Město Hořovice
Hořovice

Vznik jména Hořovice

  • Původní osídlení Hořovic dalo zřejmě jméno panskému sídlu se dvorem, jež vzniklo pravděpodobně v místech dnešního starého zámku asi někdy na přelomu 12. a 13. století. Jméno Hořovice znamenalo buď ves lidí Hořových (z osobního jména Hoř vzniklého zkrácením původního Hořislav či Hořimír), nebo ves lidí Horových (z příjmení Hora, kontaminací tvarů Hořice a Hořovice.)
    (J. Panenka, rkp. Hořovice,1980)
  • Název Hořovice, alespoň pro hrad, je bezpečně doložen již z poloviny 13. století. Ale velmi pravděpodobně to byl i název podhradí, tj. původní osady.
    Název Velká Víska je pozdní, ještě v polovině 19. století to byla jen "Véska" u kostela, (rozuměj hořovického). Původní název se ale patrně dodnes obráží v dochovaném názvu polohy Hořičky. Dnes tak již nazýváme jen stráně pod starým zámkem. Ale ještě v katastrální mapě z roku 1836 je týmž názvem označený rozlehlý prostor v okolí statku, mezi zámeckým parkem a bažantnicí.
    Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že původně to byl název celého území dnešních Hořovic II. (Velké Vísky), a že nejde o nic jiného, než změnu tvaru jména Hořovičky, tj.Malé či Staré Hořovice.
    (J. Maličký, Přehled osídlení..., 1953)