Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

Aktuality

Stránka

Návštěvy v Domově Na Výsluní a regulace návštěv od 26. 3. 2021


Návštěvy v Domově Na Výsluní
a regulace návštěv od 26. 3. 2021

Nutná telefonická rezervace času návštěvy.

Respektujte opatření k ochraně seniorů.

 

Dle usnesení vlády č. 216 bychom měli „omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti“ a „zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje“. Toto je na odpovědnosti každého z nás. Vzhledem k tomu, že je část klientů očkovaných nebo po prodělaném onemocnění, Domov umožňuje návštěvy dle níže uvedených pravidel.

 

Vláda usnesením č. 296 po dobu trvání nouzového stavu uděluje výjimku klientům DS a DZR v případě vycházky mimo objekt nebo areál zařízení v tom smyslu, že nemusí po návratu podstoupit preventivní karanténu a následné POC testy. Podmínkou je, že tito klienti mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, od aplikace poslední dávky očkovací látky (v závislosti na očkovacím schématu) uplynulo nejméně 14 dní a klient nejeví žádné příznaky tohoto onemocnění.

Usnesením č. 297 byl rozšířen okruh osob, na které se vztahuje výjimka pro návštěvy klientů pobytových zařízení sociálních služeb. Osoby, které chtějí navštívit klienta DS, DZR a odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě, musí mít vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní (v závislosti na očkovacím schématu).

 

Vedení Domova aplikuje usnesení Vlády České republiky ze dne. 18. 3. 2021 č. 296 na podmínky zařízení. 

 

Pobyt klientů mimo Domov:

 

 1. Klienti jsou při pohybu mimo Domov povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s filtrační účinností 94%.
 2. Respirátor je možné zakoupit na recepci Domova, úhrada je stanovena ve výši 25,- Kč/ks.
 3. Při odchodu z Domova si klient pořídí respirátory na celou dobu pobytu tak, aby měl 2 respirátory na den.
 4. V případě požadavku na vycházku „před Domov“ nebo "na zahradu" z účelového důvodu, aby se návštěva vyhnula testování, nebude toto umožněno. Návštěvy mají dostatečnou možnost přijít na návštěvu do Domova. 
 5. Každý klient musí po jakkoli dlouhé vycházce a odchodu před Domov do 6 denní karantény. Proto je vycházka umožněna pouze v případě volné kapacity pokojů určených ke karanténě. Jakýkoli odchod ze zařízení musí být dojednán se sociální pracovnicí, která sleduje kapacitu karanténních pokojů. Pakliže není volná kapacita karanténních pokojů, je klient ubytován na svém pokoji a s ním jsou v karanténě i spolubydlící. Odpovědnost nese klient, který opustil zařízení.
 6. Je-li klient ubytován ve svém jednolůžkovém pokoji, je tento považován za karanténní.
 7. V případě, že není možné zamezit pohyb klienta mimo karanténní pokoj, zajistí zaměstnanci oddělení používání respirátoru klientem (na jeho náklady) a desinfekci rukou. Klienti DZR nejsou izolováni, ani nuceni používat respirátor. Avšak sociální pracovnice primárně vyjednává s rodinou návštěvu v Domově, k vycházce nebo pobytu mimo zařízení se přistupuje v krajním případě.
 8. Třetí den karantény je klientovi proveden POC test. Další test je zopakován po dalších 3 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn. 
 9. Je-li POC test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.  V případě, že klient vykazuje příznaky dříve, může být test proveden dříve a klient je izolován. 
 10. Výše uvedený postup pobytu klienta v karanténě se nevztahuje na klienty, kteří mají vystavený  certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví žádné příznaky onemocnění.

   

Návštěvy v Domově

 

Na základě usnesení vlády č. 297 ze dne 18. 3. 2021 a dále na základě mimořádného opatření

Č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN stanovuje ředitelka Domova tato pravidla pro návštěvy

po dobu trvání nouzového stavu. Poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností Domova.

 

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu.

 

Výjimku ze zákazu návštěv lze umožnit:

 

a) Opatrovníkům za účelem výkonu nezbytné péče a podpory v rámci soudního rozhodnutí

b) Osobě blízké, pokud se zhorší psychický stav klienta sociální služby

c)  Osobě blízké, pokud je klient v terminálním stádiu života

 

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:

 

 1. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo sms zaslanou odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem, nebo
 2. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem, nebo
 3.  předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední nutné dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů a nejeví příznaky onemocnění

Nutná telefonická rezervace času návštěvy.

 

Návštěvy jsou umožněny ve všední den 9:00 – 15:00 hod., z personálních důvodů nebudou možné během velikonočních svátků.

K návštěvě je nutná rezervace alespoň den předem. Návštěvu lze sjednat telefonicky v čase

PO - PÁ 8:00 – 15:00 hod. Sociální pracovnice vede rezervaci času návštěvy. Rezervaci času návštěvy zkontroluje pracovnice recepce, zapíše návštěvu do návštěvní knihy. Bez rezervace není návštěva umožněna. Pracovníci recepce ověří předložené doklady, změří tělesnou teplotu, v případě příznaků jsou oprávněni návštěvu zakázat. Klienta mohou navštívit max. 2 osoby ve stejném čase,a to na 20 minut. Po celou dobu bude přítomen pracovník Domova.

 • U každého klienta je návštěva možná pouze 1 x týdně!
 • Návštěvník je povinen při vstupu použít desinfekci a po celou dobu návštěvy mít zakryté dýchací cesty respirátorem, na sobě mít ochranný plášť, pokrývku hlavy, návleky na obuv a rukavice. Tyto pomůcky zakoupí návštěvník na recepci, cena jednoho návštěvnického balíčku je 150,- Kč. Na každou návštěvu je třeba zakoupit balíček nový. Pomůcky není možné donášet!
 • Klienti mají po celou dobu návštěvy roušku. Během setkání je nutné dodržovat rozestupy 2 m, nekonzumovat nápoje a jídlo a nesundávat roušky a respirátory.
 • Při donášce balíčků pro klienta je nutné zabalit balíček do folie, která se desinfikuje v Domově.

​​​​​​​Žádáme rodiny, aby respektovaly pravidla nastavená vládou. Na tyto situace nejsme standardně vybaveni ani technicky, ani personálně. Přesto děláme maximum. Zdravotní sestry nemůžeme uvolňovat pro účely testování návštěv, neboť jejich povinností je především starat se o klienty. Cílem nás všech je umožnit setkání rodin a zároveň ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, odmítá se procesům podrobit, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy.

Seznam kontaktů na sociální pracovnice pro rezervaci návštěv:

Mgr. Věra Charvátová   721 995 388

Lucie Říhová                 723 512 942

Bc. Jana Hartmanová    606 261 296 

 

Děkujeme za pochopení. PhDr. Drahomíra Boubínová

V Hořovicích 25. 3. 2021 ředitelka Domova Na Výsluní

 


26. 3. 2021 Zobrazit méně

Platnost STK prodloužena. Zatím nemusíte měnit ani propadlý řidičák

Propadlé řidičské průkazy (nebo profesní způsobilost řidiče, která je zapsaná kódem v řidičském průkazu) či propadlé technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

11. 3. 2021 Zobrazit více

Informační leták hejtmanky o očkovacích látkách

- Zapojení praktických lékařů do očkování
- AstraZeneca
- Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
- Moderna

8. 3. 2021 Zobrazit více

Informační leták hejtmanky o změnách maturitních a závěrečných zkoušek

Informační leták hejtmanky o změnách maturitních a závěrečných zkoušek

8. 3. 2021 Zobrazit více

Charita Beroun se zapojila do sbírky respirátorů pro lidi v nouzi

Charita Beroun se zapojila do sbírky respirátorů pro lidi v nouzi, jsou distribuovány i do Hořovic pro lidi bez přístřeší.

5. 3. 2021 Zobrazit více

Individuální poradenství pro cizince

Konzultace během období COVID-19 na Městském úřadě Hořovice každé pondělí 13:00 – 15:00 bez objednání a každé pondělí dopoledne po předchozím objednání na telefonním čísle 605 215 649

22. 2. 2021 Zobrazit více

Kontaktní místo policie POL POINT

Nový způsob komunikace občana s policií

12. 2. 2021 Zobrazit více

Informace o celostátním opatření upravující podmínky chovu drůbeže

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY,
TISKOVÁ ZPRÁVA – Ptačí chřipka je potvrzena v dalších dvou lokalitách, SVS přijímá veterinární opatření v celé ČR

27. 1. 2021 Zobrazit více

Vše o očkování

- Vše o očkování - senioři 80 +
- Mapa očkovacích míst
- Vše o očkování

12. 1. 2021 Zobrazit více

Změny v hromadné dopravě Berounska a Hořovicka začínají v neděli 13. prosince

Také Hořovicko se od letošního prosince stává součástí uceleného projektu Integrované dopravy Středočeského kraje. Do tohoto systému bude zakomponována také městská hromadná doprava (linka C9), která bude samozřejmě nadále všem pasažérům poskytována zdarma. Zmíněnou linku od 13. prosince 2020 nahradí tři autobusové linky: 531, 643 a 648.

11. 12. 2020 Zobrazit více

Stránka