátorů FFP2 a 66 600 roušek praktičtí lékaři a 50 000 kusů respirátorů a 170 000 roušek poskytovatelé sociálních služeb. 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-dal-obratem-distribuuje-ochranne-pomucky-pro-zachranare-do-nemocnic-lekarum-a-poskytovatelum-socialnich-sluzeb?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

8. dubna 2020

Poslanecká sněmovna

 • Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu kvůli nynější koronavirové krizi do 30. dubna. Poslanci projednávají další balík vládních zákonů ke zmírnění dopadů omezení pohybu lidí nebo obchodu a služeb na obyvatele i firmy.https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13831

Ministerstvo vnitra

 • Ministerstvo vnitra vydalo přehlednou tabulku k rozšíření možnosti vycestovat po Velikonocích, která obsahuje karantenní opatření po návratu
 •  

 

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s partnerskými organizacemi pokračuje v distribuci potravin a základní hmotné pomoci z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/07_04_2020_TZ_PoMPo_a_koronavirus.pdf/40d13272-b401-9b26-5f82-a5c569178443

 • Poslanci schválili změny v oblasti dávek státní sociální podpory. Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. a ve 3. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Tato úprava bude platná v případě trvání mimořádných opatření. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku 2020. Jde o dočasné změny, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s epidemií COVID-19 a v praxi pomohou velké skupině osob. Úpravy musí ještě schválit Senát a podepsat prezident republiky.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/07_04_2020_TZ_davky_SSP.pdf/20ea0e25-bae9-58d1-c58c-3167dd0f7296

 • Registrace žadatelů o zaměstnání on-line a na jakémkoliv úřadu práce, až tři dny na dodání potvrzení od lékaře při nemoci žadatele o zaměstnání a další změny legislativy v oblasti zaměstnanosti schválili poslanci. Změny musí ještě projít hlasováním v Senátu a být podepsány prezidentem.

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/07_04_2020_TZ_zjednoduseni_legislativy_zamestnanosti.pdf/067b4abb-5df9-6862-7412-2210fea29dbc

-K 31. 3. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 225 678 uchazečů o zaměstnání.
To je o 1 691 méně než v únoru a o 1 375 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší březnovou hodnotu od roku 1997, kdy bylo bez práce 199 597 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 206 113 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3 %.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/08_04_2020_TZ_nezamestnanost_brezen.pdf/a1b9a211-ac97-8868-a0c4-8852357dfe24

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Vláda schválila otevření některých obchodů a provozoven. Nově jsou otevřeny venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství a také sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny. Od čtvrtka 9. dubna 2020 se pak zrušení zákazu provozu rozšíří na hobby markety, prodejny stavebních výrobků, železářství, obchody a opravny jízdních kol. V otevřených obchodech je třeba v souvislosti s pandemií koronaviru a ochranou zdraví dodržovat přísnější hygienická pravidla. Jaká konkrétně jsou, jednoduše popisuje informační leták „Jak se chovat při nákupu“.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nektera-opatreni-v-kontextu-s-koronavirem-zmirnila--pri-nakupovani-je-treba-dodrzovat-prisnejsi-hygienicka-pravidla---253882/

Ministerstvo zahraničních věcí

 

 • Nejčastější otázky a odpovědi směřované Ministerstvu zahraničních věcí v souvislosti s nouzovým stavem

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzoveho_stavu.html

Krajský úřad Středočeského kraje

 • Středočeský kraj a Krajská hospodářská komora Střední Čechy informují o projektu „Zachraň práci!“, který se v dnešní problematické době zaměřuje na  tzv. dočasné přidělení zaměstnance – dohoda o dočasném „zapůjčení“ zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele.

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/covid-19-%E2%80%93-zachran-praci-?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

Svaz měst a obcí

 • Svaz měst a obcí podpořil výzvu „Datovka pomáhá“.Výzva apeluje na starostky a starosty, aby umožnili provoz pracovišť CzechPOINTů v takovém rozsahu, který bude odpovídat jejich personálním, technickým a časovým možnostem a potřebám žadatelů. S ohledem na rizikovou práci pracovníků CzechPOINTů, se podařilo Hospodářské komoře ČR dohodnout s výrobcem ochranných štítů možnost vybavení exponovaných pracovníků tak, aby mohli být co nejvíce chráněni. Ochranné štíty pro tuto potřebu budou poskytnuty zdarma. V případě zájmu o ochranné šíty pro pracovníky CzechPOINTu zájem, zašlete poptávku na adresu: datovkapomaha@komora.cz.

https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/podporte-vyzvu-%E2%80%9Edatovka-pomaha%E2%80%9C

9. dubna 2020

Poslanecká sněmovna

 • Poslanci schválili návrhy zákonů, které mají za cíl zmírnit nepříznivé dopady epidemie na obyvatele. Všechny návrhy ještě musí schválit Senát a podepsat prezident:

 

 • Živnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25.000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. U finančních úřadů o něj budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci nebo lékaři. Příspěvek 500 korun denně je určen především těm osobám, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna. K podání žádosti bude stačit mailem poslat naskenovaný podepsaný formulář.  Zaměstnanců se týkat nebude. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce.

 

 • Nájemníci, kteří kvůli epidemii koronaviru dočasně přišli o příjem, kvůli tomu nemohou dostat výpověď z bytu. Neplacení nájemného by měli pronajímatelé tolerovat do konce července. Neschopnost platit nájem včas si budou lidé muset potvrdit od Úřadu práce, postup stanoví metodický pokyn.

 

 • Podnikatelé platící nájem, které kvůli krizovým opatřením musely svou provozovnu uzavřít, mohou požádat o odklad splátek, a to v období od 12. března do 30. června 2020. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce letošního roku.

 

 • Jednotlivci i firmy budou moci v souvislosti s epidemií koronavirupřerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které se musí požádat, si lze vybrat. Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.
 • Podnikatelé a firmy v hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny exekuce movitých věcí i nemovitostí.Pozastavení ale má svoje výjimky - nebude se týkat třeba dluhů na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt.

 

 • Přijímací zkoušky na VŠ se uskuteční nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. S ohledem na epidemii se mohou uskutečnit prezenčně i dálkově. Poslanci prodloužili také lhůtu, v níž přijatí uchazeči mohou dodat dodatečně maturitní vysvědčení, a to z vládou navrhovaných 30 dnů na 45 dnů po zápisu na vysokou školu. Vysoké školy mají v rukou možnost i prodloužit akademický rok, nebo odpustit studentům poplatky za příliš dlouhé studium.
  • Poslanci také uzákonili pravomoci policistů a strážníků pokutovat na místě přestupky proti vládním krizovým opatřením.

 

 • Každý, kdo nabízí ubytování na online platformách fungujících na principu sdílené ekonomiky (typu Airbnb), musí s českými úřady nově sdílet informace o uzavřených smlouvách. Provozovatelé takových platforem budou muset sdělit na vyžádání živnostenskému úřadu poskytovatele, počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu i adresu bytu. Úřady budou moci údaje předávat dalším institucím, třeba hygienickým stanicím a cizinecké policii.
 • Cestovní kanceláře mohou odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli epidemii koronaviru, které měly proběhnout od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy.Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13831

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (MZDR 1575/2020-3/MIN/KAN) se účinností ode dne 20. dubna 2020 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavempravidla provozu spočívající v:

 

 1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

 

 1. upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu,

 

 1. při osobním kontaktu:
  • přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné,
  • vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (jsou-li např. sedačky těsně vedle sebe, je nutné umožnit využití jen každé druhé z nich např. nápisem „Nesedat“, sedací místa nesmí směřovat proti sobě ve vzdálenosti do 2 metrů),
  • rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor,
  • použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
  • prováděním zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb),

 

 1. příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti,

 

 1. dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem, pokud probíhají osobně, pak za zvýšených hygienických opatření,

 

 1. výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu, včetně dodržení minimální doporučované vzdálenosti při konzumaci jídel a nápojů bez nasazené ochrany dýchacích cest

 

 1. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-spravnim-uradum-i-_18979_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (MZDR 1575/2020-4/MIN/KAN) seúčinností ode dne 11. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 19. dubna 2020 do 24:00 hod se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu spočívající v:

 

 1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),

 

 1. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

 

 1. omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu 1., pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
 2. nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
 3. příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
 4. dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
 5. výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

 

 1. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách,

 

 1. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,

 

 1. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-spravnim-uradum-ii-_18980_1.html

následně zrušeno opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN)

 • V souvislosti s epidemií koronaviru a cílem eliminovat nákazu rizikových skupin spouští Ministerstvo zdravotnictví pravidelné vyšetření specifických protilátek proti nemoci COVID-19 u zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. Testování se bude provádět každých 14 dní u každého zaměstnance zařízení s použitím rychlotestů. http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-spousti-plosne-testovani-pracovniku-domovu-senioru-a-_18972_1.html

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Byla spuštěna druhá část formuláře programu Antivirus. Všechny firmy, které již mají uzavřenou dohodu mohou po vyplacení mezd zaměstnancům vyplnit druhou část žádosti. https://antivirus.mpsv.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 • Poslaneckou sněmovnou prošel návrh zákona, kterým se mění zákon o realitním zprostředkování. Novela prodlouží dobu pro prokázání odbornosti realitního makléře nutné pro další podnikání. Splnění této podmínky pro dosavadní makléře bude posunuto z 3. září 2020 na 3. března 2021. Také zcela začínající podnikatelé bez praxe budou mít zvláštní toleranční lhůtu. A to půl roku od účinnosti přijaté novely, tedy již od tohoto měsíce. Návrh zákona musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/snemovna-schvalila-prodlouzeni-doby-zkousek-u-real

 

 • Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který stanoví, že v případě zrušení zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 z důvodu pandemie má cestovní kancelář možnost vydat klientovi poukaz na zájezd. Ten bude moci klient vyčerpat na náhradní termín dovolené. Rozhodne-li se tedy cestovní kancelář využít tzv. ochranné doby, musí o tom písemně vyrozumět zákazníka a současně mu zaslat poukaz na náhradní zájezd. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ministryne-dostalova-klienti-ck-o-sve-penize-nepr

 

 

Ministerstvo financí

Úřad práce

 • Nejčastější chyby žadatelů v programu antivirus
 •  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Svaz měst a obcí

 • Svaz měst a obcípřipravil návod, jak v současné době uskutečnit zasedání zastupitelstva prostřednictvím videokonference, tedy tak, aniž by se jednotliví zastupitelé museli fyzicky scházet na jednom místě. Tyto postupy jsou samozřejmě využitelné i pro jednání rady obce, či jednání dalších orgánů obce.https://www.poradnaproobce.cz/zastupitelstvo-online-krok-za-krokem

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

-Úpravou úředních hodin na Czech pointech bylo umožněno rychlé založení datové schránky občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří ji ještě nemají.

http://www.tajemnici.cz/datovka%2Dpomaha%2Dspolecna%2Dvyzva%2Dobcanum%2Da%2Dpodnikatelum%2Dzridte%2Dsi%2Ddatovou%2Dschranku%2Da%2Dpomozte%2Dsobe%2Di%2Dsvemu%2Duradu/d-6608/p1=51

-Co všechno je možní vyřídit s datovou schránkou on-line z domova rychle a bezpečněhttp://www.tajemnici.cz/assets/File.ashx?id_org=200006&id_dokumenty=6614

 

14. dubna 2020

Vláda

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN) se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 

 • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • dětí do dvou let věku,
 • osob se závažnými poruchami autistického spektra a
 • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN) se všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě (dále jen „poskytovatel sociálních služeb“) nařizuje s účinností ode dne 10. dubna 2020 zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Poskytovatel sociálních služeb zajistí vyšetření svých zaměstnanců každých 14 dnů prostřednictvím rapid testu provedeného zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností od 11. dubna 2020 0:00 do konce nouzového stavu následující opatření:

 

 • Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
  • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
  • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, apod.,
  • pobytu v přírodě nebo parcích,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů;

 

 • nařizuje se omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry;

 

 • nařizuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

 

 • Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech (včetně cesty za účelem tohoto sportování) za splnění těchto podmínek:
  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.

 

 

 

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Senát podpořil změny v novele zákona o zaměstnanosti a návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Návrhy mají za cíl zjednodušit a usnadnit komunikaci mezi Úřadem práce ČR a uchazeči o zaměstnání. Úpravy mají také usnadnit získávání příspěvku na zaměstnávání zdravotně postižených či příspěvku z programu podpory Antivirus.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_04_2020_TZ_Senat_zjednoduseni_zamestnanost.pdf/5a1ec7e9-81f9-6b85-f040-1650ed9deefb

 

 • Senát podpořil i změny v oblasti sociálních dávek. Lidé pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset Úřadu práce ČR dokládat pro nárokna výplatu ve 2. a případně i ve 3. čtvrtletí své aktuální příjmy a náklady na bydlení. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku 2020. Tyto dočasné změny, platné po dobu trvání mimořádných opatření, mohou pomoci velké skupině osob, které by vzhledem k mimořádné situaci mohly být ohroženy výpadkem výplaty dávek. https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_04_2020_TZ_Senat_davky_zjednoduseni.pdf/dd0cd997-207e-ae3d-08c0-13224e1d07c5

Ministerstvo financí

 • Ministerstvo financí informuje o navrhovaných úlevách v daňové oblasti
 •  

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Ministerstvo kultury

Svaz měst a obcí

15. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Krajský úřad Středočeského kraje

 

 • Poskytovatelé sociálních služeb ve Středočeském kraji procházejí desinfekcí vnitřních prostor. Z celkem 56 příspěvkových organizací, které ve Středočeském kraji poskytují sociální služby, byly do dnešního dne vydesinfikovány dvě třetiny.https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality-koronavirus/

16. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 (č. j. MZDR16184/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 následující opatření:

 

 • Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízenícha při akcích pořádaných těmito školami;
 • Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole Zákaz osobní přítomnosti studentů podle věty první se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia:na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob, na klinické a praktické výuce a praxi;
 • Student se účastní uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek: je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění, u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola, nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů;
 • Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávánív jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, a při akcích pořádaných těmito školami;
 • Zakazuje se osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou;
 • Zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.
 • http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizenis-ucinnosti-od-2042_19011_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 (č. j. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 následující opatření:
 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel (do 30 osob v provozovně), odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence; zámečnictví a servis dalších výrobků, oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků do uren, myčky automobilů,domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, prodej a servis jízdních kol, sběr a výkup surovin a kompostárny, prodeje nových a ojetých silničních vozidel, řemeslných oborů s výjimkou provozoven ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra), pokud uvedené zboží či služby představují převážnou činnost dané provozovny; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny;
 • provozovatelům výše uvedených provozoven se nařizuje, aby bránili kontaktu zákazníku na vzdálenost kratší než 2m, zajistili 2m rozestupy ve frontě, umístili v provozovnách dezinfekční prostředky, zajistili nošení rukavic pracovníky, zajistili informování zákazníků o omezeních;
  • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
  • zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
  • omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických podmínek;
  • nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným prodejem poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. igelitový sáček);
  • zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť;
  • zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje se na prodej a poskytnutí služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním povolením, osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, osobám ohroženým domácím násilím.
  • Zákaz maloobchodního prodeje podle se nevztahuje na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
   • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
   • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
   • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,
   • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
   • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
   • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 (č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 následující opatření:

 

 • Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
  • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
  • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, apod.,
  • pobytu v přírodě nebo parcích,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů
  • cest na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole, pro které je udělena výjimka mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví;

 

 • nařizuje se omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry;

 

 • nařizuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

 

 • Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech (včetně cesty za účelem tohoto sportování) za splnění těchto podmínek:
  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.

 

 • Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla: trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti, na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu, mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry, sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení, na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 

 • Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 16. dubna 2020 od 0:00 následující opatření:
  • zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
   • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za níže uvedených podmínek,
   • návštěv nezletilých pacientů,
   • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
   • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19, třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).
  • Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
   • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
   • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
   • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Krajský úřad Středočeského kraje

 • Odbavování cestujících v autobusech půjde od pondělka i předními dveřmi.Od pondělí 20. dubna bude na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje obnoveno odbavování cestujících ve veřejné autobusové dopravě předními dveřmi. Krajští dopravci jsou v současné době již v dostatečném množství zásobováni ochrannými pomůckami a desinfekcí.

 

 • Středočeský kraj poskytne lékařům rychlotesty.Obvodním lékařům a pediatrům dodá Středočeský kraj ze svých zásob na každého 20 kusů rychlotestů, aby mohli provádět opakované testy u končících karantén. Kraj se tím snaží nahradit výpadek dodávky, která měla přijít obvodním a dětským lékařům od Ministerstva zdravotnictví, a zatím se tak nestalo.
 • Všechna středočeská odběrová místa pro testy na COVID-19 budou otevřena denně od 7 do 17 hodin.Všech sedm míst určených pro odběry vzorků na testování kvůli podezření na onemocnění COVID-19, která jsou zřízena ve Středočeském kraji, bude otevřených sedm dní v týdnu, a to vždy od 7 do 17 hodin.
  • Benešov (Černoleská 2047, parkoviště u krytého plaveckého bazénu, 2 buňky včetně stanu pro odběry přímo z automobilu, infolinka: 601 563 598);
  • Kladno (Vančurova 1548, stan v areálu nemocnice na parkovišti před Niederleho pavilonem);
  • Kolín (Žižkova 146, Oblastní nemocnice Kolín, izolační prostor – buňka s příslušenstvím, která je umístěna za budovou interního oddělení, vpravo od centrální recepce a je zřetelně označena COVID-19, infolinka: 732 245 928);
  • Mladá Boleslav (Třída Václava Klementa 147, u vstupu do Klaudiánovy nemocnice z Palackého ulice, infolinka: 326 743 636);
  • Příbram (Podbrdská, Oblastní nemocnice Příbram, stan před areálem nemocnice A2 na parkovišti u hlavního vstupu do areálu, infolinka: 702 240 563 );

17. dubna 2020

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictví

20. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN) se ruší mimořádné opatření ze dne 4. března 2020, č.j. MZDR 9826/2020-1/HES, kterýmbylo všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně nařízeno s účinností ode dne 4. března 2020 oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-432020-k-hromadnym-akcim-nad-5000-osob_19030_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN) se ruší mimořádné opatření ze dne 7. března 2020, č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, kterýmbylo všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátily z pobytu na území Italské republiky do České republiky, nařízeno, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-732020-k-navratu-z-pobytu-na-uzemi-itals_19031_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR 10666/2020-2/MIN/KAN) se rušímimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, kterýmbyly zakázány s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-1032020-ke-kulturnim-a-jinym-akcim-nad-1_19032_4135_1.html

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 následující opatření:
  • Zákaz volného pohybuosob na území celé České republiky s výjimkou:
   • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
   • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
   • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu),
   • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služebpro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
   • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
   • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
   • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištěníbezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

 

 • nařizuje seomezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

 

 • Zákaz volného pohybu osob nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech(včetně cesty za účelem tohoto sportování) za splnění těchto podmínek:
  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

 

 • Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
  • na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
  • mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 

 • Zákaz volného pohybu osob nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

 

 • Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na bohoslužbě za splnění těchto podmínek:
  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor,

 

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN) platí s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 následující opatření:

 

 • Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodeje malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu, oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladního prodeje jízdenek, lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, provozování pohřební služby, prodeje květin, provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodeje textilního materiálu a textilní galanterie, servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, myčky automobilů, prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství, prodeje a servisu jízdních kol, sběru a výkupu surovin a kompostáren, prodeje nových a ojetých silničních vozidel, řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

 

 • Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

 

 • Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

 

 • Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

 

 • Nařizuje se prodej nebaleného pečiva pouze za podmínek, že je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, a zároveň je prodejní místo vybaveno pomůckami osobní hygieny.

 

 • Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

 

 • Zakazuje se provoz heren a kasin, provoz autoškol, provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť.

 

 • Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služebosobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, osobám ohroženým domácímnásilím.

 

 • Zákaz maloobchodního prodeje nevztahuje na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 m,
  • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Vláda schválila návrh na novelu zákona č. 133/2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Podle návrhu se má v období od 1. dubna do 30. června 2020 zvýšit ošetřovné rodičům, kteří pečují o děti při uzavření škol, ze stávajících 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/17_04_2020_TZ_zvyseni_osetrovneho_na_80_procent_DVZ.pdf/ab3914fb-aae0-a05a-9921-5002993db242

 

 • MPSV vydalo doporučený postup pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_7_pro_COVID_zony_a_ochranu_zam%C4%9Bstnancu_a_klientu.pdf

Ministerstvo financí

 • Přehledné informace a informační leták k možnému odkladu splátek v souvislosti s již přijatým zákonem č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19  
 •  

Úřad práce

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje

 • Středočeský kraj spustil nový informační portál pro občany, podnikatele a obce reagující na aktuální situaci Covid-19 - www.stredocesistredocechum.cz. Středočeský kraj spolu se Středočeským inovačním centrem /SIC/ spustil iniciativu Středočeši Středočechům – společně to zvládneme. Nové webové stránky reagují na nouzový stav v rámci šíření koronaviru. Na základě výzev občanů, starostů a podnikatelů Středočeského kraje byla vytvořena jednotná platforma, která zprostředkovává všechny podstatné zprávy ve spojení s krizovou problematikou COVID-19 na jednom místě. Pravidelně aktualizovaný obsah s těmi nejdůležitějšími informacemi je sdílen společně s nabídkou a poptávkou Středočechů, kteří chtějí nebo potřebují pomoci. https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality-koronavirus/

21. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Aktualizované nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru
 •  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí zjednodušilo způsob žádání o mimořádnou okamžitou pomoc, zcela elektronizovalo podání a odstranilo testování majetku žadatelů vyjma finančních prostředků na bankovním účtu. Mimořádná okamžitá pomoc je jedním z nástrojů, kterým lze pomoci pracovníkům na DPP a DPČ, kteří v důsledku pandemie přišli o své příjmy. MPSV připravuje také tzv. ošetřovné pro pojištěné dohodáře. https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-zlepsilo-dostupnost-mimoradne-okamzite-pomoci-mop-zadosti-v-krizi-pribyva

Ministerstvo financí

22. dubna 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Poslanci schválili návrh na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Jeho výše se změní automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června. Nárok na ošetřovné budou mít i ti, kteří nebudou moct dát dítě do školy, i když bude částečně obnovená výuka. A ošetřovné dostanou i lidé pracující na DPP a DPČ. Změny ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/21_04_2020_TZ_zvyseni_osetrovneho_PSP.pdf/bcfddbce-c268-21ae-8271-d1bff4073237

23. dubna 2020

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 • Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Českou obchodní inspekcí připravilo informační materiál pro spotřebitele v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu.

https://www.mmr.cz/getmedia/27c3160b-7872-47a1-9bc4-1a78224ed98a/Prava-spotrebitelu-v-oblasti-zajezdu-a-dalsich-sluzeb-cestovniho-ruchu.pdf.aspx?ext=.pdf

 

 • Poslanecká sněmovna schválila návrhy zákonů, na základě kterých nebudou moci nájemci dostat výpověď z bytu, pokud v rozhodné době nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. Dlužné nájemné musí zaplatit do konce letošního roku.  Rovněž podnikatelé nebudou moci dostat výpověď z nájmu, pokud v rozhodné době nebudou platit nájemné v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které jim znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. Zákon ještě musí podepsat prezident.

V případě prodlení s platbami bude nájemce povinen uhradit úroky z prodlení v zákonné sazbě. Zákaz výpovědi se týká jen nájemného, nikoli plateb za služby – ty je nájemce dále povinen hradit s hrozbou možnosti výpovědi. Nájemce bytu musí pronajímateli doložit, že k neplacení nájemného došlo v důsledku opatření proti epidemii koronaviru a to potvrzením od Úřadu práce ČR. V případě nájmu prostor k podnikání nájemce pronajímateli předloží listiny osvědčující splnění podmínek.

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/poslanci-prehlasovali-senat-a-schvalili-omezeni-vy

 

 •  

Městský soud v Praze

 • S účinností od 27. dubna 2020 Městský soud v Praze zrušil následující opatření:
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 2020 zakazující maloobchodní prodej,
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 zakazující maloobchodní prodej;
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob;
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 omezující volný pohyb osob.

24. dubna 2020

Vláda

 • na základě usnesení vlády č. 443 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu následující omezení:

 

 • zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt mimo určených výjimek, osoby spadající pod výjimky pak musí předložit negativní test na koronavirus;
 • nařizuje se všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží potvrzení o absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, která rozhodne o karanténě v délce 14 dnů, mimo výjimek;
 • nařizuje se všem osobám, které od 27. dubna 2020 00:00 hod. vstoupily na území České republiky, aby v případě jakýchkoli příznaků infekčního onemocnění kontaktovali svého lékaře a při přechodu hranice strpěli kontrolu příznaků a případný odběr biologického vzorku;
 • repatriovaným osobám se nařizuje předem oznámit datum a způsob repatriace Ministerstvu zahraničních věcí, po překročení hranice nepoužívat MHD a taxislužbu;
 • zakazuje se všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa, po dobu 14 dnů volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání, výkonu podnikatelské a jiné obdobné činnosti, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do svého bydliště, pohřbů.
 • následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 495 ze dne 30. dubna 2020

 

 • na základě usnesení vlády č. 452 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí s účinností od 24. dubna 2020 následující omezení:

 

 • nařizuje se pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry;
 • nařizuje se konzumovat potravinyvčetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;
 • sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech se omezuje tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
 • pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
  • na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
  • mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek
 • pro účast na sňatečném obřadu (i pro prohlášení osob o tom, že vstupují do registrovaného partnerství), se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby,
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců,
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;
 • pro účast na bohoslužbě, se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně, v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/ Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 • pro účast na spolkové činnosti, se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
  • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
  • bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

 

 • na základě usnesení vlády č. 453 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí s účinností od 24. dubna 2020 od 0:00 do 27. dubna 2020 do 0:00 následující omezení:

 

 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodeje malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu, oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladního prodeje jízdenek, lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče, provozování pohřební služby, prodeje květin, provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, myčky automobilů,  prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo dezinfekci, hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,  prodeje a servisu jízdních kol, sběru a výkupu surovin a kompostáren, prodeje nových a ojetých silničních vozidel, řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),turistických informačních center, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb,
 • zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
 • zakazuje se provoz heren a kasin, provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby;
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů,
 • zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
  • osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu
  • osobám ohroženým domácím násilím
 • zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na:
  • činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo
  • prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny;
  • na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
   • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
   • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
   • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
   • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
   • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
   • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;
 • v provozovnách, u nichž je povolen provoz, se nařizuje, aby dodržovali pravidla: zajistit rozestup 2m, aktivně bránit kratší vzdálenosti mezi zákazníky menší než 2m, umístit dezinfekční prostředky, zajistit pracovníkům nošení rukavic, informovat zákazníky o omezeních;
 • prodej nebaleného pečiva pouze, je-li místo vybaveno pomůckami osobní hygieny a je-li zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob;
 • podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem se nařizuje, aby poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);
 • následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 493 ze dne 30. dubna 2020

 

 • na základě usnesení vlády č. 452 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 následující omezení:

 

 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodeje malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu, oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladního prodeje jízdenek, lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče, provozování pohřební služby, prodeje květin, provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, myčky automobilů,  prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo dezinfekci, hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,  prodeje a servisu jízdních kol, sběru a výkupu surovin a kompostáren, prodeje nových a ojetých silničních vozidel, řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),turistických informačních center, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb,
 • zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
 • zakazuje se provoz heren a kasin, provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby;
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována pravidla (viz usnesení vlády);
 • zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
  • osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu
  • osobám ohroženým domácím násilím
 • zakazuje se zkoušení oblečení v prodejnách oděvů;      
 • zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na:
  • činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo
  • prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny;
  • provozovny:
   • jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2;
   • podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a – které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a
   • nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
  • na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
   • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
   • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
   • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
   • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
   • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
   • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;
 • v provozovnách, u nichž je povolen provoz, se nařizuje, aby dodržovali pravidla: zajistit rozestup 2m, aktivně bránit kratší vzdálenosti mezi zákazníky menší než 2m, umístit dezinfekční prostředky, zajistit pracovníkům nošení rukavic, informovat zákazníky o omezeních;
 • prodej nebaleného pečiva pouze, je-li místo vybaveno pomůckami osobní hygieny a je-li zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob;
 • podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem se nařizuje, aby poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);
 • nařizují se zvláštní pravidla (viz usnesení vlády) pro:
  • provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů
  • provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky,
  • pro provoz knihoven

 

 • na základě usnesení vlády č. 456 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí s účinností od 24. dubna 2020 od 0:00 do 27. dubna 2020 do 0:00 do následující omezení:

 

 • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných těmito školami;
 • zakazuje se osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia:
  • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na klinické a praktické výuce a praxi,
 • zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, a při akcích pořádaných těmito školami;
 • zakazuje se osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou;
 • zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení;
 • nařizuje se, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké školepouze za splnění následujících podmínek:
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
  • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

 • na základě usnesení vlády č. 455 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 následující omezení:

 

 • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných těmito školami;
 • zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole,přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů:
  • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na klinické a praktické výuce a praxi,
 • zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, a při akcích pořádaných těmito školami;
 • zakazuje se osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou;
 • zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení;
 • nařizuje se, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké školepouze za splnění následujících podmínek:
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
  • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020

 

 

Ministerstvo vnitra

 

 • Dnešním dnem byly vyhlášeny ve sbírce zákonů pod částkou č. 69 následující zákony:

 

 • zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu;
 • zákon č. 186/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru;
 • zákon č. 187/2020 Sb., o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu;
 • zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů;
 • zákon č. 189/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 190/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů;
 • zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu;
 • zákon č. 192/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností
 •  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

26. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN) se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a pro případ změny epidemiologické situace být připraven navýšit na 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to do 7 dnů na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.

 

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. dubna 2020 (č. j. MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN) se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči se nařizuje následující omezení provozu:

 

a) Ubytování pacientů bude umožněno pouze v jednolůžkových pokojích, a to s výjimkou společného ubytování pacienta s jeho průvodcem, pokud jsou členy společné domácnosti.

b) Stravování bude pacientům poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2 metry mezi jednotlivými pacienty; tento odstup nemusí být dodržen v případě pacienta a jeho průvodce, pokud jsou členy společné domácnosti.

c) Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 5 osob (včetně zdravotnického nebo jiného pracovníka poskytovatele).

d) Poskytnout ubytování lze pouze pacientům za účelem poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče a jejich průvodcům.

 

 

 

Ministerstvo vnitra

 

 • Dne 23. dubna 2020 byly ve sbírce zákonů pod částkou č. 70 vyhlášeny následující předpisy:

 

 • Nařízení vlády č. 202/2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, na základě kterého nelze po dobu jeho účinnosti zvyšovat nájemné z bytu;
 • Usnesení vlády č. 462, které nařizuje, že pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb stanovené v bodě I./3. usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 239 se s účinností od 27. dubna 2020 nevztahuje na poskytovatele sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 62 a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), pokud tyto sociální služby poskytují ve formě terénní podle § 33 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze v bezkontaktní podobě.

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo kultury

 • Základní doporučení Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví pro otevírající se knihovny:
  • zajistit informování návštěvníků o níže uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu a v knihovně a pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny;
  • zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při manipulaci s knihami a dalšími knihovními jednotkami;
  • zaměstnanci knihoven i jejich návštěvníci musejí nosit roušky;
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;
  • dle stanoviska německého Spolkového institutu pro posuzování rizik není přenos infekce přes knihy pravděpodobný, přesto se doporučuje knihy po převzetí knihovnou od zákazníka nechat 48 hodin ležet v karanténě v krabici/boxu s označením “karanténa“, než je půjčí dalšímu čtenáři/ návštěvníci knihovny musejí udržovat dvoumetrové odstupy;
  • zajistit zvýšenou hygienu ploch, klik apod.;
  • WC pro veřejnost doporučujeme nechat uzavřené;
  • studovny se doporučují nechat uzavřené (podle typu knihovny).

Knihovny by se také měly řídit dalšími pokyny vlády, přijatými v souvislosti s krizovými opatřeními, týká se např. pořádání akcí v knihovně (za stejných podmínek jako akce obecně). Další podrobnější metodiku podmínek hygienického a organizačního fungování pro knihovny bude v následujících dnech zveřejňovat Národní knihovna, které to uložil ministr kultury. Nyní tuto metodiku finalizuje ústřední knihovnická rada.

 

 • Doporučení Ústřední knihovnické rady ČR pro provoz knihoven od 27. 4. 2020:
  • Knihovna může z provozních či bezpečnostních důvodů omezit rozsah poskytovaných služeb, například:
   • Informovat čtenáře, aby přistupovali ke všem knihovním fondům jako dalšímu možnému zdroji kontaminace (tj. stejně tak, jako přistupují k potravinám, zboží apod.).
   • Omezit rozsah provozní doby.
   • Omezit provoz knihovny pouze na absenční výpůjční služby.
   • Vyhradit v rámci provozních hodin čas pro služby seniorům a dalším ohroženým skupinám.
   • V případě, že knihovna je součástí jiné instituce, lze její provoz (znovuotevření) vázat na režim instituce jako celku.
   • Stanovit délku pobytu návštěvníků v knihovně.
   • Otevírat knihovnu veřejnosti postupně.
   • Omezit rozsah volného výběru knih, dětského oddělení, přístupu k online terminálům, kopírce apod.
   • Stanovit počet návštěvníků, kteří mohou v jednom okamžiku pobývat v knihovně.
   • Ve výpůjčním provozu maximálně využívat samoobslužná zařízení pro půjčování a vracení dokumentů (návratové boxy, selfcheck apod.).
   • Dle potřeby upravit režim výměnných souborů v rámci regionálních funkcí.
   • Zajistit činnost knihovny pomocí směnného provozu.

 

27. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo vnitra

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

28. dubna 2020

Vláda

 

 • Na základě usnesení vlády č. 483 ze dne 27. dubna 2020 se s účinností ode dne 28. dubna 2020 od 00:00 hod. zrušuje usnesení vlády ze dne 31. března 2020 č. 352, kterým se zakazuje s po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABP3P2CEV

 

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo vnitra

 • Ve sbírce zákonů byly pod částkou č. 74 vyhlášeny následující zákony:

 

 • Zákonč. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty;
 • Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání;

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Vláda schválila návrh na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus. Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, bylo prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.
 •  

Ministerstvo kultury

 

 

29. dubna 2020

Poslanecká sněmovna

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 

 • školství, mládeže a tělovýchovy

 

 • Možnosti řešení školních zájezdů v současné situaci
 •  

Krajský úřad Středočeského kraje

 • Rada Středočeského kraje schválila pravidla pro poskytováníindividuálních účelových návratných finančních výpomocí určených pro živnostníky, na které měla epidemie COVID-19 nepříznivý ekonomický dopad

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/podpora-zivnostniku-na-nez-mela-dopad-epidemie-ma-uz-jasna-pravidla?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

30. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 

4. května 2020

Vláda

 • Na základě usnesení vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 se prodlužuje nouzový stav do 17. května 2020

 

 • Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 platí s účinností od 11. května 2020 od 0:00 následující omezení:
 • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost:
  • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
  • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
  • na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy,
  • na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení;
 • zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty; zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
 • ukládá se, aby:
  • osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
  • osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
  • osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině;
 • nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčníhoonemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
 • nařizuje se, aby dítě, žák, student nebo účastník byl osobně přítomný ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

 

 • zrušuje se usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 455

 

 • Na základě usnesení vlády č. 495 ze dne 30. dubna 2020 platí s účinností od 1. května 2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu následující omezení:
  • zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt; mimo stanovené výjimky (viz usnesení),
  • všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží potvrzení o absolvování testu, se nařizuje bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, která rozhodne o karanténních opatřeních; to neplatí pro stanovené výjimky (viz usnesení);
  • všem osobám, které od 1. května 2020 00:00 hod. vstoupily na území České republiky se nařizuje v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu lékaři a při přechodu státní hranice strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a případně poskytnout součinnost při odběru biologického vzorku;
  • přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole předkládají potvrzení o absolvování testu, se nařizuje, aby při prvním překročení státní hranice do České republiky předložili potvrzení o absolvování testu a poté při každém dalším překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 30 dnech po předložení potvrzení o absolvování testu, předkládali potvrzení o absolvování testu, který není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden test; tyto osoby musí zároveň mezi 10. a 14. dnem po vstupu na území České republiky absolvovat test a potvrzení o absolvování testu předložit místně příslušné krajské hygienické stanici;
  • občanům České republiky, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem a jejich rodinným příslušníkům, kteří se repatriují na území České republiky, se nařizuje předem oznámit datum a způsob repatriace dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí a po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu, pokud při vstupu na území České republiky nepředložili potvrzení o absolvování testu;
  • občanům Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole se nařizuje předem oznámit datum a způsob vstupu na území České republiky dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí;
  • osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa, a občanům Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole se po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území České republiky, zakazuje volný pohyb s výjimkou:
   • cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,
   • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění
   • péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
   • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
   • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
   • cest zpět do místa svého bydliště,
   • pohřbů;

 

 • zrušuje se usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020

 

 • Na základě usnesení vlády č. 490 ze dne 30. dubna 2020 platí s účinností od 11. května 2020 od 0:00 následující omezení:
  • Nařizuje sepobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
  • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;
  • není-li stanoveno jinak, zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
  • omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
   • společně sportuje nejvýše 100 osob,
   • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
  • nařizují se pravidla pro:
   • pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob:
    • odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
    • k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
   • pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti:
    • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
    • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
    • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
    • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
    • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
    • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;
   • pro účast na sňatečném obřadu a prohlášení o vstupu do registrovaného patrnerství:
    • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob,
    • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
    • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
    • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
   • pro účast na bohoslužbě, svatbě v kostele a křtu:
    • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
    • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
    • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
    • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
    • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
    • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
    • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy(kliky, lavice apod.),
    • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 

 • Na základě usnesení vlády č. 493 ze dne 30. dubna 2020 platí s účinností od 11. května 2020 od 0:00 následující omezení:
  • Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:
   • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
   • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
   • venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
  • zakazuje seprodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
  • zakazuje se provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách, prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
  • zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních (pro účely poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče) a školských ubytovacích zařízeních;s výjimkou prodeje ubytovacích služeb:
   • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
   • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
   • osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
   • osobám ohroženým domácím násilím,
  • zakazuje se provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže;
  • nařizují se pravidla:
   • v provozovnách, v nichž není zakázán provoz:
    • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry,
    • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
    • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
    • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
    • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně;
   • při prodeji nebaleného pečiva:
    • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
    • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;
   • podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);
   • provozovatelé farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť:
    • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
    • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
    • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
    • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
    • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
    • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě,
   • pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky:
    • návštěvníci zoologických zahrad budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,
    • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
    • vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
    • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně 4 metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
    • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
   • pro provoz knihoven:
    • zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
    • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;
   • pro prodej oděvů a obuvi:
    • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
    • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům;
   • pro činnost holičství a kadeřnictví:
    • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
    • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
    • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
    • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
    • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
    • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
    • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
    • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
   • pro manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie:
    • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
    • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
    • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
    • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
    • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
    • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
    • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
    • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
    • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou,
    • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
   • pro provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení:
    • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
    • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
    • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
   • pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů:
    • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
    • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
    • v hledišti je nejvýše 100 diváků,
    • v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
    • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
    • v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
    • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
    • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
    • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
    • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
    • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice;
   • pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb:
    • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
    • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
    • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
    • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
    • zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
    • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
    • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
    • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
    • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
    • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření;
   • pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2:
    • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
    • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
    • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
    • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
    • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
    • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
    • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
    • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
    • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
    • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
    • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
    • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
    • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány;
   • pro provoz vnitřních sportovišť:
    • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
    • nelze používat šatny a sprchy,
    • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
    • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
    • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
    • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
    • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
    • prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
    • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

 

 • Zrušuje se usnesení vlády č. 453 ze dne 23. dubna 2020.

 

 • Všechna usnesení vyhlášena ve Sbírce zákonů (částky č. 80 a 81)
 •  

 

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. dubna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN) se s účinností ode dne 1. května 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
  • dětí do dvou let věku,
  • dětí starších dvou let a mladších sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina,
  • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
  • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
  • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny blíže specifikované podmínky (viz opatření),
  • moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny blíže specifikované podmínky (viz opatření).

 

 • Ruší se se mimořádné opatření ze dne 9. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN.
 • Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN)

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Ministerstvo financí

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

 

Ministerstvo kultury

 

 

5. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN) se s účinností od 5. května 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
  • dětí do dvou let věku,
  • dětí starších dvou let a mladších sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole a pečujících osob v dětské skupině,
  • dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
  • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
  • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
  • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
  • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny specifikované podmínky (viz usnesení),
  • moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny specifikované podmínky (viz usnesení).

 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Ministerstvo financí

 

 • Vláda schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu. Program bude stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ spravován a vyplácen Finanční správou. Kompenzační bonus bou moci žádat i fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným a jejichž podíl není představován kmenovým listem.Podmínkou je společnost s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-podporu-pro-spolecniky-m-38411

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 • MPSV zveřejnilo stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu a stanovisko k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v době nouzového stav

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1061545/Stanovisko_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_SPaPSS_111_nouzov%C3%BD_stav.pdf/

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1061545/Stanovisko_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_PSS_116_kurz_nouzov%C3%BD_stav.pdf/

 

Česká správa sociálního zabezpečení

 

 

6. května 2020 

Ministerstvo vnitra

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje

 

 

7. května 2020 

Ministerstvo vnitra

 

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 

Ministerstvo financí

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • Poslanci schválili návrh na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Návrh reaguje na přijaté opatření z24. dubna), podle kterého se nepřihlíží kvěřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. ÚP ČR pak bude dlužnou částku od zaměstnavatelů vymáhat až 3 měsíce poté, co přestane tzv. lex covid justice platit. Změny musí ještě projednatSenát a podepsat prezident ČR.https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/06_05_TZ_platebni_neschopnost.pdf/

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 • Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek
 •  

 

Ministerstvo kultury

 

Úřad práce

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje

 

11. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 

Ministerstvo financí

 

 

Formulář: https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • Vláda schválila návrh zákona, na jehož základě by si mohli podniky do 20. října 2020 odložit platby sociálního pojištění (24,8% mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5%). Návrh musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky.
 •  

 

 • Vláda schválila upravený plán rozvolňování sociálních služeb(usnesení vlády č. 521 ze dne 7. května 2020). Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi začnou fungovat naplno již od pondělí 11. května. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/06_05_TZ_Rozvolnovani_v_soc_sluzbach_FINAL.pdf/e01ade90-99c2-d961-ae59-508d89de3433

 •  

 

 • Nová zjednodušená žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události spojená s COVID-19.

https://www.mpsv.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=29941990

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

Úřad práce

 

12. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. května 2020(č. j. MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN) platí s účinností od 12. května 2020 od 0:00 do 25. května 2020 do 0:00 následující omezení:
  • zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
   • dětí do dvou let věku,
   • dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole,
   • dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
   • studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
   • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
   • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
   • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
   • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
   • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky (viz opatření),
   • moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněnydefinované podmínky(viz opatření),
   • pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.
  • ruší se mimořádné opatření ze dne 4. května 2020, č. j. MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN
  • následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN)
  • http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19196_4135_1.html

 

13. května 2020

Ministerstvo vnitra

 

 • Ve sbírce zákonů byl pod částkou č. 90 vyhlášenzákon č. 243/2020, o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. května 2020 (č. j. MZDR 20020/2020-1/OVZ) se prodlužuje platnost čestného prohlášení uchazeče o zaměstnání nahrazujícího posouzení o zdravotní způsobilostiplatnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci (podrobnosti viz opatření)

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-pracovnelekarske-sluzby_19202_4135_1.html

Úřad pro ochranu osobních údajů

14. května 2020 

Ministerstvo vnitra

 

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Krajský úřad Středočeského kraje

15. května 2020 

Ministerstvo vnitra

 

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

18. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN) se s účinností od 18. května 2020 ruší mimořádné opatření ze dne 9. dubna 2020 (č.j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN), kterým sevšem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařídilo, aby v rámci svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavem některá hygienicko-epidemiologická pravidla provozu.

 

http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-942020-k-narizeni-ovm-a-so_19218_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j. MZDR 20598/2020-1/MIN/KAN) se s účinnost od 18. května 2020 do odvolání nařizuje, aby ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence byla v rámci jedné návštěvy umožněna návštěva pouze jedním návštěvníkem za splnění stanovených epidemiologicko-hygienických podmínek.

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-vezenske-sluzbe-crod-1852020-do-odvolani_19219_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN) se účinností ode dne 18. května 2020 od 00:0 do 25. května 2020 do 0:00 se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se:
  • Zakazuje pobývat na veřejně dostupných místech v počtu více než deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a mít odstup od jiných osob menší než 2 metry;
  • Zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
  • Zakazuje se, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
  • omezuje se sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
   • společně sportuje nejvýše 100 osob,
   • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
  • omezuje se konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
   • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • omezuje se organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
   • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
   • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
   • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
   • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
   • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;
  • omezuje se účast na sňatečném obřadu (a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob,
   • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
   • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
   • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
  • omezuje se účast na bohoslužbě, svatby a křty tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
   • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
   • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
   • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
   • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
   • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
   • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
   • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
   • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-nad-100-osob-od-185do-d_19220_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 18. května 2020 od 0:00 do 25. května 2020 do 0:00 následující omezení:
  • omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou  provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), venkovních prostor provozovny stravovacích služeb;
  • zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
  • omezuje se provoz ubytovacích podniků tak, že se jejich provozovatelům zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních (pro účely poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče) a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
   • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
   • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
   • osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
   • osobám ohroženým domácím násilím,
  • zakazují se další činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku tak, že se jejich provozovatelům zakazuje:
   • provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
   • přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a v saunách,
   • provádět prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
   • provozovat činnost, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže;
  • omezuje se činnost v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry,
   • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
   • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
   • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
   • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
  • omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
   • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
  • omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
  • omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
   • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
   • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
   • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
   • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
   • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě,
  • omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • návštěvníci zoologických zahrad budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,
   • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
   • vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
   • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně 4 metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
  • omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
   • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
  • omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
   • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
  • omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
   • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
   • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
   • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
   • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
   • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
   • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
   • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou,
   • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
  • omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
   • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
  • omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
   • v hledišti je nejvýše 100 diváků,
   • v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
   • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
   • v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
   • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
   • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
   • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
   • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • omezuje se provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
   • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
   • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
   • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
   • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
   • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
   • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
  • omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
   • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
   • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
   • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
   • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
   • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
   • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
   • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
   • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
   • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
   • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
   • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
  • omezuje se provoz vnitřních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
   • nelze používat šatny a sprchy,
   • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
   • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
   • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
   • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
   • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
   • prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
   • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

 

 •  

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j. MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN) se účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 8. června 2020 do 0:00 hod. se nařizuje poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování.  S účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 22. června 2020 do 0:00 hod. se omezuje provoz zařízení sociálních služeb tak, že se nařizuje poskytovatelům sociálních služeb pro cílovou skupinu osob nad 50 let, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby v rozsahu druhu sociální služby podle § 45, § 46, § 47, § 66 a § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, denní stacionáře týdenní stacionáře, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), pozastavit činnost těchto služeb.

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zarizeni-socialnich-sluzeb-od-185do-25-_19222_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j. MZDR 20584/2020-1/MIN/KAN) se s účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 25. května 2020 do 0:00 hod. se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se:
  • Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
   • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
   • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
   • na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   • na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení,
  • zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
  • ukládá se, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
 •  
  • ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
  • ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině;
  • nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole a účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
  • nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník nebo osoba a účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, nebo jeho zákonný zástupce byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-185do-25_19223_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 18. května 2020 od 0:00 následující omezení:
  • zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří neměli ke dni 12. března 2020 na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo trvalý pobyt s výjimkami (viz opatření);
  • všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží lékařské potvrzení o absolvování test, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které odpovídajícím dokumentem doloží, že:
   • za účelem výkonu práce nebo vzdělávání v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování testu; toto potvrzení nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, kteří předloží nótu zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby, základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury, a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, pokud doba vycestování nebyla delší než 14 dnů,
   • vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
   • vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní; servis kritické infrastruktury v zahraničí pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,
   • hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraničí nebo jde o lesníky, myslivce nebo rybáře při výkonu práce v bezprostředním příhraničí, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
   • vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního pracovníka;
  • opatření stanoví další podrobnosti ve věci překračování hranic (viz usnesení)

 

 • Následně zrušeno (nahrazeno) ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN)

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 

Ministerstvo kultury

 

 

19. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. května 2020 (č. j. MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN) se ruší mimořádné opatření ze dne 16. března 2020 (č.j. MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN),kterým se poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařizovalo, aby omezili poskytování těchto služeb na nezbytně nutnou míru

 

http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-opatreni-obecne-povahy-ze-dne-1632020-k-omezeni-provadeni-zdravotnic_19234_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN) platí s účinností od 19. května 2020 od 0:00 do 25. května 2020 do 0:00 následující omezení:
  • zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
   • dětí do dvou let věku,
   • dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole,
   • dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
   • studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
   • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
   • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
   • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
   • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
   • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky (viz opatření),
   • moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněnydefinované podmínky(viz opatření),
   • pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče,
   • osob, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž tepel, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
   • zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • doporučený postup pro bezpečné umožnění návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_10_2020_navstevy.pdf/

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

20. května 2020 

Ministerstvo vnitra

 

 • Ve sbírce zákonů pod částkou č. 91 byly vydány následující předpisy:
  • zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí;
  • zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele;
  • zákon č. 249/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j. MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN) se všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 25. května 2020, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j. MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN) se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči se nařizuje s účinností ode dne 25. května 2020 následující omezení provozu:
  • Stravování bude pacientům a dalším osobám využívajícím služby lázeňského zařízení (dále jen „klienti“) poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2 metry mezi jednotlivými klienty; tento odstup nemusí být dodržen v případě klienta a jeho průvodce, nebo pokud jsou klienti společně ubytováni na jednom pokoji.
  • Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 10 osob (včetně zdravotnického nebo jiného pracovníka poskytovatele).

              

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN) se s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:
  • Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku.
  • Osobě navštěvující pacienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta.
  • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
  • V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny paravány nebo jiné obdobné překážky.
  • Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

 

S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, povinni dodržovat omezení uvedená v bodu 1.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN) se s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školskýchzařízení tak, že se:
  • Zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
   • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
   • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
   • žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   • žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
   • žáků 1. stupně základní školy a dětí v přípravné třídě základní školy, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí; zákaz se však vztahuje na žáky základních škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a na žáky základní školy speciální a na děti přípravného stupně základní školy speciální,
   • žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
   • studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace praktické přípravy,
   •  žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
  • Zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
  • zakazuje přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
  • zakazuje pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří;
  • ukládá, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
  • ukládá, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
  • ukládá, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
  • ukládá, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky
   • zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
   • přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m;
  • nařizuje, aby dítě, žák, student, účastník a osoba. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
  • nařizuje, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN) se s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se:

 

 • zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
 • omezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:
  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
 • omezuje organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;
 • omezuje účast na sňatečném obřadu (a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství)tak, že musí být dodržována následující pravidla:
  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
 • omezujeúčast na bohoslužbě, svatby a křty tak, že musí být dodržována následující pravidla:
  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob,
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN) se všem osobám se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Zákaz podle se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,
 • děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 • studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
 • řidiče ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky (viz usnesení),
 • moderátory, redaktory a obdobné osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny definované podmínky (viz usnesení),
 • pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání následující omezení:
  • omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
   • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
   • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
  • zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
  • omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
   • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
   • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
  • omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
   • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
  • omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
  • omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
   • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
   • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
   • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
   • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě,
  • omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
   • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
  • omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
   • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
  • omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
   • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
  • omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
   • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
   • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
   • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologietak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
   • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
   • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
   • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
   • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
   • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
  • omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
   • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
  • omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
   • v hledišti je nejvýše 300 diváků,
   • v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
   • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
   • v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
   • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
   • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
   • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
   • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
   • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
   • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
   • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
   • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
   • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
   • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
  • omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry,
   • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech udržovali povinný odstup,
   • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
   • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
  • omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
   • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
   • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
   • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
   • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
   • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
   • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
   • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
   • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
   • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
   • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
   • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
  • omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
   • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
   • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
   • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
   • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
   • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
   • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
   • ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
   • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
   • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
   • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
   • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
  • omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • v případě venkovních prostor:
    • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
    • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
    • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
   • v případě vnitřních prostor:
    • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
    • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
    • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
    • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • omezují se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
   • zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u nezletilých,
   • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
   • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
  • omezují se přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
   • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
   • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
   • vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
   • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
   • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,
   • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
   • v případě venkovních koupališť návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu na lehátku, podložce apod., jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti,
  • omezují se sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
   • sauna je nastavena na min. 70 °C,
   • parní sauny nejsou provozovány,
   • mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách pak jsou alespoň 4 m3 na zákazníka,
   • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
   • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
   • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
   • neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
   • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
   • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
   • provádí se 100 % výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
   • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
   • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
   • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 • Vláda schválila dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu představující pomoc státu podnikatelům s nájmem, nyní čeká na evropskou notifikaci
 •  

 

Ministerstvo financí

 

 

21. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • Do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých mezd). Společně s touto úpravou byl předložen i návrh na úpravu ošetřovného. Nárok na něj tak až do 30. června zůstane všem rodičům, kteří nemohou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školky. Návrh obsahuje také změny pravidel pro komunikaci s ČSSZ. Návrhy schválil Senát a k jejich konečnému vstupu v platnost zbývá už jen podpis prezidenta republiky. https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/20_05_TZ_Odklad_soc_pojisteni_a_osetrovne_Senat.pdf/544c3728-1976-bc28-1744-ebf6d48048d2

 

22. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

25. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

26. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN) se s účinností od 1. června 2020 nařizují nová pravidla a podmínky ukončování karantény (viz usnesení)

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN) platí s účinností od 1. června 2020 do odvolání následující omezení provozu škol a školských zařízení:
  • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost:
   • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
   • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
   • žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách
   • žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
   • žáků 1. stupně základní školy, dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
   • žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
   • studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace praktické přípravy,
   • žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
   • žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
   • od 8. června 2020 žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konáníkonzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
  • zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
  • zakazuje se přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
  • zakazuje se pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří;
  • ukládá se, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
  • ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
  • ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
  • ukládá se, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky
   • zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
   • přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m;
  • nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
  • nařizuje se, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
  • nařizuje se, aby zákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.

 

 

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN) platí s účinností od 26. května 2020 do odvolání následující omezení:
  • zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
   • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
   • v prostředcích veřejné dopravy,
   • na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
  • Zákaz se nevztahuje na:
   • děti do dvou let věku,
   • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,
   • děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
   • studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
   • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
   • osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,
   • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
   • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
   • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky (viz usnesení)
   • moderátory, redaktory a obdobné osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny definované podmínky (viz usnesení)
   • pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
   • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
   • zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
   • plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry.

 

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN) platí s účinností od 26. května 2020 do odvolání následující omezení:
  • omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
   • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
   • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
  • zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
  • omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
   • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
   • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
  • omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
   • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
  • omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
  • omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
   • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
   • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
   • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
   • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě,
  • omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
   • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
  • omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
   • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
  • omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
   • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
  • omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
   • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
   • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
   • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologietak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
   • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
   • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
   • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
   • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
   • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
  • omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
   • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
  • omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
   • v hledišti je nejvýše 300 diváků,
   • v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
   • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
   • v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
   • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
   • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
   • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
   • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidnímiúčinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
   • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
   • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
   • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
   • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
   • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
   • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
  • omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry,
   • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech udržovali povinný odstup,
   • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
   • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
  • omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
   • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
   • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
   • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
   • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
   • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
   • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
   • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
   • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
   • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
   • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
   • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
  • omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
   • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
   • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
   • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
   • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
   • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
   • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
   • ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
   • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
   • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
   • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
   • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
  • omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • v případě venkovních prostor:
    • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
    • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
    • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
   • v případě vnitřních prostor:
    • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
    • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
    • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
    • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • omezují se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
   • zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u nezletilých,
   • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
   • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
  • omezují se přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
   • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
   • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
   • vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
   • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
   • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,
   • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
   • v případě venkovních koupališť návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu na lehátku, podložce apod., jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti,
  • omezují se sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
   • sauna je nastavena na min. 70 °C,
   • parní sauny nejsou provozovány,
   • mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách pak jsou alespoň 4 m3 na zákazníka,
   • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
   • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
   • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
   • neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
   • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
   • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
   • provádí se 100 % výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
   • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
   • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
   • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

 

 

 • Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN) se s účinností od 26. května 2020 omezuje překročení státní hranice (podrobnosti viz usnesení)

 

27. května 2020 

Ministerstvo vnitra

 

 • Ve sbírce zákonů pod částkou č. 94 byl vydán zákon č. 255/2020, o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů  

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. května 2020 (č. j. MZDR 20588/20-4/MIN/KAN) se s účinností od 27. května 2020 nařizují nová pravidla pro překročení státní hranice (podrobnosti viz usnesení)

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení

 

 

28. května 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení

 

 

29. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 

1. června 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 

2. června 2020 

 •  
 • usnesením č. 601 ze dne 1. června 2020 vláda schválila návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Ministerstvo vnitra

 

 • Ve Sbírce zákonů byly vydány následující právní předpisy související s koronavirem:
  • zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu;
  • zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ;

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví

3. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 • s účinností ode dne 8. června 2020 se ruší se mimořádné opatření ze dne 9. dubna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN, kterým bylo nařízeno všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19

 

 • na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 následující omezení pravidla pro vstup do České republiky a cestování do jiných států (podrobnosti viz usnesení)

 

 • na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR 20581/2020-4/MIN/KAN) platí s účinnostíode dne 4. června 2020 od 0:00 do dne 8. června 2020 do 0:00 následující omezení:

 

 • omezuje seprovoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
  • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
  • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
 • zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
 • omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
 • omezuje seprodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
 • omezuje seprovoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
 • omezuje seprovoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě,
 • omezuje seprovoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení,
  • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
  • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
 • omezuje seprovoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
 • omezuje seprodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
  • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
  • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
 • omezuje sečinnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
  • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
  • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
  • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 •  
  • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 • provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb apodologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
  • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
  • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
  • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
  • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
 • omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
  • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
  • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
 • omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
  • v hledišti je nejvýše 300 diváků,
  • v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
  • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
  •  v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
  • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
  • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
 • omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
  • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
  • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
  • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
  • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
  • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
 • omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry,
  • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech udržovali povinný odstup,
  • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
  • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
 • omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
  • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
  • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
  • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
  • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
  • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
  • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
  • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
  • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
 • omezuje seprovoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
  • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
  • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
  • ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
  • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
  • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
 • omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • v případě venkovních prostor:
   • o počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení,
   • o provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
   • o provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
  • v případě vnitřních prostor:
   • o v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • o mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
   • o je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
   • o pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
  • zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u nezletilých,
  • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
  • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
 • přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
  • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
  • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
  • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
  • vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
  • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
  • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,
  • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
  • v případě venkovních koupališť návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu na lehátku, podložce apod., jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti,
 • sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
  • sauna je nastavena na min. 70 °C,
  • parní sauny nejsou provozovány,
  • mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách pak jsou alespoň 4 m3 na zákazníka,
  • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
  • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
  • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
  • neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
  • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
  • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
  • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
  • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
  • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
  • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

 

 

 • na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR 20588/2020-5/MIN/KAN) se s účinností ode dne 8. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se:
  • zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
  • omezujekonání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
   • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob,
   • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
   • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
   • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
   • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;
  • účast na sňatečném obřadu(aprohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
   • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
   • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
   • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
  • účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
   • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
   • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
   • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
   • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
   • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
   • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
   • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
   • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
   • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

 

 • Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 8. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání následující omezení:
  • omezuje provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
   • venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
   • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
   • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
  • zakazuje konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
  • omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
   • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
   • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
  • omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
   • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
  • omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
  • omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
   • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
   • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
   • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
   • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů,
  • omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení,
   • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
  • omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
   • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
  • omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
   • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
  • omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
   • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
   • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
   • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
   • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
   • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
   • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
   • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
   • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
  • omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
   • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
  • omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
   • v hledišti je nejvýše 500 diváků,
   • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
   • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
   • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
   • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
   • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
   • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
   • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
   • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
   • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
   • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
   • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
  • omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry,
   • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech udržovali povinný odstup,
   • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
   • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
  • omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
   • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
   • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
   • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
   • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
   • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
   • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
   • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
   • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
   • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
   • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
   • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
  • omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
   • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
   • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
   • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
   • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
   • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
   • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
   • ve sprchách zajisit co největší možné odstupy,
   • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
   • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
   • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
   • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
  • omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • v případě venkovních prostor:
    • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení,
    • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
    • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
   • v případě vnitřních prostor:
    • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
    • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
    • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
    • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
   • zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u nezletilých,
   • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
   • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
  • přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
   • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
   • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
   • vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
   • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
   • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,
   • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
   • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti a blízkých osob,
  • sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
   • sauna je nastavena na min. 70 °C,
   • parní sauny nejsou provozovány,
   • mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten
   • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
   • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
   • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
   • neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
   • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
   • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
   • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
   • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
   • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
   • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

 

 

4. června 2020 

Ministerstvo vnitra

 

 • Ve Sbírce zákonů bylo pod částkou č. 99 vydáno nařízení vlády č. 265/2020, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů  

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví

 • na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. června 2020 (č. j. MZDR 20599/2020-6/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 4. června 2020 od 00:00 hod. do dne 14. června 2020 do 23:59 hod. nová pravidla upravující omezení překročení státní hranice (podrobnosti viz opatření)

 

5. června 2020 

Ministerstvo vnitra

 

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. června 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-621/MIN/KAN) se ode dne 8. června 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
 2.  v prostředcích veřejné dopravy,
 3. na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

 • Zákaz se nevztahuje na:
  • děti do dvou let věku,
  • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,
  •  děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
  • studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
  • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,
  • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
  • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky,
  • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi moderátory nebo redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy alespoň 2 metry, a to pouze v případě, jsou-li splněny definované podmínky,
  • pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
  • zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
  • plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry.

 

 

 

8. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

9. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo financí

 • Vláda schválila návrh několika zákonů, kterými se prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru:
  • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
  • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
  • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
  • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
  • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
  • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).
  • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.
  • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663

Česká správa sociálního zabezpečení

10. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

11. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

12. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

15. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:
  • omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
   • venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
   • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
   • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
  • zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
  • omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“), a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
   • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
   • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
  • omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
   • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
  • omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
  • omezuje seprovoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
   • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 1,5 metru ve venkovních prostorech a 2 metry ve vnitřních prostorech tržišť,
   • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
   • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů,
  • omezuje seprovoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení,
   • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
  • omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
   • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
  • omezuje seprodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
   • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
   • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
  • omezuje sečinnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
   • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
   • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
   • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
   • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
   • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
   • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
   • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
   • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
   • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
  • omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
   • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
  • omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
   • v hledišti je nejvýše 500 diváků,
   • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
   • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
   • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
   • v hledišti, v sále apod. se nekonzumují žádné potraviny včetně nápojů, před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
   • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
   • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
   • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
   • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
   • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
   • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
   • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
  • omezuje seprovoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry s výjimkou členů domácnosti,
   • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech udržovali povinný odstup,
   • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
   • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
  • omezuje seprovoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
   • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
   • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
   • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
   • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
   • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
   • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
   • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
   • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
   • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
   • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
   • dětské koutky se službou hlídání dětí a podobné služby nejsou provozovány,
  • omezuje seprovoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
   • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
   • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
   • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
   • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
   • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
   • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
   • ve sprchách zajisit co největší možné odstupy,
   • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
   • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
   • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
   • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
  • omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • v případě venkovních prostor:
    • o počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení,
    • o provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
    • o provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
   • v případě vnitřních prostor:
    • o v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
    • o mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
    • o je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
    • o pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
   • pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
   • zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u nezletilých,
   • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
   • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
  • přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
   • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
   • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
   • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
   • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,
   • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
   • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti a blízkých osob,
  • sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
   • sauna je nastavena na min. 70 °C,
   • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
   • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
   • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
   • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
   • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
   • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
   • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
   • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
   • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
   • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:
  • zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
 2. v prostředcích veřejné dopravy,
 3. při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

 

 • Zákaz se nevztahuje na:

 

 1. děti do dvou let věku,
 2. děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,
 3. děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 4. studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 5. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 6. osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,
 7. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 8. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 9. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky,
 10. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi moderátory nebo redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy alespoň 2 metry, a to pouze v případě, jsou-li splněny definované podmínky,
 11. pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 12. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 13. zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 14. plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,
 15. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:
  • zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob; tento zákaz se nevztahuje:
 1. na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 2. na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 3. na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 500 osob v každém ze stavebně oddělených sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti stavebně oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; v případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
  • omezuje se konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry a současně účastníci hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých
   • pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou
  • omezuje se konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru s výjimkou členů domácnosti,
   • v případě, že se účastníci hromadné akce vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5 metru, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti,
   • pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
  • omezuje se organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob,
   • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
   • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
   • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
   • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;
  • omezuje se účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
   • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
   • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
   • tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;
  • omezuje se účast na bohoslužbě(svatby a křty) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
   • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
   • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
   • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
   • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
   • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
   • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
   • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 

 

 • Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j. MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 nová pravidla pro překročení státní hranice (podrobnosti viz opatření)

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

16. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN) platí s účinností od 22. června 2020 od 0:00 do 30. června 2020 do 24:00 následující omezení:
  • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
   • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
   • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
   • žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách,
   • žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
   • žáků 1. stupně základní školy, a dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
   • žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
   • studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace praktické přípravy,
   • žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
   • žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
   • žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů,
   • za účelem převzetí vysvědčení;
  • Zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
  • Zakazuje se přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
  • Zakazuje se pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří,
  • ukládá se, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
  • ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině s výjimkou osobní přítomnosti za účelem převzetí vysvědčení,
  • ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
  • ukládá se, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky
   • zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
   • přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m;
  • nařizuje se, abydítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
  • nařizuje se, abyjakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
  • nařizuje se, abyzákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

17. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo financí

18. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR 20584/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 27. června 2020 od 0:0 do 30. června 2020 do 24:00 následující omezení:

 

 • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
  • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
  • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
  • žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách,
  • žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
  • žáků 1. stupně základní školy, a dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
  • žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
  • studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace praktické přípravy,
  • žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
  • žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
  • žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů,
  • za účelem převzetí vysvědčení;
 • zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz se nevztahuje na střediska volného času;
 • zakazuje se přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
 • zakazuje se pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří;
 • ukládá se, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
 • ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině s výjimkou osobní přítomnosti za účelem převzetí vysvědčení,
 • ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
 • ukládá se, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky
  • zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
  • přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m;
 • nařizuje se, abydítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
 • nařizuje se, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
 • nařizuje se, aby zákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-8/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 19. června 2020 od 0:00 do 21. června do 23:59následující omezení:

 

 • Zakazují sedivadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob; tento zákaz se nevztahuje:
 1. na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 2. na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 3. na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 500 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
  • omezuje se konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry a současně účastníci hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“); v případě účastníků přijímacích zkoušek na vysoké školy není povinnost zachovávat odstup mezi osobami, avšak, pokud se účastníci přijímacích zkoušek na vysoké školy vyskytují v bližší vzdálenosti než 2 metry, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti,
   • pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
  • omezuje se konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru s výjimkou členů domácnosti,
   • v případě, že se účastníci hromadné akce vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5 metru, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti,
   • pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
  • omezuje se organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob,
   • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
   • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
   • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;
  • omezuje se účast na sňatečném obřadu (a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
   • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
   • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
  • omezuje se účast na bohoslužbě (svatby, křty) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
   • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
   • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
   • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
   • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
   • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
   • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
   • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR 17575/2020-23/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 22. června 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:

 

 • Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
 2. v prostředcích veřejné dopravy,
 3. při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

 

 • Zákaz se nevztahuje na:
 1. děti do dvou let věku,
 2. děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,
 3. děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 4. studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 5. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 6. osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,
 7. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 8. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 9. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky,
 10. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi moderátory nebo redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy alespoň 2 metry, a to pouze v případě, jsou-li splněny definované podmínky,
 11. pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 12. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 13. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 14. plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,
 15. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 22. června 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:

 

 • Zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob; tento zákaz se nevztahuje:
 1. na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 2. na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 3. na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
  • omezuje se konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • účastníci hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
   • pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
  • omezuje se konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • v případě, že se účastníci hromadné akce vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5 metru, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti,
   • pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
  • omezuje se organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 1 000 osob,
   • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
   • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
   • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;
  • omezuje se účast na bohoslužbě(svatby a křty) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
   • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 1 000 osob,
   • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
   • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
   • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
   • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
   • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
   • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
   • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 22. června 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:

 

 • omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
  • venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
  • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
  • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
 • zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
 • omezuje sečinnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
 • omezuje seprodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,

 • omezuje seprovoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
 • omezuje seprovoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů,
 • omezuje seprovoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
 • omezuje seprodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
  • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
  • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
 • omezuje sečinnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
  • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
  • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 • provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
  • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
  • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
  • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
 • omezuje seprovoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
  • v hledišti je nejvýše 1000 diváků,
  • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • v hledišti, v sále apod. se nekonzumují žádné potraviny včetně nápojů,
  • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
 • omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,

v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,

 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
 • omezuje seprovoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
  • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
 • omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  • provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
  • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
  • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
  • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
  • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení k dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
  • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
  • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
 • omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
  • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
  • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
  • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
 • provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u nezletilých,
  • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
  • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
 • omezuje se provoz sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
  • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
  • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
  • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
  • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
  • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
  • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
  • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
  • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
  • součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

 

 

19. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj

22. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. června 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN) platí s účinností od 22. června 2020 do odvolání následující omezení:
  • Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

 

 • Zákaz se nevztahuje na:
 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,
 • děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 • studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi moderátory nebo redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy alespoň 1,5 metru, a to pouze v případě, jsou-li splněny definované podmínky,
 •  pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů, nacházejí-li se na pracovišti a teplota dosáhne hodnoty alespoň 22 °C za předpokladu, že zároveň dojde k navýšení objemu přirozeného nebo nuceného větrání pracoviště,
 • plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

 

 

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. června 2020 (č. j. MZDR 20584/2020-6/MIN/KAN) platí s účinností od 22. června 2020 od 0:00 do 26. června 2020 do 23:59 následující omezení:
 • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
  • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
  • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
  • žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách,
  • žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
  • žáků 1. stupně základní školy, a dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
  • žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
  • studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace praktické přípravy,
  • žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
  • žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
  • žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů,
  • za účelem převzetí vysvědčení;
 • zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
 • zakazuje se přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
 • zakazuje se pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří;
 • ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině s výjimkou osobní přítomnosti za účelem převzetí vysvědčení,
 • ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
 • ukládá se, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách;
 • nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
 • nařizuje se, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
 • nařizuje se, aby zákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.

 

 • S účinností ode dne 22. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 12. června 2020, č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN

 

 

 • na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. června 2020 (č. j. MZDR 20584/2020-7/MIN/KAN) platí s účinností od 27. června 2020 od 0:00 do 30. června 2020 do 23:59 následující omezení:
  • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost:
   • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
   • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
   • žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách,
   • žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
   • žáků 1. stupně základní školy, a dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
   • žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání mezinárodněuznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
   • studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace praktické přípravy,
   • žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
   • žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
   • žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů,
   • za účelem převzetí vysvědčení;
  • zakazuje seosobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz se nevztahuje na střediska volného času;
  • zakazuje sepřítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
  • zakazuje sepořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří;
  • ukládá se, abyosobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině s výjimkou osobní přítomnosti za účelem převzetí vysvědčení,
  • ukládá se, abyosobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
  • ukládá se, abyosobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či účastníků přijímacího řízení ve znění pozdějších předpisů, byla umožněna za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách;
  • nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
  • nařizuje se, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
  • nařizuje se, aby zákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

23. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo kultury

24. června 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Česká správa sociálního zabezpečení

 • Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. Antivirus C). Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Neuplatní se však u územně samosprávných celků.
 •  

25. června 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 

26. června 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Česká správa sociálního zabezpečení

29. června 2020 

Vláda

 • Na základě usnesení vlády č. 683 ze dne 22. června 2020, o přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací, se prodlužuje doba platnosti povolení k zaměstnání až do 16. září 2020 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQXBKJBC

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

30. června 2020 

Ministerstvo vnitra

 

 • Ve Sbírce zákonů byly vydány následující předpisy související s epidemií koronaviru:

 

 • zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020;

 

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • S účinností ode dne 1. července 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 19. června 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN, kterým byl všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to v určených prostorech a s některými výjimkami

http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-162020-k-noseni-ochrannych-prostredku-dy_19478_4135_1.html

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. června 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN) platí s účinností od 1. července 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:

 

 • omezuje se provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:
  • Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku.
  • Osobě navštěvující pacienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta.
  • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
  • V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny paravány nebo jiné obdobné překážky.
  • Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.
 • zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, jsou povinni dodržovat omezení výše
 • všechny osoby ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař, jako např. pokud je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. června 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN) platí s účinností od 1. července 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:

 

 • Omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
 • omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
 • omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
 • omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 • omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
 • omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
  • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
  • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
 • omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
  • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 • provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
  • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
  • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
 • omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
  • v hledišti je nejvýše 1 000 diváků,
  • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
 • omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
  • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
  • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
 • omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
  • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
 • omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  • provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
  • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
  • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
  • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
  • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
  • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
  • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
 • omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
  • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
  • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
  • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
 • omezuje se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
  • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
 • sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
  • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
  • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
  • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
  • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
  • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
  • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
  • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
  • součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

 

 

Ministerstvo financí

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

1. července 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN) platí s účinností od 1. července 2020 od 0:00 nová pravidla pro překročení státní hranice (podrobnosti viz usnesení a seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

2. července 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • ruší se mimořádné opatření ze dne 19. května 2020, č.j.: MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN, a to s účinností ode dne 2. července 2020, kterým bylo všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 • Slevový voucher do lázní v hodnotě 4 tisíc korun je již ke stažení a vyplnění na stránkách kudyznudy.cz. Po zarezervování ubytování jej lze kdykoliv stáhnout a vytvořit voucher. Vždy však musí být splněna podmínka pobytu (6 po sobě jdoucích nocí a 5 procedur). Na jeden pobyt může osoba využít pouze jeden voucher. Program, do kterého se nyní již přihlásily tři čtvrtiny poskytovatelů lázeňských služeb, bude v platnosti do 31. 12. 2020https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-od-dnesniho-dne-je-mozne-stahnout-slevovy-vou

 

3. července 2020 

Ministerstvo vnitra

 • Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu 18 měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti po ukončení nouzového stavuhttps://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-behu-18-mesicni-lhuty-k-prokazani-zvlastni-odborne-zpusobilosti-po-ukonceni-nouzoveho-stavu.aspx

Ministerstvo zdravotnictví

 

7. července 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností od 4. července 2020 do odvolání následující omezení:
  • omezuje se provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb vyjma chráněného bydlení v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:
   • Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
   • Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku.
   • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta.
   • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
   • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
   • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.
  • zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, povinni jsou povinn dodržovat výše uvedená omezení
  • všechny osoby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou:
   • pacientů a uživatelů sociálních služeb,
   • dětí do dvou let věku,
   • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
   • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
   • zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
   • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN) platí s účinností od 4. července 2020 do odvolání následující omezení:
  • Zakazují se nebo omezují se slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob; tento zákaz se nevztahuje:
   • na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
   • na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
   • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo

 

 

8. července 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

9. července 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Svaz měst a obcí

 

 

10. července 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • MPSV zveřejnilo dotační výzvu na podporu sociálních služeb. Téměř 1 miliarda korun je určena sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19. Poskytovatelé budou moci navíc požádat také o jednorázovou finanční odměnu ve výši 40000 Kč pro každého zaměstnance v domácí karanténě. Podávání žádostí bude otevřeno na přelomu července a srpna.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_07_2020_TZ_Na+pomoc+socialnim+sluzbam+je+pripravena+dalsi+miliarda_MPSV+zverejnilo+dotacn%C3%AD+vyzvu.pdf/17323e0d-a29b-36a3-593a-36679aea42f6

 

 • MPSV vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. V prvním kole si podalo žádost na odměny pro zaměstnance celkem 76 % poskytovatelů sociálních služeb v objemu více jak 2 miliardy Kč. MPSV chce umožnit i zbylým poskytovatelům získat dotaci na odměny tak, aby je mohli vyplatit všem zaměstnancům, kteří po dobu krize, tedy v období od 13. března do 31. května, pečovali o klienty v sociálních službách.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_07_2020_TZ_MPSV+vyhlasilo+2.+kolo+dotacni+vyzvy+na+mimoradne+odmeny+pro+zamestnance+socialnich+sluzeb.pdf/c33fada1-2ca6-ed65-e922-9a983011d7b5

 

 

17. července 2020 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

23. července 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19. Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. března do 31. května 2020. Zdravotníkům v zařízeních s karanténou bude náležet odměna 235 korun za hodinu, v zařízeních bez koronaviru pak 59 korun za hodinu. Kraje a poskytovatelé sociálních služeb mohou o finanční prostředky pro zdravotníky žádat do 21. srpna 2020.http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vypsalo-dotacni-program-na-mimoradne-odmeny-pro-zdrav_19566_1.html

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Ministerstvo financí

 

 • Senát schválil novelu zákona o kompenzačním bonusu, na základě které lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží státní podporu. Žádat budou moci o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Zákon musí podepsat prezident. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/kompenzacni-bonus-pro-dohodare-38886

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

24. července 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. července 2020 (č.j . MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 25. července 2020 od 0:00 do dne 26. července do 23:59 následující omezení:
  • zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob; tento zákaz se nevztahuje:
   • na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
   • na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
   • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
  • zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na výše uvedených hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:
   • děti do dvou let věku,
   • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
   • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
   • sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. července 2020 (č.j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 27. července 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:
  • zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:
   • na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
   • na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
   • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řaděa v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
  • zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na výše uvedených hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:
   • děti do dvou let věku,
   • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
   • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
   • sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.
  • https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-27.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
  • S účinností od 1. září 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN)

 

18. srpna 2020 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury zveřejnilo výzvu k programu COVID – Kultura. Zájemci o tuto podporu se s ní nyní mohou podrobně seznámit a vše potřebné připravit. Žádosti bude možné podávat od 18. srpna 2020, a to elektronicky přes informační systém.

 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programu-covid-_-kultura--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-18--srpna-2020--256174/

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • MPSV ve středu12. srpna 2020 spustiloaplikacipro podávání žádostí na dofinancování zvýšených nákladů, které vznikly sociálním službám v souvislosti s COVID-19 v obdobíod 13.březnado 31. května2020. Podle dotační výzvy, zveřejněné9.července2020 budou moci zřizovatelépožádat o dotacina 3 oblasti podpory. Aplikace bude otevřena 14 dnů, tedy dopůlnoci 27.srpna2020

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/12_08_2020_Socialni_sluzby_mohou_zadat_o_dotace_na_vicenaklady.pdf/

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo notifikaci Evropské komise k dotačnímu titulu COVID – Lázně. Díky tomu dojde ke zvýšení objemu lázeňských voucherů, čímž je bude moci využít mnohem více klientů. Notifikace EK umožní vyčerpat celkovou připravenou částku ve výši 1 miliardy korun, což představuje 250 tisíc voucherů, respektive zvýhodněných preventivních pobytů v tuzemských lázních. Podpora je v režimu Dočasného rámce (limit 800 tis. EUR/ na jeden subjekt do konce roku 2020). Jde o rychlou podporu podnikatelských subjektů v souvislosti s pandemii COVID.https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-obdrzelo-notifikaci-ek-na-covid-lazne

19. srpna 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující omezení:

 

 • Omezuje se provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb vyjma chráněného bydlení v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:
  • Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit zdůvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu adoprovod.
  • Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku.
  • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta.
  • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta vterminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo vjednolůžkových pokojích anebo vmístnosti vyčleněné pro tento účel.
  • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem svirucidním účinkem.
 • Súčinností ode dne 1. září 2020do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoby, dojejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, povinni dodržovat výše uvedená omezení.
 • S účinností ode dne 1.září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července2020, č. j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN
 • https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zarizeni-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující omezení:

 

 • zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:

 

 • na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 • na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry;
 • na hromadné akce, při nichž účastníci sedí na sedadlech, konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, koncertní sál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do více než pěti, avšak nejvýše deseti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě venkovních prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu) se omezuje sezení tak, že je obsazena nejvýše jedna polovina sedadel a to tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě,
 • zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a na výše uvedených hromadných akcích uvedených bez ohledu na počet účastníků, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:
  • děti do dvou let věku,
  • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující omezení:

 

 • zakazuje se pohyb a pobyt bezochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  •  ve vnitřních prostorech staveb:
   • které jsou místnostmi, kde se prodávají nebo poskytují zboží nebo služby, a s nimi související prostory (např. chodby v nákupních centrech), určených pro přítomnost zákazníků, a to v době, kdy slouží pro tento účel,
   • které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel,
   • které jsou společnými prostory v budovách škol a školských zařízení a v budovách vysokých škol
   • které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování zdravotních služeb),
   • které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
   • které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v době, kdy slouží pro tento účel,
  • v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy
 • zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na:
  • děti do dvou let věku,
  • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
  • děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
  • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
  • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
  • osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých školách,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
  • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
  • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
  • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
  • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
  • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
  • pohyb a pobyt ve prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Od 18. srpna 2020 mohou lidé žádat o podporu z programu COVID – Kultura. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury spustilo elektronický informační systém, přes který lze žádosti kompletně podávat.

21. srpna 2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

25. srpna 2020 

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující omezení:

 

 • zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:
  • na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
  • na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,
  • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech s maximální možnou kapacitou objektu větší než 5 000 osob (sportovní stadion, koncertní sál apod.), při nichž nejméně 70 % účastníků sedí na sedadlech; v případě těchto akcí se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen nejvýše do deseti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry; v případě venkovních prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu) se omezuje sezení tak, že je obsazena nejvýše jedna polovina sedadel a to tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě; v případě, že je některý ze sektorů vymezen pro stání, zakazuje se jeho obsazení účastníky z více než 50 % jeho maximální kapacity, zároveň nesmí být překročen výše uvedený maximální počet účastníků v sektoru,
 • zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na výše uvedených hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:
  • děti do dvou let věku,
  • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
  • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující omezení:

 

 • zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • ve vnitřních prostorech staveb:
   • které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel,
   • které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování zdravotních služeb),
   • které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
   • které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v době, kdy slouží pro tento účel,
  • v prostředcích veřejné dopravy
 • zákaz se nevztahuje na:
  • děti do dvou let věku,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
  • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
  • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
  • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
  • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
  • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
  • pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.

 

 

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 od 0:00 o odvolání následující omezení:

 

 • nařizuje se všem poskytovatelům zdravotních služeb voboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že:
  • všem osobám, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivně testovaná osoba“), nařídí izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo. Izolace se ukončí u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí minimálně 10 dnů. U osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak. Celková doba izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Izolace se ukončuje bez provedení RT-PCR testu s výjimkou pracovníků ve zdravotních nebo sociálních službách;
  • všem pracovníkům ve zdravotních a sociálních službách se izolace ukončuje na základě negativního výsledku RT-PCR testu provedeného nejdříve 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo, a současně po uplynutí alespoň 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění již nevykazuje. V případě pozitivního výsledku testu se provede odběr na opakované vyšetření RT-PCR testu za 5 dnů ode dne odběru vzorku posledního pozitivního testu. V případě opakovaně pozitivního výsledku RT-PCR testu se provede vyšetření alternativními testy (např. LAMP – loop-mediatedisothermalamplification, antigenním testem nebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích). V případě negativního výsledku alternativního testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 bude tato osoba považována za neinfekční a izolace se ukončí;
  • všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. První RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 u osob, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, se provede v rozmezí 1–5 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Odběr vzorku pro druhý RT-PCR test se provede nejdříve 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou. V případě negativního výsledku druhého RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 lze karanténní opatření ukončit. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu se nařídí izolace;
  • osobám, které potřebují potvrdit svou bezinfekčnost, byla jim ukončena izolace a mají opakovaně pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provést vyšetření alternativními testy, např. LAMP, antigenním testem anebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích.

 

 • S účinností ode dne 1. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. března 2020, č. j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. března 2020, č. j. MZDR 12591/2020-1/OES, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. dubna 2020, č. j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020, č. j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN.
 • https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf

 

 • Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j. MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 25. srpna 2020 od 0:00 nová omezení vztahující se k překročení státní hranice

 

Ministerstvo vnitra

 • Ve Sbírce zákonů v částce č. 140 vyšly v souvislosti s koronavirovou epidemií následující předpisy:
  • zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020;
  • zákon č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
  • https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

28. srpna 2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydalo doplnění manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Drobné úpravy v manuálu jsou navázány na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví.https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

 

 • Na základě aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví byly upraveny informace týkající se nošení roušek a pořádání hromadných akcí. Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

 

1. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující omezení:

 

 • zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:
  • na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
  • na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů (sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory, veletržní areál apod.)
  • s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do 1000 osob s tím, že 
   • vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
   • musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, zpěváci, přednášející, sportovci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo), a
   • odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,
  • s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru nad 1000 osob s tím, že 
   • vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
   • kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše 1000 osob a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita maximálně z 50 % s tím, že jsou účastníci rozmístěni pokud možno rovnoměrně v každém sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup,
   • při živé hudební produkci (koncerty apod.) se zakazuje zřizovat a obsazovat sektory vymezené pro stání, v ostatních případech lze sektor vymezený pro stání zaplnit nejvýše z 50 % jeho maximální kapacity,
   • musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo), a
   • odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,
  • na hromadné akce ve venkovních prostorech stavebně členěných areálů (sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory, veletržní areál apod.) s maximální možnou kapacitou nad 1000 osob s tím, že 
   • prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální možnou kapacitou 1000 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
   • kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše 1000 osob a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita maximálně z 50 % s tím, že jsou účastníci rozmístěni pokud možno rovnoměrně v každém sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup,
   • sektor vymezený pro stání lze zaplnit nejvýše z 50 % jeho maximální kapacity,
   • musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo), a
   • odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,
 • zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na výše uvedených hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:
  • děti do dvou let věku,
  • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
  • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.

 

Ministerstvo vnitra

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 


7. 9. 2020 Zobrazit méně

FUNGOVÁNÍ ÚŘADU OD 01.09.2020 – ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST

OD 01.09.2020 je znovu zavedená povinnost zakrytí (ochrana) dýchacích cest i na úřadech.

31. 8. 2020 Zobrazit více

Stránka